Kort fortalt

  • På en aktiesparekonto betaler du kun 17 pct. i skat af det løbende afkast.
  • Du kan både investere i enkeltaktier og aktiefonde.
  • Du kan indskyde op til 135.900 kr.
  • Vi opgør og betaler automatisk skatten af dit afkast.
  • Det er gratis at oprette en aktiesparekonto.
  • Du kan komme i gang på få minutter.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering her 

Omkring 360.000 danskere har nu oprettet en aktiesparekonto*, og den stigende interesse kan også mærkes i Danske Bank, hvor stadig flere kunder opretter en aktiesparekonto. Samtidig blev beløbsgrænsen på kontoen ved årsskiftet forhøjet fra 106.600 kr. til 135.900 kr., hvilket gør ordningen endnu mere interessant.

”En aktiesparekonto kan være en rigtig god idé, hvis du vil investere i aktier på gunstige vilkår. Her betaler du nemlig kun 17 pct. i skat af dit afkast mod op til 42 pct. ved en normal investering i aktier. Samtidig skal du ikke selv gøre noget i forhold til skatten – det bliver automatisk opgjort og betalt for dig,” fortæller Neel Frederikke Gronemann, der er Danske Banks chef for skat på investeringer.

Gratis oprettelse og mange investeringsmuligheder
Det er gratis at oprette en aktiesparekonto, og du har mange investeringsmuligheder. Foruden børsnoterede aktier kan du også investere i aktiefonde – herunder en række Danske Invest-fonde med fokus på fx globale aktier, amerikanske aktier, teknologiaktier, japanske aktier eller danske aktier. Og ved at investere i en eller flere aktiefonde får du typisk en større risikospredning, end hvis du investerer i enkeltaktier. 

Se et udvalg af de fonde, du kan investere i med en aktiesparekonto, på linket her.

”Generelt kan du på en aktiesparekonto investere i et bredt udvalg af noterede aktier og aktiebaserede fonde – herunder ETF'er – hvis afkast beskattes som aktieindkomst, og du skal ikke være bekymret for at komme til at investere i aktier eller fonde, der ikke er egnede skattemæssigt. På aktiesparekontoen kan du nemlig kun vælge aktier og fonde, der opfylder kravene,” siger Neel Frederikke Gronemann.

Bemærk, at en aktiesparekonto er lagerbeskattet, hvilket vil sige, at du årligt bliver beskattet af dine gevinster/tab, uanset om du har realiseret dem eller ej. Læs mere i boksen om skat i bunden af artiklen. Vær også opmærksom på, at du kun kan have én aktiesparekonto. Du kan således ikke oprette en aktiesparekonto i flere forskellige banker. 

Så let kan du oprette en aktiesparekonto

Du kan selv oprette en aktiesparekonto i din netbank i Danske Bank, og det er hurtigt gjort. Bemærk, at du kun må eje én aktiesparekonto:

1. Log ind på din Netbank.
2. Vælg Investering.
3. Vælg Aktiesparekonto.
4. Bekræft, at du ikke allerede har en aktiesparekonto.
5. Vælg til sidst, hvor meget du ønsker at overføre til kontoen. 

Du kan underskrive aftalen med det samme og straks komme i gang med at investere. 

Sådan fungerer beløbsgrænsen for indskud
Som nævnt i indledningen kan du med den nye beløbsgrænse for aktiesparekontoen indsætte op til 135.900 kr. i alt, hvis du opretter en aktiesparekonto.

Har du en aktiesparekonto i forvejen, er det den samlede værdi af dine investeringer og evt. kontanter på kontoen ved årsskiftet, der er afgørende for, hvor meget du kan indbetale yderligere.

Hvis værdien den 31. december 2023 var mindre end 135.900 kr., kan du i 2024 indskyde forskellen mellem 135.900 og værdien ved årsskiftet. Var værdien fx 100.000 kr. den 31. december 2023, kan du således indskyde yderligere 35.900 kr. i 2024. 

Derudover kan du dog også indbetale betalt skat på kontoen – også selv om den samlede værdi på kontoen er over 135.900 kr.

”Har du fx haft en gevinst på 10.000 kr. på din aktiesparekonto i 2023, som du skal betale 17 pct. og dermed 1700 kr. i skat af i 2024, har du mulighed for at indskyde 1700 kr. på aktiesparekontoen i år – uanset om du ved årsskiftet var over grænsen på 135.900 kr. eller ej. Du skal blot sørge for, at indbetalingen sker i kalenderåret 2024,” siger Neel Frederikke Gronemann.

*Ifølge nye tal fra Finans Danmark.

Sådan fungerer skatten på en aktiesparekonto

På en aktiesparekonto betaler du 17 pct. i skat af dit afkast, mens du ved en normal investering i aktier for frie midler betaler 27 pct. i skat af aktieindkomst op til 61.000 kr. og 42 pct. af beløb over denne grænse (for ægtefæller er beløbsgrænsen i alt 122.000 kr.).

Det er dog ikke blot skattesatsen, der er anderledes for en aktiesparekonto, men også beskatningsformen:

  • VED EN NORMAL INVESTERING I AKTIER bliver du først beskattet, når du realiserer dine investeringer – dvs. når du sælger investeringerne med gevinst/tab.
  • PÅ EN AKTIESPAREKONTO bliver du lagerbeskattet, og det vil sige, at du årligt bliver beskattet af dine gevinster/tab, uanset om du har realiseret dem eller ej. Tab på dine investeringer kan fremføres til fradrag i gevinster på aktiesparekontoen i kommende år.
”Det kan måske lyde kompliceret, men det foregår helt automatisk. Hvert år sørger vi for, at du betaler skat af dit afkast ifølge reglerne,” fortæller Neel Frederikke Gronemann.Få vores nyhedsbrev om investering

Jeg vil ikke gå glip af noget

DISCLAIMER: Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historiske afkast ikke er en indikation af fremtidige afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.