Boligmarkedet buldrede derudaf i 2020, og de nyeste tal viser, at det mange steder rundt om i landet også kom stærkt ind i 2021 med høj efterspørgsel, relativt lavt boligudbud og pæne prisstigninger. Ifølge Realkredit Danmark tyder meget på, at boligpriserne fortsat vil have en pil op i 2021.

Nu er det store spørgsmål for mange: Hvor længe fortsætter boligfesten? Vi har talt med cheføkonom i Realkredit Danmark, Christian Hilligsøe Heinig, der her giver tre bud på, hvad der på den korte bane kan påvirke den udvikling, vi pt. oplever på boligmarkedet.

1. Coronakrisen bider sig fast

På den korte bane er den største trussel mod boligmarkedet ifølge Christian Hilligsøe Heinig, at corona-pandemien bider sig fast, og at sundhedskrisen går over og bliver en mere traditionel økonomisk nedtur.

”En sundhedskrise adskiller sig i sin anatomi fra mere traditionelle økonomiske nedture, da aktiviteten falder markant som følge af restriktioner i økonomien og manglende forbrugsmuligheder. Omvendt vender aktiviteten relativt hurtigt tilbage, når samfundet har mulighed for at åbne op igen, ”siger Christian Hilligsøe Heinig.

Udfordringen i en sundhedskrise er imidlertid, at jo længere tid smittefare og restriktioner gør sig gældende, desto større er risikoen for, at flere virksomheder ender med at kaste håndklædet i ringen. Det kan i værste fald være med til at skabe en negativ cirkel i økonomien og trække genopretningen af økonomien ud i længere tid end ellers.

”Får vi en længerevarende periode med større arbejdsløshed, så er der grænser for, hvor længe boligmarkedet kan holde dampen oppe, da der er sammenhæng mellem udviklingen på boligmarkedet og udviklingen i både økonomien og på arbejdsmarkedet,” siger Christian Hilligsøe Heinig.

2. Renterne stiger

Stigende renter er også en betydelig trussel for boligmarkedet – og især i de dyre områder af landet, hvor boliggælden kan være tilsvarende stor. Ifølge Christian Hilligsøe Heinig er det dog næppe en trussel, der står for døren i 2021, da det tyder på, at centralbankerne vil understøtte den økonomiske genopretning ved at fastholde den lave rente. Det er ifølge Christian Hilligsøe Heinig på den længere bane, at der kan være en risiko for, at renterne stiger mærkbart:

"Hvis pandemien endeligt slipper sit tag i samfundet som følge af vaccinerne, kan den økonomiske genopretning få fart på i løbet af andet halvår og ind i 2022. Det kan medføre et betydeligt opsparingsoverskud, der vil komme ud i økonomien som et øget forbrug samtidig med en meget lempelig finans- og pengepolitik. Det kan være med til at give inflation og rentestigninger før eller siden,” siger Christian Hilligsøe Heinig

3. Overoptimistisk stemning

Endelig kan boligpriserne også blive påvirket af en overoptimistisk stemning på boligmarkedet, der kan føre til usunde prisstigninger, som ikke er underbygget af udviklingen i indkomster, renter osv. Det vil ifølge Christian Hilligsøe Heinig især være en trussel, hvis boligudbuddet fortsætter med at være lavt og efterspørgslen høj – samtidig med, at vi har meget lave renter.

”Den risiko ser vi mest i de store byer – og især på det Københavnske boligmarked, hvor priserne er til den høje side i en historisk kontekst,”siger Christian Hilligsøe Heinig.

Han frygter ikke en generel prisboble på det danske boligmarked over de kommende år, modsat hvad vi så i årene før finanskrisen. Men lokale prisbobler på boligmarkedet er klart en mulighed.

”Truslen om lokale prisbobler vil i sagens natur blive øget over de kommende år, hvis prisstigningerne i de dyreste boligområder fortsætter i højt tempo, men det er næppe noget i sig selv, der vil kunne udløse tømmermænd på boligmarkedet i 2021,” siger Christian Hilligsøe Heinig.