De kommende ejendomsvurderinger vil afløse de eksisterende ejendomsvurderinger, der blev lavet i 2011. Siden dengang er priserne på store dele af ejendomsmarkedet steget markant, og de 8 år gamle vurderinger er derfor højst sandsynligt lavere end, hvad man forventer af de kommende vurderinger.
Ifølge de nuværende regler må du overdrage en fast ejendom 15 procent under (eller over) den offentlige vurdering. Derfor er der særligt meget at hente på at få foretaget overdragelsen inden de kommende ejendomsvurderinger træder i kraft. De nye ejendomsvurderinger bliver sendt til boligejerne i 2020. En overdragelse af bolig mellem forælder og barn skal ske inden de nye vurderinger kommer, for at handlen kan foregå efter de nuværende ejendomsvurderinger. De nye boligskatteregler træder i kraft pr. 1. januar 2021. 

Hvad kan der ske, hvis du venter


For at stabilisere markedet er det blevet besluttet at indføre et forsigtighedsprincip. Det betyder blandt andet, at ejendomme i familiesalg må sælges til 20% under (eller over) de nye vurderinger. Til trods for den 5% større rabat, er det usandsynligt at der vil være noget økonomisk incitament for at udskyde overdragelsen af lejligheden til dit barn, for lejlighedens vurdering kan vise sig at tage et større spring opad og nogle steder stige med langt mere end 5%.
Det betyder, at dit barn formodentligt vil skulle finansiere sit køb med et større lån, hvilket giver mindre luft i dit barns økonomi og dermed mister hele ideen ved et forældrekøb lidt sin værdi – i hvert fald hvis du ønsker at hjælpe dit barn godt ind på boligmarkedet. 

Du har stadig mulighed for at give afgiftsfrie gaver og familielån


Det vil, uanset om du laver en overdragelse af en lejlighed til dit barn før eller efter de nye ejendomsvurderinger kommer, stadig være muligt at foretage afgiftsfrie overførsler af værdier til dit barn.
Hver forælder kan nemlig hvert år vælge at give sit barn en afgiftsfri gave på op til 65.700 kroner (2019). Resten af købssummen kan dit barn så betale med et rente- og afdragsfrit familielån. I forbindelse med familielånet er der dog den betingelse, at dit barns overførsler skal være reelle og dokumenterbare eksempelvis med kontoudtog og at der er skrevet et gældsbrev, hvor afdrag også løbende noteres. Ønsker du mere information om forældrekøb, kan du kontakte din Private Banker.   

Læs mere om boligskattereformen

Læs mere