Med en baggrund som management-konsulent og CEO i en række virksomheder indenfor tech og finans kan hun give unge iværksættere sparring og rådgivning, som kan hjælpe dem med at tage det næste skridt.

For at få et bedre billede af hvordan det foregår i praksis, har vi talt med hende om hendes engagement i Plytix.com. Det er et start-up, der laver software, som hjælper virksomheder med at optimere salg på webshops. Lotte Marschall er i skrivende stund bestyrelsesformand i Plytix og arbejder primært for det, man kalder sweat equity, som er et udtryk man bruger for aktieoptioner i start-up-verdenen.

Lotte Marschall er business angel. Men i stedet for at investere penge, investerer hun sin tid og erfaring. Hun sidder i bestyrelsen for fire forskellige start-ups, blandt andet Plytix, der laver software til at optimere salg i webshops.


Det første møde: Et par måneders tilløb

Lotte Marschall blev i 2017 kontaktet af Plytix og spurgt, om hun ville bistå med rådgivning og sparring til Plytix’s grundlæggere Selvom hun syntes, at deres produkt havde stort potentiale, tog hun sine forholdsregler.

”Til at starte med arbejdede jeg med dem i et par måneder uden at have en formel aftale. Målet var at finde ud af, om kemien var rigtig, og om de kunne bruge min sparring til noget. Først senere blev jeg formelt bestyrelsesformand og fik en aftale om at modtage aktieoptioner for mit arbejde”, fortæller Lotte Marschall.


Beslutningen: Skal / skal ikke?

For Lotte Marschall handlede beslutningen om at blive en del af Plytix først og fremmest om de mennesker, som står bag idéen.

”Hvad enten man investerer tid eller kapital i en start-up, er det lige så meget grundlæggerne, som selve produktidéen man investerer i. Derfor var det afgørende for mig, at det var et team, jeg troede på. Plytix har to grundlæggere, som har en baggrund fra Google, og de har taget nogle ting med sig derfra, som ikke alene handler om tech, men også om hvordan man skaber kultur i en virksomhed, hvor medarbejderne har meget ansvar, men også er klar til at påtage sig det”, forklarer hun.

”Det væsentligste er, at CEO’en, og dermed virksomhedens ansigt udadtil, er både teknisk og socialt begavet. Han skal kunne sælge sit produkt og forklare nemt og simpelt, hvad værdien af det er. ”


Første opgave: Skaf flere penge og lav en ny strategi!

Lotte Marschalls første store bidrag til Plytix var sideløbende at støtte arbejdet med en ny salgsstrategi og at rejse mere kapital til selskabet. Her var den vigtigste opgave at finde investorer, som var founder friendly (venligt stillede over for grundlæggerne), og som ikke ville hverken presse værdisætningen for langt ned eller tage for stor en andel af ejerskabet væk fra grundlæggerne og dermed ødelægge deres motivation for at drive Plytix videre. Men det var ikke de eneste krav til investorerne.

”Det vi kiggede meget efter, var også investorer, som kunne bidrage med viden til at kunne tage det næste skridt i Plytix’ rejse. Der brugte jeg mit netværk til at finde de rigtige personer”, fortæller hun.


Arbejdet i det daglige: Mere end et møde en gang i kvartalet

Som bestyrelsesformand i et start-up, er opgaverne anderledes end i traditionelt bestyrelsesarbejde. Lotte Marschall uddyber:

”Bestyrelsen sætter rammerne for strategien og sikrer, at virksomheden overholder lovgivningen. Men jeg arbejder ikke kun, når der er bestyrelsesmøde seks gange om året. Jeg bruger en del tid sammen med grundlæggerne på løbende at udvikle og syreteste diverse oplæg. Det er her, jeg leger djævelens advokat og stiller en masse spørgsmål til det hele. Men sammen når vi frem til en retning, som vi præsenterer for resten af bestyrelsen, hvor der også er repræsentanter fra investorer, bl.a. venturekapitalfonde. Som formand repræsenterer jeg alle ejere i Plytix – men det er grundlæggerne jeg bruger mest tid med. I et start-up miljø går tingene så hurtigt, at man hele tiden drøfter nye idéer. Men min opgave er at hjælpe grundlæggerne med alligevel at holde snuden i sporet. ”

Men det kan også være på andre niveauer, at grundlæggerne har brug for Lotte Marschalls assistance.

