Privatkundechef, Mark Wraa-Hansen:

”Vi justerer rentesatserne på en række produkter i lyset af den ændrede rente fra Nationalbanken. Rentesænkningen er godt nyt for kunder, der ønsker at optage boliglån, da vi sænker bunden af rentespændet yderligere på nye boliglån. Samtidig ønsker vi at bibeholde attraktive opsparingsprodukter til vores kunder. Derfor ændrer vi bindingsperioden på opsparingskontoen Danske Toprente, så den korteste bindingsperiode fremover vil være 3 måneder, hvor vores kunder kan få 3 procent i rente om året. Vi sænker den variable rente for udvalgte opsparingskonti uden tidsbinding – herunder Danske Indlån – men fastholder vores rente på Danske Konto. Dermed fastholder vi samlet set et attraktivt værditilbud for vores kunder på tværs af opsparings- og låneprodukter i et ændret rentebillede.”

Justeret rentespænd på nye boliglån

De ændrede renter betyder, at vi tilbyder kunder en lavere rente på nye boliglån, hvor vi sænker den laveste sats i rentespændet med yderligere 0,4 procentpoint per 10. juni 2024. Det betyder at kunder fremover kan få et boliglån til en endnu mere attraktiv rente.  

Se oversigten over vores udlån her

Kortere binding på Danske Toprente

Kunder i Danske Bank kan fortsat få en høj rente med Danske Toprente. Hidtil har kunder skullet binde deres penge i mindst 6 måneder. Det ændrer vi pr. 13. juni 2024, så den korteste bindingsperiode fremover vil være 3 måneder med 3 pct. i årlig nominel rente.  
 
Du kan med fordel overveje, hvilken af Danske Banks opsparingsmuligheder, der kan give dig den bedste rente ift. dine behov og tidshorisont. 

Læs om vores højrenteprodukt her

Nye rentesatser for indlån i danske kroner

Vi ændrer renten og beløbsgrænser for opsparingskontoen Danske Indlån, så den pr. 1. august 2024 vil være:  

  • Indestående på mellem 0-100.000 DKK giver 1,25 % i årlig nominel rente
  • Indestående på mellem 100.001-500.000 DKK giver 1,75 % i årlig nominel rente
  • Indestående på over 500.000 DKK giver 2,00 % i årlig nominel rente

Renten er variabel. For kunder, som ikke har en NemKonto i banken, er indlånsrenten på Danske Indlån fortsat 0,00 procent.  
Samtidig sænker vi som følge af Nationalbankens renteændring satsen på flere andre opsparingskonti, herunder en række pensionsprodukter såsom aldersopsparing og ratepension samt børne- og ungeprodukterne Pondus Konto, Min Konto og Danske Ung.  
Vi fastholder vores rente på bl.a. Danske Konto, børneopsparing og Danske Gave.

Du kan se de nye variable indlånsrenter her

Sådan ser du dine konti og rentesatser i mobilbanken

Du kan altid finde informationer om dine konti og hvilke renter, der gælder for den enkelte konto, sådan her:  

  1. Gå i mobilbank 
  2. Klik på kontoen 
  3. Tryk på de tre prikker i højre hjørne
  4. Tryk på ”Renter” 
  5. Lidt længere nede står renten.