I sidste uge var Danske Banks Private Banking kunder inviteret til webinar om udviklingen i realkreditrenterne under Corona-krisen og de muligheder og risici, der har fulgt med. 1000 kunder så med, da Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom i Realkredit Danmark, gav sin vurdering af, hvordan man skal forholde sig til markedet, der i krisens start var præget af stigende renter og store udsving i kurserne, men som nu er mere roligt.

”Helt generelt anbefaler vi ikke opkonvertering. Det skyldes, at det er spekulation i den fremtidige renteudvikling, og det gælder også skrå konvertering,” siger Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom i Realkredit Danmark.

Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom i Realkredit Danmark

Vi har samlet hovedpointerne fra webinaret i denne artikel:

Store bevægelser i realkreditrenterne – men også stor finansiel uro

Corona-krisen har medført voldsomme bevægelser på de finansielle markeder, og vi så også en markant effekt på realkreditrenterne, der i krisens start steg fra dag til dag. På bare 14 dage steg renterne på flekslån med 0,8%. Det var med Christian Hilligsøe Heinigs egne ord: ”Ganske, ganske voldsomt og næsten aldrig set før.” Også de fastforrentede lån har mærket den voldsomme uro; på meget kort tid blev det fastforrentede 30-årige 0,5%-lån erstattet af et 30-årigt 2%-lån. Rentestigningerne skyldtes ifølge Christian Hilligsøe Heinig manglende efterspørgsel fra investorerne, der ikke havde lyst til at tage nogen som helst risiko og søgte mod kontanter. Og de investorer, der var tilbage, forlangte en større præmie for at sætte penge i realkreditobligationer. ”Det gik voldsomt for sig,” understreger Christian Hilligsøe Heinig på webinaret.

Rentenedsættelser, hjælpepakker og opkøb har skabt ro

Ifølge Christian Hilligsøe Heinig er en hel del af rentestigningerne på ganske kort tid forsvundet ud af markedet igen. Det skyldes især de mange redningspakker med milliardbeløb, som regeringer i hele verden har udsendt, for at holde hånden under økonomien, samt centralbankerne, der også har været ude med enorme opkøbsprogrammer, der skal sikre likviditeten på de finansielle markeder. Det har medvirket til at skabe mere ro på blandt investorerne. Herhjemme har Nationalbanken også været aktive i forhold til at sikre likviditet til den finansielle sektor ved blandt andet at give adgang til euro- og dollarfinansiering og bedre muligheder for at låne penge i Nationalbanken.

Realkreditmarkedet er velfungerende

”Der er gjort meget for at hjælpe os igennem den nedtur, vi ser i økonomien nu. I takt med at vi har fået mere ro på de finansielle markeder, er investorernes kreditpræmier blevet mindre igen. På samme måde som vi ser det på aktiemarkedet, der på det seneste har klaret sig bedre,” siger Christian Hilligsøe Heinig. Han konkluderer, at realkreditmarkedet har vist sin styrke gennem denne periode med meget høj finansiel stress, selv om det selvfølgeligt har været ramt.

”Vi har formået at komme igennem med de udstedelser, vi har haft på daglig basis – og der har i en periode været høj aktivitet fra låneomlægninger og ejerskiftesager, der var indgået før krisen ramte os. Realkreditmodellen viser sin styrke ved ikke at lukke ned med udstedelser – helt som vi også så det under finanskrisen,” siger Christian Hilligsøe Heinig.

Corona-krisen har medført voldsomme bevægelser på de finansielle markeder, og har også haft en markant effekt på realkreditrenterne i Danmark.

Vi anbefaler ikke opkonverteringer

Hvilke muligheder giver renteudsvingene boligejerne? I starten af krisen betød det store rentespring en mulighed for at reducere restgælden med en opkonvertering for nogle boligejere.

Vinduet er imidlertid stille og roligt lukket i den seneste uge i takt med, at renterne er faldet, og kurserne er kørt op. Der er ifølge Christian Hilligsøe Heinig ”for lidt valuta for pengene” ved at gennemføre opkonverteringen.

”Helt generelt anbefaler vi ikke opkonvertering. Det skyldes, at det er spekulation i den fremtidige renteudvikling, og det gælder også skrå konvertering,” siger Christian Hilligsøe Heinig, der heller ikke mener, at gevinsten ved en restgældsreduktion på nuværende tidspunkt er stor nok. Hans tommelfingerregel er, at restgælden bør kunne reduceres med 8-10%. Ved en konvertering ned i rente ved man som låntager, hvornår man med sikkerhed har tjent sin omlægning hjem – og holder man lånet til udløb vil det over låneforløbet udløse en betydelig omkostningsbesparelse. Derimod er der ingen sikker gevinst ved at opkonvertere eller lave en skrå konvertering. Christian Hilligsøe Heinig understreger dog, at det kan være relevant at overveje for nogle boligejere. Dem, der har en høj risikotolerance og netop har optaget et fastforrentet lån med fokus på at kunne udnytte muligheden for restgældsreduktion før eller siden.

Se, eller gense webinaret fuld længde

Se webinar