Folketingets finansudvalg har i slutningen af september godkendt økonomien i en aftale mellem regeringen og kommunerne om økonomien i 2020. Som led i den aftale er der også blevet fastsat den sats, som grundlaget for grundskyld (ejendomsskat) bliver reguleret med i 2020. Satsen er sat til 5,8 procent, og det betyder, at en stor del af boligejerne vil få en stigning på 5,8 procent i grundskylden til næste år.

Satsen er en del af det temmelig komplicerede system med et grundskatteloft, som vi har haft siden 2002. Om man rent faktisk får en stigning i sin grundskyld, kommer an på, hvordan ens grundvurdering har udviklet sig siden 2001.

Vi har regnet på, hvordan det ser ud for et gennemsnitligt enfamiliehus i hver kommune. Ifølge vores beregning står husejerne til en stigning i 46 ud af de 98 kommuner. Den største stigning findes, som ofte før, i Frederiksberg Kommune, hvor den er på 2.870 kroner pr. hus, men det hører med til historien, at der kun er ganske få enfamiliehuse på Frederiksberg. Nummer to på listen er Rudersdal med en stigning på 2.604 kroner.

Ikke ekstraordinært

At grundskylden stiger i nogle kommuner, er ikke i sig selv ekstraordinært. Siden de nuværende kommuner blev dannet i 2007, er grundskylden steget i dem alle - og i en del af dem med store beløb. Grundskatteloftet sikrer nemlig ikke boligejerne mod højere grundskyld, den lægger bare et loft over, hvor stor stigningen kan være i et enkelt år.

Det nye er, husejerne ikke kommer til at mærke stigningen, når skatten bliver beregnet til næste år, for den bliver nemlig indefrosset som et lån.

Man kan vælge at betale pengene i 2021, eller man kan vente til huset en gang skal sælges, men så løber der renter på.

Her stiger grundskylden i 2020

Tabellen herunder viser de kommuner, hvor grundskylden stiger i 2020. Beløbet i højre kolonne viser det beløb, grundskylden for et gennemsnitligt enfamilieshus i kommunen stiger med. Bor man i et hus, der har en højere værdi end gennemsnittet, kan grundskylden stige mere end beskrevet i tabellen. I de øvrige kommuner stiger grundskylden ikke.


Kilde: SKAT og Danske Banks beregninger. Beregningen gælder grundværdien for et gennemsnitligt enfamiliehus i kommunen. Den fremtidige ændring afspejler både den aktuelle vurdering og eventuelt efterslæb fra tidligere stigninger i vurderingerne, som på grund af grundskatteloftet endnu ikke er slået igennem på grundskyldsbetalingen. Grundskylden er beregnet på baggrund af udviklingen i grundvurderingerne i den enkelte kommune siden 2001, sammenholdt med de enkelte års maksimale stigning i grundskatteloftet og den enkelte kommunes grundskyldspromille i 2019.

 Nye ejendomsvurderinger fra 2021

Hvis det går som planlagt, er 2020 det sidste år med dette system. I løbet af næste år skulle vi modtage nye ejendomsvurderinger, og i 2021 skal grundskylden så beregnes ud fra dem. De fleste må forvente en højere vurdering af grundværdien end den nuværende, som er fra 2011. Det betyder bare ikke nødvendigvis, at man skal betale mere i grundskyld, for satserne skal tilpasses, så hver enkelt kommune ikke får flere penge ind end med det gamle system.

Det ser ud til, at vurderingerne kommer til at stige mest for lejligheder, så har man et hus i en kommune med mange lejligheder, er der muligheder for, at grundskylden rent faktisk falder i 2021.

Ændringer til ejendomsværdiskatten følger

Ud over grundskyld (ejendomsskat), som betales til kommunen, betaler boligejere også ejendomsværdiskat, som betales til staten. Den bliver også lavet om, og her er der udsigt til stigninger i nogle af de dyre områder af landet. Men en rabatordning vil sørge for, at man alt i alt ikke kommer til at betale mere i grundskyld og ejendomsværdiskat i 2021, end man ville have gjort med de gamle regler.

Læs mere om de kommende vurderinger og forventede ændringer til boligskatten her