Få en løsning, der passer til dine behov

Her kan du se den løsning, vi anbefaler til din virksomhed, og vælge det, du har brug for. Har du brug for hjælp, er du velkommen til at ringe til os.

 • Valg af løsning

  < Rediger

  Basisløsning

  Erhvervskonto

  Erhvervskontoen er til dine daglige ind- og udbetalinger.

  Kontoen er i danske kroner.

  Basisnetbank

  Med netbank får du fuld adgang til konti, betalinger og kortoversigter med mere.

  Inkl. apps til mobil og tablet

  Etableringsgebyr

  Er du privatkunde i Danske Bank:           2000 kr. *
  Er du ikke privatkunde i Danske Bank:  4000 kr. *

  *individuel pris ved komplekse sager.

  Brug for hjælp?

  Hvis du har brug for hjælp til at vælge løsning eller produkter, er vi klar til at guide dig.

  Tillægsprodukter

  Anbefalet løsning
  Business One
  Anbefalet løsning

  Business One


  99

  kr./md.
  + etableringsgebyr

 • Oplysninger om virksomheden

  < Rediger

  For at gennemføre din bestilling har vi brug for nogle oplysninger om dig og din virksomhed. Det er vigtigt for os at kende din virksomhed som kunde, så vi kan give den bedst mulige service og rådgivning og samtidig leve op til myndighedernes krav.

  Læs mere om, hvordan vi behandler personoplysninger, i vores information om behandling af personoplysninger.

  Indtast virksomhedens navn
  Indtast adresse
  Indtast virksomhedens CVR-nummer
  Indtast antal ansatte i virksomheden
  Vælg virksomhedstype
  Angiv, hvilken type virksomheden er

  Er virksomheden børsnoteret?

  Ja Nej Angiv, om virksomheden er børsnoteret
  Angiv, hvilken børs virksomheden er noteret ved
  Angiv primær branchekode for virksomheden

  Beskæftiger virksomheden sig med andre forretningsområder?

  Ja Nej Angiv, om virksomheden har yderligere branchekoder.
  Angiv de øvrige områder, virksomheden beskæftiger sig med

  Er virksomheden en finansiel institution?

  Ja Nej Angiv, om virksomheden er en finansiel institution

  Er virksomheden et aktivt eller passivt selskab?

  Aktivt Passivt Angiv, om virksomheden er en aktiv ikke-finansiel virksomhed

  Er virksomheden et holdingselskab?

  Ja Nej Angiv, om virksomheden er et holdingselskab

  Er virksomheden en offentlig myndighed?

  Ja Nej Angiv, om virksomheden er en offentlig myndighed.

  Er virksomheden under tilsyn af myndigheder eller institutioner?

  Ja Nej En virksomhed kan være under tilsyn af for eksempel spillemyndigheder, eller den kan være under tilsyn, hvis den har for eksempel alkoholbevilling eller salg af ammunition.
  Vælg myndigheder eller institutioner
  Indtast hvilke andre myndigheder eller institutioner?

  Er Danske Bank virksomhedens eneste bank?

  Ja Nej Angiv om Danske Bank er virksomhedens eneste bank

  Er du privatkunde i Danske Bank?

  Ja Nej Er du privatkunde i Danske Bank?

  Har du ønske om at blive det?

  Ja Nej Har du ønske om at blive det?

  Er virksomheden registreret i et andet land end Danmark?

  Ja Nej Angiv, om virksomheden er registreret i et andet land end Danmark
  Angiv land
  Angiv, hvorfor virksomheden har brug for en bankforbindelse i Danmark

  Er virksomheden skattepligtig til et andet land end Danmark?

  Ja Nej Angiv, om virksomheden er skattepligtig til andre lande end Danmark
  Angiv land
  Angiv TIN-nummer

 • Reelle ejere og tegningsberettigede

  < Rediger

  Ejer Rediger

  Reelle ejere

  Vælg antal reelle ejere
  Kontaktperson

  Vi beder om dine kontaktoplysninger, så vi kan kontakte dig for at have en opfølgende samtale, eller hvis vi har brug for flere oplysninger om din virksomhed.

