Kort fortalt

  • Den vigtige amerikanske regnskabssæson er i fuld gang.
  • Væksten i selskabernes indtjening har overordnet set overrasket positivt.
  • De store teknologiselskaber trækker en stor del af læsset.
  • Vi finder fortsat amerikanske aktier attraktive, og IT og Kommunikationsservice er vores foretrukne sektorer.
SE FORSLAG TIL RELEVANTE AKTIEFONDE i bunden af artiklen.
ANBEFALINGERNE her på Investeringsnyt er primært tiltænkt investorer, der selv ønsker at investere med input og sparring fra os. Har du investeret i en investeringsløsning i Danske Bank som fx Danske Porteføljepleje og Flexinvest Fri, tager vores specialister løbende hånd om at pleje og optimere dine investeringer.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering her 


Der er fuld gang i den amerikanske regnskabssæson – og regnskaberne herhjemme for den sags skyld. Men de amerikanske regnskaber er selvsagt mest retningsgivende for de globale finansielle markeder, og indtil videre overrasker regnskaberne generelt positivt i forhold til forventningerne. 

På nuværende tidspunkt af regnskabssæsonen er indtjeningen for S&P500-selskaberne vokset med 7,5% i 4. kvartal i 2023 set i forhold til samme kvartal året før. Det er markant bedre end ventet – især efter flere store amerikanske banker indledte regnskabssæsonen med betydelige skuffelser og negativ indtjeningsvækst.

Det fortæller Danske Banks seniorstrateg Natalia Setlak.

Indtjeningsvæksten er generelt ret koncentreret hos de store teknologiselskaber – og især dem, der populært går under betegnelsen ”Magnificent Seven”.  Natalia Setlak, seniorstrateg i Danske Bank.

Hvor finder man regnskabssæsonens vindere og tabere?
”Indtjeningsvæksten i sidste kvartal af 2023 er primært kommet fra selskaber i sektorerne Kommunikationsservice, Cyklisk Forbrug, Forsyning og IT. På den anden side har Energi, Råvarer og Sundhed leveret tocifret negativ indtjeningsvækst relativt til året før og det er primært disse sektorer, der tynger den overordnede indtjeningsvækst blandt de amerikanske aktier. 

Indtjeningsvæksten er dog generelt ret koncentreret hos de store teknologiselskaber – og især dem, der populært går under betegnelsen ”Magnificent Seven”, hvilket er Microsoft, Apple, Alphabet, Meta, Nvidia, Amazon og Tesla. Her har seks ud af de syv selskaber indtil nu aflagt regnskab – kun Nvidia mangler – og på nær Tesla har de alle leveret en høj indtjeningsvækst i 4. kvartal relativt til samme kvartal året før. 

Markedets forventninger til Magnificent Seven (på nær Tesla) er også tårnhøje for de kommende kvartaler. Det er primært dem, der fortsat skal sørge for at holde den overordnede indtjeningsvækst for amerikanske aktier i positivt terræn senere på året,” siger Natalia Setlak.

LÆS OGSÅ: Nu er populær aktiesparekonto blevet endnu mere attraktiv

Med en aktiesparekonto betaler du lavere skat af dit afkast fra aktier og aktiefonde, end du normalt gør, og en ny højere beløbsgrænse for indskud gør nu ordningen endnu mere fordelagtig. Læs mere her.

Hvordan har markedet reageret på regnskaberne?
”Markedet har generelt belønnet selskaber, der har været i stand til at overgå forventningerne, og straffet dem, der har skuffet. Her har det gennemsnitlige prisfald over de følgende to dage efter regnskaberne været over 3 pct. 

Set over det seneste års tid har aktiestigningerne været drevet af multipel ekspansion, dvs. en stigende pris pr. krones indtjening i selskaberne, mens indtjeningsvæksten har været stort set fraværende. Aktierne er med andre ord blevet dyrere. 

Fremadrettet forventer vi, at aktiemarkedet i højere grad skal løftes af stigende indtjening. Investorer forventer en indtjeningsvækst på over 10 pct. på de amerikanske aktier i 2024, hvilket vi ser som et ret optimistisk bud. Det bliver derfor vigtigt, at selskaber formår at levere en stærk indtjeningsvækst i år, som kan være med til at understøtte en fortsat positiv udvikling i aktiekurserne.”

