I dag er der allerede en række investeringsrestriktioner på Danske Invests og Danicas produkter. Restriktionerne omfatter selskaber, der beskæftiger sig med termisk kul, tjæresand og kontroversielle våben. Som noget nyt bliver tobak nu tilføjet på restriktionslisten og dermed taget ud af porteføljerne. Det betyder, at dine eventuelle investeringer i Danske Invests fonde og pensionsopsparing i Danica Pension fremover bliver røgfri.

Beslutningen om at indføre en investeringsrestriktion overfor tobak kommer på baggrund af vores fokus på at imødekomme kundernes ønsker og behov. Det bliver mere og mere udbredt, at vores institutionelle kunder ikke ønsker at investere i tobak, og den samme udvikling ses blandt privatkunder.

"Når vi udvikler investeringsprodukter, er det helt central at lytte til vores kunder og deres forventninger. Ud fra feedback, dialog og undersøgelser giver det god mening at ekskludere tobak i vores produkter for at imødekomme kundernes ønsker og forventninger til os. Samtidig vil eksklusionen ikke underminere vores ambition og mulighed for at levere attraktive, risikojusterede afkast," siger Anders Svennesen CIO, Danica Pension og Danske Bank Wealth Management.


Tobaksrestriktionen

Definition: tobaksprodukter er produkter, der helt eller delvist er lavet af bladtobak. Tobaksprodukter omfatter også elektroniske cigaretter og andre "next generation" tobaksprodukter.

Kriterie: selskaber med en omsætning på over 5% fra tobaksprodukter ekskluderes.

Ekskluderede selskaber: baseret på tobaksdefinitionen samt kriteriet vil 66 selskaber blive ekskluderet.

Tobaksrestriktionen omfatter aktie- og obligationsinvesteringer for Danske Invest-fonde samt Danica Pension og vil blive implementeret i den kommende tid. Tobak vil blive tilføjet til de eksisterende investeringsrestriktioner, der inkluderer termisk kul, tjæresand samt kontroversielle våben.

Kontakt din Private Banker

Hvis du har spørgsmål til, hvordan ændringerne påvirker din portefølje, er du som altid velkommen til at kontakte din Private Banker.

Kontakt din Private Banker