20 år siden lanceringen af aktiefonden Danske Invest Europa Højt Udbytte*. Seks gange kåret af analysehuset Morningstar som årets bedste fond i Danmark på sit felt. Et gennemsnitligt årligt merafkast for fonden på 1 pct. set i forhold til europæiske aktier generelt (MSCI Europe, se graf).

Og fondens to porteføljeforvaltere, Peter Nielsen og Asger Lund Nielsen fra Danske Bank, har været med på hele rejsen.

”I Danske Bank lægger vi vægt på kvalitet og stabilitet i de investeringsprodukter, vi udbyder til vores kunder, og det er Peter og Asger levende beviser på. Det er usædvanligt, at det samme team har været med i så mange år, og deres store erfaring inden for europæiske udbytteaktier er en stor styrke for fonden,” fortæller Thomas Otbo, som er investeringsdirektør i Danske Bank.

Vi er gerne lidt kontrære i vores tilgang – dvs. at vi går lidt imod strømmen og kigger efter investeringsideer blandt aktier, som ikke er så populære i aktiemarkedet, i stedet for at købe det som alle andre køber.  Peter Nielsen, chefporteføljeforvalter

Pejlemærker for udvælgelsen af aktier
Udbytteaktier er en bred betegnelse for aktier i selskaber, der udbetaler en væsentlig del af deres overskud ud til aktionærerne i form af udbytter.

Når Peter Nielsen og Asger Lund Nielsen udvælger aktier til fondens portefølje, har de fokus på selskaber, som år efter år forventes at være i stand til at betale høje udbytter. Det er selskaber, som ofte er kendetegnet ved stabile forretningsmodeller med forudsigelighed i indtjeningen.

Gennem årene har makkerparret udviklet en række tommelfingerregler for deres udvælgelse af aktier – her deler de nogle af dem:

 Vi investerer hellere i mere modne virksomheder end nyere virksomheder, som ikke har en meget lang og veldokumenteret historik.

 Det er vigtigt at forstå selskabers kapitalbehov for at afgøre, om deres niveau af udbyttebetalinger er holdbare på længere sigt. 

 Vi er gerne lidt kontrære i vores tilgang – dvs. at vi går lidt imod strømmen og kigger efter investeringsideer blandt aktier, som ikke er så populære i aktiemarkedet, i stedet for at købe det som alle andre køber. 

 Vores kontrære tilgang gælder også køb og salg – husk at tage gevinster hjem, når kursen er høj og alt går godt, men husk også at supplere op med yderligere aktiekøb, når der er kortsigtede udfordringer for selskaber.

 Vi kender de selskaber, vi har investeret i, bedre end dem vi ikke har investeret i – derfor skal der ikke for mange nye aktier ind i porteføljen hele tiden. Det er for risikabelt.

✔ Det er vigtigt for os at være disciplinerede i vores investeringer og ikke lade os rive med af stemninger. Her støtter vi os blandt andet til vores kvantitative model, der ud fra en række kriterier identificerer de selskaber, der er mest interessante at se nærmere på.

✔ Flertallet af investorer har meget fokus på høj vækst, når de vurderer selskaber, men efter vores erfaring er udbytter generelt mere forudsigelige end langsigtede vækstrater.

✔ Vi har fokus på god risikospredning både på tværs af sektorer og inden for de enkelte sektorer.

ØNSKER DU AT INVESTERE I FONDEN Danske Invest Europa Højt Udbytte, klasse DKK d, kan du blandt andet gøre det i netbanken og mobilbanken – herunder i Danske Månedsinvestering. Med Danske Månedsinvestering i mobilbanken kan du automatisk investere et fast beløb hver måned i en eller flere fonde. Det kan du læse mere om her.

De to porteføljeforvaltere Asger Lund Nielsen (tv.) og Peter Nielsen på kontoret hos Danske Bank Asset Management i Lyngby. Gennem mange år har de kørt et tæt parløb om fondens investeringer.


Finanssektoren har haft en særlig plads i porteføljen 

I tidens løb har de to porteføljeforvaltere især haft et godt øje til aktier i finanssektoren – her forklarer chefporteføljeforvalter Peter Nielsen hvorfor:

”Aktierne i finanssektoren er ofte attraktivt prissat i forhold til aktiemarkedet generelt, og samtidigt er det en sektor, som byder på mange selskaber med solide pengestrømme og høje udbytter. De senere år har vi haft stigende fokus på forsikringsselskaber, da de er lidt mindre påvirkelige af udsving i samfundsøkonomien end bankerne, og samtidigt er forsikringsselskaberne indtjening generelt blevet mere stabil og profitabel. Den lange periode med meget lave eller negative renter gjorde det svært for forsikringsselskaber at opnå gode afkast fra obligationsmarkederne, og det tvang selskaberne til at blive mere disciplinerede i forhold til prisfastsættelsen og risikotolerancen i deres forsikringsaftaler.”

Sådan har fondens afkast udviklet sig

Grafen viser det akkumulerede afkast for fonden Danske Invest Europa Højt Udbytte siden lanceringen af fonden for 20 år siden, set i forhold til afkastudviklingen for det europæiske aktiemarked (MSCI Europe, som er fondens benchmark - frem til 2009 havde fonden intet benchmark). Fondens afkast over tid svarer til et gennemsnitligt årligt afkast på 7,1 pct. (efter løbende administrationsomkostninger), hvor MSCI Europe har givet et gennemsnitligt årligt afkast på 6,1 pct. Historiske afkast er ingen pålidelig indikator for fremtidige afkast, og fremtidige afkast kan blive negative.


Vær opmærksom på risikoen
Selv om aktier med høje og stabile udbyttebetalinger ofte har mindre kursudsving end aktiemarkedet generelt, er en investering i Danske Invest Europa Højt Udbytte stadig forbundet med betydelig risiko.

I dårlige perioder på aktiemarkedet kan udbytteaktier i værste fald give store tab, og derudover afhænger fondens afkast blandt andet også af porteføljeteamets evne til at udvælge attraktive aktier til porteføljen. Den makroøkonomiske udvikling i Europa er en anden væsentlig risikofaktor. Lav eller negativ vækst i Europa kan ramme aktiemarkedet negativt, ligesom højere renter relativt set kan gøre aktier mindre eftertragtede i forhold til obligationer.Få vores nyhedsbrev om investering

Jeg vil ikke gå glip af noget

*Fondens fulde navn er Danske Invest Europa Højt Udbytte, klasse DKK d.

Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering. Vi henviser dig til at læse prospektet og dokumentet med central information, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Et sammendrag af investorrettigheder er tilgængeligt på dansk og kan sammen med mere information om fondens bæredygtighedsrelaterede egenskaber findes her. Beslutningen om at investere i fonden bør træffes under hensyntagen til alle fondens miljømæssige og/eller sociale karakteristika som beskrevet i prospektet. Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med henblik på markedsføring af dets fonde.