Hvad skal jeg gøre som investor?
”Den igangværende regnskabssæson ændrer ikke på vores verdenssyn, hvor vi fortsat ser positivt på amerikanske aktier. Det amerikanske aktiemarked er blandt andet kendetegnet af mange kvalitetsaktier, som er en betegnelse for aktier i selskaber med stabil vækst i indtjeningen, et højt afkast af egenkapitalen og en lav gæld. Det er attraktive egenskaber i perioder med forholdsvis lav økonomisk vækst. 

Det er primært teknologiselskaber, der fortsat er i stand til at øge deres indtjening markant fra kvartal til kvartal. Selv om vi fortsat forventer, at den del af markedet vil være i stand til at outperforme resten, så forventer vi også, at det totale afkast fra amerikanske aktier i 2024 i mindre grad vil være drevet af Magnificent Seven-aktierne, end det var tilfældet i 2023. 

Vi anbefaler en bred eksponering mod amerikanske aktier – herunder også mindre amerikanske aktier, dvs. small cap. De kan i endnu højere grad end de store selskaber nyde godt af robustheden i den amerikanske økonomi, og samtidig vurderer vi, at de set i en historisk kontekst er attraktivt prissat i øjeblikket, hvilket øger sandsynligheden for god langsigtet performance. 

Inden for sektorer er IT og Kommunikationsservice fortsat vores foretrukne sektorer. Det skyldes blandt andet at de – som regnskabssæsonen hidtil har vist – nyder godt af en høj indtjeningsvækst og kan få medvind af udviklingen inden for kunstig intelligens. Samtidig er renten efter vores vurdering toppet og udgør dermed ikke længere en modvind for vækstaktier, der normalt er mest sårbare overfor stigende renter, da det udhuler den såkaldte nutidsværdi af den fremtidige indtjening.”Sådan kan du investere i amerikanske aktier og teknologiaktier

Overvejer du at investere i amerikanske aktier eller teknologiaktier, kan du fx gøre det via aktiefonde. Så er du sikret en god spredning i dine investeringer. Via Danske Bank kan du blandt andet investere i følgende fonde i netbanken og mobilbanken:

JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A (dist) – USD
Skarpt fokus på mindre amerikanske selskaber
Vil du investere med særligt fokus på mindre amerikanske selskaber, er fonden et godt valg. Porteføljen består af aktier i omkring 90 små og mellemstore amerikanske selskaber og har særligt fokus på kvalitetsselskaber med dygtige ledelser og den rette prissætning.

Danske Invest USA Indeks, klasse DKK d
Bred eksponering mod amerikanske aktier
Ønsker du en bred eksponering mod amerikanske aktier, er denne fond et godt valg. Det er en såkaldt indeksfond, som stræber efter at opnå et afkast (før omkostninger) på niveau med det amerikanske aktiemarked. Indeksfonde har typisk de laveste løbende omkostninger. Du kan også investere i denne fond i Danske Månedsinvestering.

Danske Invest Teknologi Indeks KL
Bred eksponering mod teknologiaktier
Denne fond er en hurtig og nem måde at investere i teknologiaktier. Fonden er en indeksfond, der investerer i en meget bred portefølje af amerikanske teknologiselskaber inden for sektorerne IT og Kommunikationsservice.Få vores nyhedsbrev om investering

Jeg vil ikke gå glip af noget

DISCLAIMER: Denne artikel er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering. Vi henviser dig til at læse prospekterne og central investorinformation, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospektet, central investorinformation og information om klagehåndtering (investorrettigheder) er tilgængeligt på dansk og kan findes på linkene herunder (for Danske Invest-fondene under ”dokumenter”), hvor du også finder information om fondenes bæredygtighedsrelaterede egenskaber:
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A (dist) – USD
Danske Invest USA Indeks, klasse DKK d
Danske Invest Teknologi Indeks KL
Beslutningen om at investere i fondene bør træffes under hensyntagen til alle fondenes miljømæssige og sociale karakteristika eller bæredygtige investeringsmål som beskrevet i prospekterne. J.P. Morgan og Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med henblik på markedsføring af dets fonde.