Ansvarlige investeringer

Dine investeringer i dag påvirker verden i morgen.

Når du investerer med os, er det vores mission, at du får attraktive og konkurrencedygtige produkter, der samtidigt kan give et godt afkast. Det er en integreret del af vores store fokus på bæredygtige investeringer, hvor vi påvirker selskaber gennem dialog og vurderer miljø, sociale forhold og selskabsledelse (ESG) sammen med finansielle faktorer i investeringsprocessen. Vi kalder det for ’ESG Inside’.

”Vi investerer for at skabe værdi og samtidig imødekomme kundernes behov, vores rolle i samfundet og standarder for bæredygtighed verden over."

Ulrika Hasselgren, Head of Sustainability & Impact Investment i Danske Bank

Impact fonde
Hvordan du investerer i dag, påvirker verden i morgen. Ved at investere i impact fonde bidrager du til en bæredygtig udvikling uden at gå på kompromis med muligheden for et finansielt afkast.

Parvest Aqua
I Aqua-fonden investerer du i selskaber, som udvikler vandrelaterede løsninger i hele verden. Det er et område med økonomisk vækstpotentiale, der bidrager til at sikre forsyning af rent vand verden over.

Læs mere

Parvest Climate Impact
Gennem Climate Impact-fonden kan du investere i selskaber, som udvikler løsninger inden for bæredygtig miljøudvikling. Det er et område med langsigtet vækstpotentiale, der understøtter en grøn omstilling.

Læs mere

Læs om fondenes påvirkning af miljøet

Læs mere

Hvad får du, når du investerer i impact fonde?

Investeringer i selskaber, der udvikler bæredygtige løsninger

Håndplukkede selskaber, som alle skaber en væsentlig del af deres indtjening gennem aktiviteter, der understøtter en bæredygtig udvikling - samtidig med at de har lovende vækstudsigter.

Analyse af virksomhedernes håndtering af ESG

Håndplukkede selskaber, som er vurderet ud fra måden de arbejder med miljø, sociale og ledelsesmæssige risici og muligheder (ESG).

Et team af eksperter, der både har den tekniske og finansielle indsigt

Et forvaltningsteam, der både har teknisk indsigt i bæredygtige løsninger og økonomisk knowhow til at afkode teknologi, tendenser i og bestemmelser om eksempelvis klima- eller vandforhold.

Fakta

 • Hvad er en impact fond?

  En impact fond er, som enhver anden investeringsfond, dedikeret til at skabe økonomisk afkast for investorerne. 

  Forskellen mellem impact og eksempelvis en screenet fond ligger i, at en impact fond også er dedikeret til at investere i selskaber, som udvikler løsninger, der bidrager til at fremme bæredygtig udvikling.

  Impact fonde fokuserer også på, hvordan selskaberne styrer deres forretning ud fra et langsigtet perspektiv. Porteføljeforvalteren analyserer derfor også, hvordan selskaberne håndterer risici og muligheder vedrørende miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer. Det kaldes også for ESG.

 • Hvad er ESG?

  ESG er en engelsk forkortelse af Environment, Social og Governance.  

  “E” står for miljø, som sikrer, at de selskaber, der investeres i, følger regler og bestemmelser samt at de tager de relevante skridt til at minimere en negativ påvirkning af miljøet og klimaet. 

  “S” definerer det forhold, som selskaberne har med deres medarbejdere, leverandører, kunder og lokalsamfund. Det betyder eksempelvis, at medarbejderne behandles fair og at der et positivt forhold med det lokalsamfund, som virksomheden er en del af.  

  “G” definerer kriterierne for god ledelse i selskaberne og omfatter standarder for relationer med investorer, gennemsigtighed, ledelsens aflønning og intern revision. 

 • Hvad er FN's verdensmål for bæredygtig udvikling?
 • Hvem forvalter disse impact fonde?

  Fondene forvaltes af Impax Asset Managements, der har base i London og som har specialiseret sig i bæredygtige investeringer siden 1998. 

  Impax har derfor lang erfaring på dette investeringsområde og er anerkendt for deres ekspertise. Deres investeringsteam har en stærk kombination af konsulenterfaringen inden for miljøløsninger og mere klassisk investeringsviden.

  I 2014 blev Impax kåret med æresbevisning "Queen’s Award for Enterprise" i Storbritannien under kategorien “bæredygtig udvikling” og i 2017 blev Impax kåret af Wealth & Finance International- Alternative Investment Awards for "Best Natural Resources Investment Manager".

 • Hvordan kan jeg følge med i fondens performance?

  Du kan følge med i investeringens resultater i din netbank og den årlige oversigt, som vi sender til dig. Du kan se de aktuelle performance for fondene her:

  Parvest Aqua

  Parvest Climate

 • Hvor meget koster impact fonde?

  Impact fonde har højere omkostninger end en almindelig fond eller en fond, der screener selskaber væk, der ikke lever op til internationale principper. Omkostningsniveauet i de impact fonde, vi tilbyder, afspejler:

  Investering i nichemarkeder
  Investering i klima og vand er et nicheområder, som kræver specialistviden og en særlig indsigt i miljøløsninger.

  Investering i mindre selskaber 
  Fondene investerer også i mindre selskaber. Investering i mindre selskaber kræver ofte yderligere analyse for at identificere de bedste investeringsmuligheder, idet mindre selskaber ikke følges og analyseres af aktieanalytikere i samme omfang, som de større selskaber. Investeringsforvalteren Impax laver en dybdegående analyse og er i tæt dialog med mindre selskaber. Det gør Impax i stand til at identificere og håndplukke dem, som udvikler specialiserede teknologier og services på miljø- og vandområdet. 

  Førende forvalter inden for ressource og impact investeringer
  Investeringsforvalteren Impax har 20 års erfaring i ressource- og impactinvestering og er anerkendt for deres ekspertise og deres investeringsteams stærke kombination af konsulenterfaringen inden for miljøløsninger og mere klassisk investeringsviden.

Omkostninger og dokumenter