  Indtast fulde navn
  Indtast titel i virksomheden
  Indtast mobilnummer
  Indtast e-mailadresse
  Indtast CPR-nummer
  Reel ejer nr. {{id}}:
  Ejer:

  Er ejeren bosiddende i et andet land end Danmark?

  Ja Nej Angiv, om ejeren er bosiddende i et andet land end Danmark
  Indtast fulde navn
  Indtast CPR-nummer eller andet nationalt ID nummer
  Vælg land
  Indtast fødselsdato i formatet DDMMÅÅ
  Indtast e-mailadresse
  Angiv statsborgerskab
  Indtast adresse
  Indtast postnummer
  Indtast bopælsland
  Angiv ejerandel i %
  Angiv andel af stemmerettighederne i %

  Er ejeren skattepligtig til et andet land end Danmark?

  Ja Nej Angiv, om ejeren er skattepligtig til andre lande end Danmark
  Angiv land
  Angiv TIN-nummer

  Skal ejeren være Danske Banks kontaktperson?

  Ja Nej Vælg venligst kontaktperson.
  Indtast mobilnummer

  Tegningsberettigede

  Vælg antal tegningsberettigede
  Tegningsberettiget nr. {{id}}:
  Fulde navn
  Indtast CPR-nummer eller andet nationalt ID nummer
  Vælg land
  Indtast fødselsdato i formatet DDMMÅÅ
  Indtast E-mail
  Vælg land

  Er tegningsberettigede bosiddende i et andet land end Danmark?

  Ja Nej Vælg, om aftaledokumenterne kan underskrives elektronisk
  Indtast adresse
  Indtast postnummer
  Vælg land

  Er tegningsberettigede skattepligtig til et andet land end Danmark?

  Ja Nej Vælg, om tegningsberettigede er skattepligtig til et andet land end Danmark
  Angiv land
  Angiv TIN-nummer

  Har de tegningsberettigede et personligt NemID, som de kan bruge til at skrive under for virksomheden digitalt?

  Ja Nej Vælg, om aftaledokumenterne kan underskrives elektronisk

 • Bestyrelse og øverste ledelse

  < Rediger

  Yderligere informationRediger

  Bestyrelsesmedlemmer

  Vælg antal bestyrelsesmedlemmer
  Bestyrelsesmedlem nr. {{id}}:
  Bestyrelsesmedlem:

  Er personen bosiddende i et andet land end Danmark?

  Ja Nej Angiv, om bestyrelsesmedlemmet er bosiddende i et andet land end Danmark
  Indtast fulde navn
  Indtast CPR-nummer eller andet nationalt ID nummer
  Vælg land
  Indtast fødselsdato i formatet DDMMÅÅ
  Angiv statsborgerskab
  Indtast bopælsland

  Øverste ledelse

  Vælg antal i den øverste ledelse
  Personer i den øverste ledelse nr. {{id}}:
  Personer:

  Er personen bosiddende i et andet land end Danmark?

  Ja Nej Angiv, om personen er bosiddende i et andet land end Danmark
  Indtast fulde navn
  Indtast CPR-nummer eller andet nationalt ID nummer
  Vælg land
  Indtast fødselsdato i formatet DDMMÅÅ
  Angiv statsborgerskab
  Indtast bopælsland

  Er der nogen blandt virksomhedens øverste ledelse, bestyrelsesmedlemmer, reelle ejere og tegningsberettigede eller i deres familier, der er politisk udsatte personer?

  Ja Nej Vælg, om der er tale om politisk eksponerede personer
  Vælg antal af politisk udsatte personer

  Politiske udsatte personer {{id}}:

  Indtast fulde navn
  Indtast CPR-nummer eller andet nationalt ID nummer
  Angiv land
  Indtast fødselsdato i formatet DDMMÅÅ
  Indtast adresse
  Angiv land


 • Om virksomheden

  < Rediger

  Hvad beskæftiger din virksomhed sig med? Beskriv virksomheden ved at svare udførligt på spørgsmålene herunder. Vi ringer dig op en af de nærmeste dage, hvis vi har brug for flere oplysninger for at kunne hjælpe din virksomhed.

