Ønsker du et bæredygtigt fokus i dine investeringer?

Investering handler om at opnå det højest mulige afkast, og for nogle er det også vigtigt, at investeringen bidrager til positiv bæredygtig udvikling. Uanset hvad der er vigtigst for dig, har vi en række forskellige investeringsprodukter, der passer til dine ønsker.

Ansvarlige investeringer
bfe9a3a5-4e9a-4468-82a7-883f9e6566dc

Når du investerer, kan du fokusere på bæredygtighed på to måder – og det ene udelukker ikke det andet:

 1. Fokus på at minimere negativ påvirkning på samfundet og miljøet
 2. Fokus på at bidrage til en positiv bæredygtig udvikling i samfundet og miljøet

Kender vi dine ønsker og holdninger til bæredygtighed, kan vi matche dine præferencer bedst muligt. Derfor kan du fra den 2. august 2022 forvente at blive spurgt ind til dine bæredygtighedspræferencer på et investeringsmøde. Du kan læse mere om kategorierne inden for bæredygtige investeringer nedenfor, og om Danske Banks overordnede principper for investeringer her.

Fokus på at minimere negativ påvirkning af samfundet og miljøet

I Danske Bank bestræber vi os på at mindske dine investeringers eventuelle negative påvirkninger på samfundet og miljøet. Det betyder blandt andet, at vi for størstedelen af vores produkter ikke investerer i selskaber, der er involveret i:

 • Kul
 • Tjæresand
 • Tørv
 • Kontroversielle våben (såsom kemiske våben)
 • Tobak
 • Selskaber, der overtræder internationale normer og konventioner.

Samtidig har vi i flere af vores produkter fokus på at påvirke de selskaber, du investerer i, til at bevæge sig i en mere bæredygtig retning, og vi stemmer på selskabernes generalforsamlinger. På denne måde tager du aktivt ejerskab, og prøver at mindske negativ påvirkning på miljøet.

Bæredygtige investeringer

Investeringer kan også bidrage positivt til miljømæssige eller sociale mål ved at målrette penge til virksomheder, der støtter op om disse. Sådanne investeringer betegnes ”bæredygtige investeringer”. For bæredygtige investeringer er det et krav, at investeringen ikke er til væsentlig skade for andre bæredygtige mål, og at de virksomheder, der investeres i, følger god ledelsespraksis.

En bæredygtig investering kan være investeringer i selskaber, der bidrager til den grønne omstilling. Det kan f.eks. være ved at finde løsninger for biodiversitet, cirkulær økonomi, reduktion af CO2, bedre arbejdsforhold, social integration eller andre af FN’s miljømæssige eller sociale mål.

En bæredygtig investering kan også være investeringer i selskaber, som omstiller deres forretningsmodel og derved understøtter omstillingen. Det vil sige, at selskaberne ikke nødvendigvis allerede er klimavenlige eller socialt ansvarlige i dag – men at de arbejder på det og bevæger sig i den rigtige retning.

EU Taksonomi

Bæredygtige investeringer, der bidrager til et miljømål, kan desuden overholde standarderne i den såkaldte EU-taksonomi. Det er en klassificering af økonomiske aktiviteter, som bidrager positivt til EU’s miljømål, og kan anerkendes som "miljømæssigt bæredygtige”. Disse seks mål er:

 • Modvirkning af klimaændringer
 • Tilpasning af klimaændringer
 • Bæredygtig anvendelse og beskyttelse af vand- og havressourcer
 • Omstilling til en cirkulær økonomi
 • Forebyggelse og bekæmpelse af forurening
 • Beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer

Taksonomien omfatter i øjeblikket kun klimaområdet, og fx ikke socialt bæredygtige aktiviteter. Taksonomien udvikles dog hele tiden, og den vil i de kommende år blive udvidet og opdateret med yderligere kriterier for flere aktiviteter inden for alle taksonomiens miljømål.

Vores løsninger
c82f8d99-e472-43d8-ab1a-fd0d698ee0f2

Her fik du et indblik i kategorierne, der arbejdes med inden for ansvarlige investeringer. Husk, at den ene ikke udelukker den anden.

Hvordan ønsker du, at dine investeringer tager højde for samfund og miljø?

Mine investeringer skal…

0 %
0 %
0 %
0 %

Tak for dit svar

Klar til at investere?

Vores rådgivere sidder klar til at hjælpe dig

Book møde

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.

Indholdet hentes