Ansvarlige fonde

Understøt en positiv udvikling i samfundet via investeringer i ansvarlige fonde – fx inden for temaer som grøn energi og klima.


I Danske Bank kan du investere i en lang række fonde, der kan bidrage til at understøtte en positiv udvikling i samfundet, og det kan både være fonde med aktier og obligationer.

Vores ansvarlige fonde er enten fonde med et bæredygtigt investeringsmål eller fonde der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika, og for alle fondene er vores ambition, at de både skaber attraktive afkast og bidrager til en bæredygtig udvikling.

• Fonde med et bæredygtigt investeringsmål er såkaldte artikel 9-fonde (jf. EU’s Forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i den finansielle sektor) og er fonde med en høj grad af fokus på bæredygtighed. De investerer i økonomiske aktiviteter, som bidrager til miljømæssige mål som fx vedvarende energi, biodiversitet og reduktion af CO2 og/eller sociale mål som fx gode arbejdsforhold eller social integration.

• Fonde der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika er såkaldte artikel 8-fonde (jf. EU’s Forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i den finansielle sektor), og de fremmer miljømæssige (E) og/eller sociale (S) forhold samt sikrer god ledelsespraksis (G). Afhængig af fondens investeringsstrategi kan dette ske via screening, eksklusion, inklusion og aktivt ejerskab. Fondene kan investere delvist i bæredygtige investeringer, men de har ikke bæredygtige investeringer som deres mål.

Du finder blandt andet et udvalg af fonde med et bæredygtigt investeringsmål og fonde der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika på danskeinvest.dk.

Fonde med udvalgte bæredygtighedstemaer
Vores ansvarlige fonde kan både være fonde med et bredt investeringsfokus som fx globale aktier eller virksomhedsobligationer og fonde med fokus på udvalgte bæredygtighedstemaer som fx grøn energi og klima. Også betegnet tematiske fonde.

Inden for en lang række bæredygtighedstemaer har vi nøje udvalgt en eller flere aktiefonde, som vi tilbyder rådgivning om, og som du kan handle via Danske Bank. Vi anbefaler, at de tematiske fonde indgår som element i en bredere portefølje af aktier og obligationer – det kan du blandt andet læse mere om her.

De udvalgte bæredygtighedstemaer er:

Fremtidens transport

Transportsektoren oplever i disse år en gradvis omstilling fra benzin- og dieselkøretøjer til eldrevne køretøjer, og udviklingen forventes at tage fart i de kommende årtier. Det kræver ikke blot store investeringer i udviklingen af nye elkøretøjer, herunder batteriteknologi, men også i infrastrukturen i form af fx ladestandere og transmissionsnet til distributionen af elektricitet.

Klima

Global opvarmning og klimaforandringer kan fremover ændre livsgrundlaget for millioner af mennesker rundt omkring i verden. Grøn omstilling står derfor højt på den internationale dagsorden, og investeringer i mere bæredygtige teknologier og løsninger er blevet en økonomisk megatrend med et stort langsigtet vækstpotentiale.

Grøn energi

Klimaforandringer medfører stadig større efterspørgsel efter vedvarende energi fra blandt andet sol og vind. Mange stater, virksomheder og husholdninger har stigende fokus på at reducere brugen af fossile brændstoffer for at nedbringe CO2-udledningen og begrænse den globale opvarmning, og det har gjort grøn energi til et interessant vækstområde.

Vand og affald

Vand og affald er et tema med interessante vækstudsigter. Mangel på rent vand, global befolkningsvækst og stigende velstand kan øge behovet for investeringer i infrastruktur til vandforsyning og håndtering af affald, ligesom det giver behov for teknologiske løsninger til fx reduktion af vandforbrug, rensning af spildevand og genanvendelse af affald.

Fremtidens teknologi

Ny teknologi bidrager løbende til, at vi ændrer adfærd og vaner, og det kan også være på områder, der er med til at fremme en positiv og bæredygtig udvikling i samfundet. Fremtidens teknologiske løsninger finder vi fx inden for områder som digitalisering, robotter og automation, digital sikkerhed, 5G-internet, cloud, big data og kunstig intelligens.

Diversitet og inklusion

Mangfoldighed i virksomheder handler ikke blot om værdier, men kan også have en positiv effekt på bundlinjen, hvilket gør diversitet og inklusion til et interessant investeringstema. En god balance mellem medarbejdere på tværs af fx køn, race og erfaringsmæssig baggrund kan blandt andet give bedre forudsætninger for at håndtere problemstillinger og udvikle nye innovative løsninger.

Innovativ sundhed

Sundhed er en central nøgle til trivsel og livskvalitet, og med aldrende befolkninger forventes udgifter til sundhed at lægge beslag på en stadig større andel af global økonomi. Det øger behovet for udviklingen af bedre medicin og smartere og mere omkostningseffektive sygehuse og sundhedsløsninger, hvilket kan blive et interessant vækstområde i de kommende årtier.

Fremtidens byer

Global befolkningsvækst og øget urbanisering fører til stadig større byer, hvilket giver udfordringer med blandt andet forurening, trafikkaos og forsyning af vand, energi og fødevarer. Det vil i fremtiden kræve innovative og bæredygtige teknologier og løsninger inden for områder som fx transport, kommunikation, forsyning, håndtering af affald og genanvendelse af ressourcer.

Interesseret i at høre mere?

Book et møde med en af vores investeringsrådgivere

Book møde

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.

Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.