ANBEFALINGERNE her på Investeringsnyt er primært tiltænkt investorer, der selv ønsker at investere med input og sparring fra os. Har du investeret i en investeringsløsning i Danske Bank som fx Danske Porteføljepleje og Flexinvest Fri, tager vores specialister løbende hånd om at pleje og optimere dine investeringer.


TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering her 


Både aktier og obligationer kan potentielt gå et solidt år i møde – men der er dele af aktie- og obligationsmarkederne, der ser mere attraktive ud end andre. Vi har især fokus på amerikanske og japanske aktier, ligesom sektorerne IT og kommunikationsservice ser interessante ud. 

Samtidig kan den balancerede portefølje med en blanding af aktier og obligationer komme til at virke godt igen i 2024, hvor det kan blive ekstra vigtigt både at have aktier og obligationer i porteføljen. 

Endeligt forventer vi, at centralbankerne sænker renterne i det kommende år. Inflationen vil sandsynligvis falde i 2024 i både USA og i euroområdet i takt med, at den økonomiske vækst aftager – og det giver centralbankerne mere spillerum for at lempe pengepolitikken.

Sådan lyder nogle af konklusionerne i vores nye kvartalsrapport Quarterly House View Vinter 2023, der i denne uge er blevet distribueret til Private Banking-kunder samt andre udvalgte større investeringskunder i Danske Bank.

Har du kontanter på sidelinjen, kan det være et godt tidspunkt at investere, hvis du vælger de rette investeringer i forhold til din risikoprofil og tidshorisont.Frank Øland, chefstrateg i Danske Bank.

Efter massive renteforhøjelser er der nu en udbredt forventning om, at renterne har toppet, og at vi får de første rentesænkninger fra centralbankerne i 2024. Det har ført til rentefald og aktiestigninger. Her er det Federal Reserve-chef Jerome Powell. Foto: Haiyun Jiang/New York Times/Ritzau Scanpix.

 

Fornuftige udsigter for både aktier og obligationer
I rapporten fortæller chefstrateg Frank Øland, at global økonomi generelt har været mere robust end ventet i år, og at især den amerikanske økonomi har overrasket positivt. Arbejdsløsheden er fortsat lav, inflationen er på vej ned, og renterne ser også ud til at være bøjet af. Der er derfor en reel mulighed for, at økonomien lander blødt, og vi undgår den hårde landing, dvs. en recession.

”Da vi samtidig forventer, at renterne har toppet, ser vi generelt gode forudsætninger for, at både aktier og obligationer kan give fornuftige afkast i 2024. Dermed kan det kommende år så at sige blive et godt år at spille på to heste som investor. Har du kontanter på sidelinjen, kan det derfor også være et godt tidspunkt at investere, hvis du vælger de rette investeringer i forhold til din risikoprofil og tidshorisont og husker, at en investering altid er forbundet med en risiko for tab,” siger Frank Øland.

Vidste du, at du løbende kan spare op i fonde?

Med Danske Månedsinvestering i mobilbanken kan du hurtigt og enkelt oprette automatiske månedlige investeringer i et bredt udvalg af fonde – fx fonde med amerikanske og japanske aktier eller danske obligationer. Kom i gang for helt ned til 350 kroner om måneden. Læs mere om Danske Månedsinvestering her.

Den balancerede portefølje kan virke igen
En balanceret portefølje med en kombination af aktier og obligationer har historisk set været en god strategi, når man ser på afkast i forhold til risiko – også kaldet risikojusteret afkast. Det skyldes, at aktier og obligationer ofte trækker i hver sin retning, så hvis man taber på det ene, vinder man på det andet. 

Den sammenhæng ophører dog i perioder, hvor centralbankerne bekæmper tårnhøj inflation ved at hæve renterne. I det scenarie vil både aktier og obligationer typisk have det svært, og det så vi i særlig udtalt grad i 2022, hvor begge aktivklasser faldt markant. 

”Fremover forventer vi dog, at den balancerede portefølje kan virke igen. Efter de seneste års markante rentestigninger kan obligationer nu både bidrage med afkast og reducere den samlede risiko. Får vi mod forventning en recession i 2024, vil det formentlig ramme aktierne negativt, men til gengæld forventer vi, at renterne i det scenarie vil falde og obligationskurserne dermed stige,” siger Frank Øland. 

Han ser aktuelt det mest interessante potentiale i investment grade-obligationer, som er virksomhedsobligationer med høj kreditkvalitet, men anbefaler generelt at danske stats- og realkreditobligationer udgør fundamentet i investorers obligationsinvesteringer.Find den rette investering for dig

Vi kan hjælpe alle med at investere deres opsparing – fra små beløb til store formuer.

Tjek dine mulighederFå vores nyhedsbrev om investering

Jeg vil ikke gå glip af noget

DISCLAIMER: Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historiske afkast ikke er en indikation af fremtidige afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.