Professionelle porteføljer

Vores rådgivningsporteføljer med bæredygtigt fokus sikrer dig en professionel portefølje, der matcher din investeringsprofil – herunder din risikovillighed og tidshorisont. Du er sikret en god risikospredning på tværs af forskellige aktier og obligationer samt forskellige regioner og sektorer, og samtidig kan du altså være med til at gøre en positiv forskel med dine investeringer.

Vores ambition er således, at porteføljerne både skaber attraktive afkast og bidrager til en bæredygtig udvikling i samfundet.

Sæt fokus på udvalgte temaer

Ønsker du fokus på særlige bæredygtighedstemaer i din portefølje, kan du lade aktiefonde inden for et eller flere udvalgte temaer indgå som en mindre del af porteføljen. I Danske Bank tilbyder vi tematiske fonde inden for blandt andet klima, grøn energi, fremtidens transport samt vand og affald, og du kan selv vælge de temaer, du finder vigtigst og mest interessante.

De tematiske fonde er enten fonde med et bæredygtigt investeringsmål eller fonde der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika.

Læs mere om de forskellige bæredygtighedstemaer her.