Med udsigten til en sommerferie uden mulighed for at rejse udenlands, vil sommerhuset blive den eneste feriedestination for mange. Men hvad betyder det for sommerhusmarkedet i Danmark anno 2020, er det stadig muligt at købe et sommerhus til brug i år, og hvad har coronakrisen gjort ved finansieringsmulighederne? Vi har talt med seniorøkonom i Realkredit Danmark, Sofie Heerup Friis for at få svar på blandt andet de spørgsmål.

En svag afmatning af markedet

”Der er flere forskellige mekanismer på spil her”, indleder Sofie Heerup Friis, og forsætter: ”Det er klart, at når danskerne ikke kan rejse udenlands, vil der komme ekstra efterspørgsel på sommerhuse og andre former for ferieboliger i Danmark. Men samtidig skal man huske, at mange af de danske sommerhuse normalt bliver lejet af udlændinge i sommerferien, som jo så ikke kommer til Danmark i år. Alene tyske turister udgør normalt ca. 70% af belægningen i udlejningssommerhuse i Danmark, og deres hyppige brug af de danske sommerhuse har smittet positivt af på de danske sommerhuspriser. Så mens efterspørgslen fra danskere stiger, vil den stort set forsvinde fra udlændinge. ”

Oven i den ændrede efterspørgsel kommer den markante opbremsning i dansk økonomi, som Realkredit Danmark forventer, vil føre til en afmatning af danskernes lyst til at købe bolig generelt, og dermed en afmatning i priserne. Formentlig også på sommerhuse, da det oftest anses som et såkaldt ’luksusgode’, og dermed typisk er mere konjunkturfølsomt.

Til gengæld har prisudviklingen for sommerhusene generelt været mere afdæmpet under den seneste boligoptur end for det øvrige boligmarked, hvilket kan være en fordel for markedet under de nuværende omstændigheder, og afdæmpe lidt af det fald, der kunne komme. Ind til videre viser tallene heller ikke, at danskernes appetit på sommerhuse, skulle være faldet.

”Ser vi på aktiviteten for handel med sommerhuse, er den faktisk stadig forholdsvis høj. Indtil videre holder sommerhusmarkedet lidt bedre stand rent aktivitetsmæssigt end det øvrige boligmarked”, fortæller Sofie Heerup Friis.


Salget af fritidshuse har ikke taget et lige så markant fald, som det øvrige boligmarked. Kilde: Boligsiden og Realkredit Danmark.

Et godt tidspunkt at købe på?

Hvis man overvejer at købe et sommerhus nu, for at bruge det i sommerferien 2020, skal man være opmærksom på, at den øgede usikkerhed på de finansielle markeder kan påvirke boligfinansieringen. Sofie Heerup Friis fortæller:

”Efter coronakrisens indtog har vi set renterne tage et markant hop opad, for derefter at falde igen. Den tonegivende 30-årige realkreditobligation ligger nu på 1 %, hvilket stadig er lavt. I den kommende tid må vi dog forvente, at der kan være noget mere usikkerhed på realkreditmarkedet. Vælger man et fastforrentet lån, så husk at tegne en fastkursaftale i den forbindelse”.

Hun understreger dog også, at det er vigtigt, at man vælger sit lån ud fra sin egen konkrete økonomiske situation, og at man køber et sommerhus for fornøjelsens skyld – ikke for at spekulere i prisstigninger.

Sådan er skattereglerne ved udlejning

Hvis du ejer et sommerhus, og ikke selv skal bruge det hele sommeren, kan du vælger at leje det ud. Din indtægt kan blive beskattet på to forskellige måder. Du vælger selv, om det skal være som et fast bundfradrag eller som et regnskabsmæssigt fradrag.

Med bundfradraget er de første 11.500 kroner skattefri, hvis du lejer ud privat. Lejer du dit sommerhus ud gennem et bureau, er bundfradraget 41.800 kroner i 2020. Du skal betale skat af 60 procent af din indtægt over bundfradragene. Uanset metoden vil beskatningen være som kapitalindkomst (25-42% plus kirkeskat).

Læs mere om reglerne og det regnskabsmæssige fradrag på skat.dk

Kontakt din Private Banker

Hvis du overvejer at købe et sommerhus, er du velkommen til at kontakte din Private Banker for at få råd og sparring til at finde den finansieringsform der passer bedst til din familie, formue og langsigtede visioner.

Hvem er de danske sommerhusejere i dag?

Den typiske danske sommerhusejer er 60 år gammel, har i gennemsnit et realkreditlån på 721.000 koner, hvilket svarer til 47 procent gennemsnitlig belåningsgrad. Altså et godt stykke fra den øvre grænse på 75 procent. Det mest populære låntype er FlexLån®, som 56 procent benytter sig af, hvoraf F5-lånet er det mest populære. 36% af sommerhusene i Danmark er finansieret med fastforrentede lån.


Realkredit Danmarks undersøgelse af sommerhusmarkedet dækker landets 20 største sommerhuskommuner. Den laveste gennemsnitsalder på 59,0 år findes i Gribskov Kommune, mens Aalborg er højdespringeren med en gennemsnitsalder på 63 år. Læs hele analysen her.

Sofie Heerup Friis, seniorøkonom i Realkredit Danmark.