I sidste uge lancerede Danske Bank sammen med OBH Rådgivende Ingeniører og Tryg initiativet SundBolig, som gør det lettere for danske boligejere at energirenovere deres hjem. Med SundBolig får Danske Banks kunder mulighed for at få besøg af en bygningsrådgiver fra OBH, der foretager en byggeteknisk gennemgang af boligen med udgangspunkt i kundens egne ønsker til boligforbedringer. Besøget resulterer i en bolig- og energirapport med anbefalinger til boligforbedringer samt et overslag over, hvad boligforbedringerne vil koste. Rapporten indeholder desuden gode råd fra Danske Banks partner Tryg til kunderne om, hvordan de kan sikre boligen fremadrettet og undgå skader f.eks. som følge af klimaforandringer, stormfloder, oversvømmelse.

Stort potentiale i energi- og boligforbedringer

Det nye initiativ er kommet til verden i lyset af det faktum, at der kan være mange penge at spare ved energi- og boligforbedringer. En analyse fra Realkredit Danmark viser, at hvis man sammenligner energiforbruget i en gennemsnitlig dansk bolig med laveste energiklasse med en bolig med højeste energiklasse, kan der være op mod 28.000 kroner i forskel på det årlige energiforbrug. Visionen med SundBolig er ifølge Claus Harder, der er kommerciel direktør i Danske Bank, at gøre det nemt for boligejerne at komme i gang med energirenoveringerne ved at tage dem i hånden fra start til slut, når de skal foretage bolig- og energirenovationer.

”Vi ved fra undersøgelser, at mange rigtig gerne vil lave energiforbedringer, men der er en række barrierer, som gør, at det kan være svært at komme i gang. Er det vinduer, taget, en varmepumpe eller isoleringen, der bør skiftes, hvad vil det koste, og hvordan tænker man energiforbedringer ind sammen med andre boligforbedringer,” siger Claus Harder. Han håber, at det nye initiativ vil motivere endnu flere til at lave energiforbedringer i deres bolig.

”Ved at stille eksperter til rådighed for vores kunder, som giver dem grundig, individuel rådgivning med udgangspunkt i egne drømme og planer for boligen, tror vi på, at vi kan gøre en forskel for mange boligejere og være med til at skabe sundere og mere klimavenlige boliger, fortæller Claus Harder.

Claus Harder, kommerciel direktør i Danske Bank


Hvad er mest rentabelt?

Der er mange projekter, man kan tage fat i når man vil lave energiforbedringer, særligt i ældre hjem, men hvordan finder man ud af, om det hvilke der er mest rentable at igangsætte?

”Man skal tage højde for mange forskellige faktorer, når man taler om rentabilitet i forhold til bolig- og energiforbedringer. Man skal fokusere på den energibesparelse, man kan opnå, komfort- og sundhedsgevinster og ikke mindst forbedret levetid på huset, når man træffer beslutningen om, hvad man skal energirenovere,” siger Lars Danielsen, direktør i OBH, der er blandt landets førende ingeniørvirksomheder med lang erfaring inden for bygningseftersyn og udarbejdelse af bygningsrapporter for både private og erhverv.

”Generelt er det godt for husets værdi med en vedligeholdt klimaskærm – det vil sige tag, vinduer, facader og fundamenter. Særligt når man taler om ældre ejendomme handler det også om at fjerne træk og kuldegener – samtidig med, at man sparer på varmeregningen og er med til at tale ind i en større dagsorden om bæredygtighed,” siger Lars Danielsen.

Fordelagtige lånevilkår for Danske Bank kunder

I forbindelse med det nye partnerskab med OBH har Danske Bank og Realkredit Danmark forbedret vilkårene for at låne penge til energiforbedringer yderligere.

”Tidligere havde vi et loft på 300.000 kroner for vores lån til energiforbedringer uden gebyrer, hvor 50 % af lånet skal bruges på energiforbedrende tiltag. Nu fjerner vi beløbsloftet helt for også at give incitament til at tænke energiforbedringer ind i større renoveringsprojekter”, siger Claus Harder.

SundBolig i kroner og ører

  • En bolig- og energirapport fra OBH Rådgivende Ingeniører koster 4.000 kroner.
  • Hvis du vælger at finansiere boligforbedringer gennem Danske Bank eller Realkredit Danmark, får du en rabat svarende til rapportens pris, hvis mindre end 50 % af lånet går til energiforbedringer. Som Private Banking kunde får du desuden 25% på lånesagsgebyr samt tinglysningsservice/gebyr for ejendomssag.
  • Hvis mere end 50 % af lånet er til energiforbedringer, sparer du hele lånets oprettelsesomkostning til Danske Bank på 5550-6000 kroner.

Danske Bank styrker sundheden i danske boliger

Partnerskabet med OBH er det seneste af flere initiativer fra Danske Bank, der under overskriften ’SundBolig’ sætter fokus på sundhed i danske boliger, hvor energi- og klimavenlige boliger er et af de centrale elementer. Blandt de øvrige initiativer er et partnerskab med AB Gruppen om relancering af deres platform Energihjem.dk og fjernelse af ekspeditions- og lånesagsgebyrer på lån, der benyttes til energirenovering.

Vind en Bolig- og energirapport

Vi udlodder 250 gratis Bolig- og energirapport fra den 1. juni til den 28. juni 2020. Deltag i konkurrencen på vores hjemmeside. For at deltage skal du sige ja tak til markedsføring fra Danske Bank. Så deltager du automatisk i konkurrencen.

Læs mere her