”Nogle gange er jeg også en ”kriselinje” for dem, hvis der fx er et problem med en vigtig person, der har sagt op, eller noget andet drifts- eller ledelsesorienteret.”


Exit-planen: Muligheden for at få et afkast af investeret tid

Når man beskæftiger sig med start-ups, befinder man sig i en uforudsigelig verden. Derfor er Lotte Marschall også klar over, at hun ikke nødvendigvis selv kan afgøre, hvordan eller hvornår hun kan få et afkast på den tid, hun investerer i Plytix.

Hun fortæller også, at hun langt hen ad vejen gør det for fornøjelsens og oplevelsens skyld. Med egne ord ”stortrives” hun i bestyrelsen for selskaber som Plytix, der er midt i en rejse, som ingen ved præcis hvor ender, men Plytix er i hastig vækst og sælger allerede globalt.

”Der tages mange beslutninger, og nye ting prøves af hele tiden. Der er et stort kundefokus og foregår hele tiden optimering af produkterne i forhold til kundernes feedback. Der hersker en åbenlys energi, et engagement og en team spirit i start-ups, som man ikke ser i mange større virksomheder. Jeg har selv været en del af større virksomheder tidligere, og større virksomheder har ofte svært ved at innovere. Deres struktur er blevet for hierarkisk, og deres fokus er for meget på ’i dag’ i forhold til ’i morgen’. Start-ups har kun fokus på i morgen, og der er ingen laurbær at hvile på. Det er inspirerende for mig og giver energi”, fortæller hun. Lotte Marschall har arbejdet med start-ups i snart tre år parallelt med bestyrelsesarbejde i større virksomheder. Hun ser det som en del af sin opgave, at bringe innovation ind i større virksomheder. ”Det er oplagt, at det kan ske gennem partnerskaber med start-ups”, udtaler hun. ”Der er mange muligheder for win-win”.


Hvad det kræver at blive business angel

Jeg synes, det er en god idé at være lidt med på sidelinjen, før man eventuelt investerer i en virksomhed. Brug god tid på at finde ud af, hvem grundlæggerne er, og hvordan markedet ser ud. Derefter kan man overveje at investere penge - eller tid. Der findes masser af events og netværk, man kan starte med. Jeg er eksempelvis selv medlem af et netværk, der hedder Keystones, som er et netværk for virksomhedsbyggere, hvor det ikke er et krav, at man investerer penge”, fortæller Lotte Marschall og konkluderer:

”Men hvis man investerer sin tid, som jeg gør, skal man være et sted i sit liv, hvor man kan acceptere, at man ikke får noget løn nu og her for sit arbejde. Det er noget, der kan ske, hvis og når virksomheden bliver solgt. ”


Fremtiden handler om bæredygtighed

Lotte Marschall er på nuværende tidspunkt aktiv i bestyrelsen for tre forskellige start-ups inden for tech og finans. Når det gælder fremtiden, er hendes fokus på bæredygtighed og virksomheder, der medvirker til at opnå FNs 17 verdensmål. Fra april 2019 er hun tiltrådt i en bestyrelsespost i NGO’en GAME, der organiserer gadeidræt i blandt andet Danmark, Libanon og Jordan for at skabe sociale forbedringer og et mere inkluderende samfund. ”Jeg ser det her som en chance for, gennem mit arbejde, at medvirke til opnåelse af FNs verdensmål for bæredygtighed og give noget tilbage til samfundet”, afslutter hun.

Denne artikel er ikke udtryk for rådgivning eller anbefalinger fra Danske Bank. Hvis du ønsker personlig investeringsrådgivning, skal du kontakte din Private Banker. Danske Bank yder ikke rådgivning om eller giver anbefalinger om investering i start-ups.