Ferierejser i Danmark

Skal du holde ferie i Danmark, er forsikring muligvis ikke det første, du tænker på. I Danmark behøver du for eksempel ikke at tænke på det blå EU-sygesikringskort eller hospitalsregningen. Men der kan stadig være situationer, hvor du kan få brug for en forsikring: eksempelvis, hvis du har lejet et sommerhus og må tage hjem før tid på grund af sygdom i familien.

Hvis du rejser i Danmark og har mindst tre overnatninger, er du som Private Banking kunde dækket af rejseforsikringen på dit Mastercard®. I dine forsikringsbetingelser kan du se de nærmere vilkår.

Ferierejser i udlandet

Udenrigsministeriet fraråder i skrivende stund (december 2020) rejser til de fleste lande på grund af smitterisikoen. Men hvis du alligevel på eget ansvar vælger at rejse til et land, som Udenrigsministeriet fraråder at rejse til, hjælper rejseforsikringen tilknyttet dit Mastercard® ikke skader, der relateres til coronavirus. Det betyder eksempelvis, at du ikke får dækket eventuelle udgifter til hospital, evakuering eller et ufrivilligt ophold, hvis du f.eks. bliver syg eller strander i landet. Men udover skader relateret til coronavirus dækker rejseforsikringen som normalt – find dine vilkår i forsikringsbetingelser.

Kan jeg få pengene retur?

Har du købt en pakkerejse eller flybilletter, og rejsen bliver annulleret, skal du kontakte din rejseudbyder for at få ombooket rejsen eller få pengene retur. Er der andre årsager til, at du ikke kan rejse, skal du kontakte Tryg via Danske Bank rejseassistance på 45 12 91 00 for at høre om dine muligheder for at få dine udgifter til rejsen refunderet af forsikringen.

EU kræver, at rejseselskaber med base inden for EU giver mulighed for kontant refusion til kunder, hvis betalte rejser bliver aflyst på grund af corona. Det betyder, at hvis du ønsker at få udbetalt penge, du har betalt, og fly- eller rejseselskabet ikke vil tilbageføre dem, kan du lave en indsigelse gennem Danske Bank. Det kræver, at du har købt rejsen på et Mastercard® eller Visa-delen af VisaDankortet eller på et Dankort som “fjernsalg”, dvs. ved køb på internettet. Læs om regler og frister for indsigelser her: https://danskebank.dk/indsigelse

Vi anbefaler, at du bruger Mastercard®, når du køber en rejse. Så vil du som hovedregel være bedre stillet i forhold til at få penge tilbage ved en indsigelse.

Husk, at du altid kan se de forsikringsbetingelser, der er tilknyttet dit Mastercard®, i din netbank.