Det får du svar på

  • Hvad handler historien om æggene og kurven om, når vi taler investeringer?
  • Hvad er det vigtigste at være opmærksom på ved risikospredning?
  • Hvad er den rette fordeling mellem aktier og obligationer?
  • Hvor stor andel af danske aktier bør jeg have?
  • Hvordan fordeler jeg mine aktier mellem forskellige regioner og sektorer?


Læg aldrig alle æg i en kurv, når du investerer. Den formaning har du måske hørt til hudløshed, men hvad betyder det reelt? Hvorfor er det så vigtigt, og hvordan fordeler du i praksis æggene bedst muligt som investor? Det har vi bedt Natalia Setlak, seniorstrateg i Danske Bank, fortælle om:

Hvad handler historien om æggene og kurven om, når vi taler investeringer?
”Det handler om at fordele sine investeringer på mange forskellige værdipapirer, så du spreder din risiko. Det er et grundprincip i porteføljeteori og nøglen til at opnå det bedste risikojusterede afkast – dvs. det højeste afkast set i forhold til den risiko, du er villig til at tage som investor.

Der er altid en del usikkerhed i markedet, og nogle uforudsigelige hændelser kan ramme enkelte selskaber eller dele af markedet meget hårdere end andre. Med god risikospredning – med et fagudtryk kaldet diversifikation – kan du reducere din sårbarhed over for de risici, der knytter sig til enkeltselskaber eller dele af markedet, uden at det går ud over dit forventede afkast,” fortæller Natalia Setlak.
Vi anbefaler som tommelfingerregel, at danske aktier ikke udgør mere end 10 pct. af dine aktier. Resten bør være spredt på andre lande og regioner.
Natalia Setlak, seniorstrateg i Danske Bank. 
Hvad er det vigtigste at være opmærksom på, hvis jeg vil sikre en god risikospredning i mine investeringer?
”God risikospredning handler i bund og grund om at fordele sine investeringer på forskellige værdipapirer, der ikke svinger i takt med hinanden. På den måde vil tab på nogle værdipapirer forhåbentlig blive mere end opvejet af gevinster på andre værdipapirer. Her gælder det om at være bevidst om, at forskellige typer investeringer kan reagere meget forskelligt på udviklingen i fx den økonomiske vækst, renterne og centralbankernes pengepolitik.

Du har sikkert ofte hørt, at det er vigtigt både at have aktier og obligationer i din portefølje, men risikospredning handler om meget mere end det:
INDEN FOR AKTIER bør du sprede dine investeringer på tværs af både forskellige regioner som fx Europa, USA og emerging markets og forskellige sektorer som fx industri, IT, finans og sundhed. Samtidig er det godt med risikospredning på forskellige investeringsstile, hvor de mest kendte stile er vækstaktier og valueaktier.
INDEN FOR OBLIGATIONER bør du ideelt set fordele dine investeringer på forskellige obligationstyper som fx statsobligationer, virksomhedsobligationer og obligationer fra emerging markets.
Hvorfor er det så vigtigt både at have aktier og obligationer i sin portefølje?
”På længere sigt forventes aktier at give det højeste afkast. Til gengæld kan obligationer ofte bidrage til at stabilisere dit afkast i usikre tider med faldende aktiekurser. Selvom obligationer sjældent giver det højeste afkast, når tingene går godt, er de præcis hvad porteføljen trænger til i perioder med stor usikkerhed på de finansielle markeder. Her vil investorer ofte søge sikker havn i de mest sikre obligationstyper som fx statsobligationer, der har en markant mindre risiko end aktier, hvilket fører til stigende obligationskurser. Det så vi blandt andet i løbet af de første uger af Ruslands invasion af Ukraine."

LÆS OGSÅ: Hvordan bliver vores investeringsstrategi til?

Hvad er den rette fordeling mellem aktier og obligationer?

”Det afhænger af din investeringsprofil, herunder din risikovillighed og tidshorisonten for dine investeringer. Jo større risikovillighed du har, og jo længere tidshorisont du har for dine investeringer, jo større andel af aktier bør du have i din portefølje.

Her skal du være opmærksom på, at fordelingen mellem aktier og obligationer i din portefølje over tid kan bevæge sig væk fra det niveau, der passer bedst til dig. I perioder med faldende aktiekurser, som vi blandt andet har oplevet hidtil i år, vil aktieandelen i din portefølje typisk blive mindre og obligationsandelen større. Så kan det på et tidspunkt blive nødvendigt at rebalancere porteføljen ved at sælge nogle obligationer og købe flere aktier. Det samme gælder efter perioder med betydelige aktiestigninger – blot med omvendt fortegn."Hvor stor andel af danske aktier bør jeg have?
”Vi anbefaler som tommelfingerregel, at danske aktier ikke udgør mere end 10 pct. af dine aktier. Resten bør være spredt på andre lande og regioner. Det skyldes blandt andet, at danske aktier giver en dårlig risikospredning på sektorer. Fx fylder sundhedssektoren ekstremt meget på det danske aktiemarked set i forhold til det globale aktiemarked, mens IT-sektoren modsat fylder meget lidt.

Har du ikke en god spredning på sektorer, løber du en unødigt stor risiko, da der kan være stor forskel på, hvordan forskellige sektorer udvikler sig. Fx har sektoren energi indtil videre givet et stort positivt afkast i år, mens sektoren cyklisk forbrug har givet et betydeligt tab.

Samtidig fylder vækstaktier meget på det danske aktiemarked, og de er typisk mere sårbare over for stigende renter end valueaktier. Derfor blev det danske aktiemarked hårdere ramt af de markante rentestigninger i begyndelsen af 2022 end globale aktier."Hvordan anbefaler I, at jeg fordeler mine aktieinvesteringer mellem forskellige regioner og sektorer?
”Som tommelfingerregel anbefaler vi, at investorer på længere sigt har 50 pct. af aktiedelen af deres portefølje placeret i amerikanske aktier, 20 pct. i europæiske aktier, 15. pct. i emerging markets-aktier, 10 pct. i danske aktier og 5 pct. i japanske aktier. Vi følger som udgangspunkt fordelingen i det globale aktieindeks MSCI AC World ret tæt, bortset fra vi har en højere andel af danske aktier, som danske investor erfaringsmæssigt har en meget stor forkærlighed for. Heldigvis byder det danske aktiemarked – trods begrænsningerne nævnt ovenfor – også på mange interessante investeringsmuligheder.

På kortere sigt ser vi det mest interessante afkastpotentiale i emerging markets-aktier, ikke mindst asiatiske aktier. Derfor anbefaler vi aktuelt investorer at øge andelen af emerging markets-aktier til 20 pct. og modsat helt undlade japanske aktier, hvor vi lige nu ser det dårligste afkastpotentiale.

Når det gælder fordelingen på aktiesektorer, er sektorfordelingen i MSCI World-indekset et godt udgangspunkt. Her er IT den største sektor, efterfulgt af finans og sundhed.”


HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige regioner, sektorer og temaer.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det. Det gør du her.
Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Find den rette investering for dig

Vi kan hjælpe alle med at investere deres opsparing – fra små beløb til store formuer.
Tjek dine muligheder