  Angiv, hvordan din virksomhed genererer omsætning
  Angiv, hvordan virksomhedens produkter eller services bliver markedsført
  Angiv, hvilke produkter eller services virksomheden sælger
  Angiv, hvilke leverandører virksomheden køber varer fra
  Vælg en eller flere
  Indtast hvilke andre metoder?
  Angiv virksomhedens årlige omsætning
  Angiv, hvem der er virksomhedens primære kunder
  Beskriv andet
  Angiv formålet med at have en daglig konto/driftskonto
  Beskriv andet

 • Ind- og udbetalinger

  < Rediger
  Indtast antal kontante indbetalinger
  Indtast det årlige beløb
  Indtast antal kontante indbetalinger
  Indtast det årlige beløb
  Indtast det årlige beløb
  Indtast det årlige beløb

  Hvilke betalinger forventer du på virksomhedens konti?

  Angiv, hvilken type transaktioner du forventer
  Indtast antal transaktioner
  Indtast samlet beløb
  Angiv land
  Indtast antal udgående betalinger
  Indtast samlet beløb
  Angiv land
  Angiv årsagen

  Kommer de beløb, som sættes ind på virksomhedens konti, fra andet end salg af varer eller services?

  Ja Nej Angiv likviditeten
  %
  %
  %
  %
  %
  %
  %
  %
  Total % Skal være 100%

 • Dokumenter

  < Rediger
  Vælg de filer, du vil uploade

  Her skal du uploade de dokumenter, der er nødvendige for, at vi kan oprette din virksomhed som kunde. Vi beder dig uploade:

  • En oversigt over ejerstrukturen i virksomheden. Du kan se eksempler på oversigter ved at klikke her.

  • Underskrevne kopier af virksomhedens stiftelsesdokument og vedtægter.

  • En kopi af tilladelsen eller licensen fra den myndighed eller institution, som virksomheden er under tilsyn af.

  • En oversigt over ejerstrukturen i virksomheden. Du kan se eksempler på oversigter ved at klikke her.

  • En kopi af gældende ejerbog der skal være udskrevet indenfor de seneste 3 måneder.

  • Et koncerndiagram, hvis en eller flere af ejerne er en virksomhed.

  • En kopi af tilladelsen eller licensen fra den myndighed eller institution, som virksomheden er under tilsyn af.

  • En oversigt over ejerstrukturen i virksomheden. Du kan se eksempler på oversigter ved at klikke her.

  • Registreringsbevis fra SKAT (dokumentet skal være udskrevet inden for de seneste 3 måneder) med følgende oplysninger om virksomheden

   • Navn

   • Adresse

   • Virksomhedsform

   • CVR-nr.

   • Navne og cpr-numre på interessenterne

  • Den gyldige og gældende interessentskabskontrakt.

  • Virksomhedens tegningsregel, hvis det ikke fremgår af interessentskabskontrakten.

  • Navne og adresser på medlemmer af ledelsen, hvis dette ikke fremgår af interessentskabskontrakten.

  • Et koncerndiagram, hvis en eller flere af interessenterne er en virksomhed.

  • En kopi af tilladelsen eller licensen fra den myndighed eller institution, som virksomheden er under tilsyn af.

  • En oversigt over ejerstrukturen i virksomheden. Du kan se eksempler på oversigter ved at klikke her.

  • En kopi af gældende ejerbog (oversigt over kommanditister), der skal være udskrevet indenfor de seneste 3 måneder.

  • Gældende vedtægter.

  • Bestyrelses- og ledelsesoversigt.

  • Et koncerndiagram, hvis en eller flere af ejerne er en virksomhed.

  • En kopi af tilladelsen eller licensen fra den myndighed eller institution, som virksomheden er under tilsyn af.  Tryk på "Upload dokumenter" for at søge efter dine filer. Du kan uploade op til 5 filer. Vær opmærksom på, at størrelsen på hver fil maksimalt kan være 4 MB.

  Valgte filer:

  Filerne skal have et af følgende formater:

  Word/docx/doc, Excel/xlsx/xls, Pdf, Tekst/txt, Jpeg, Png eller Gif.


 • Samtykke og bekræftelse

  < Rediger

  Kom godt i gang

  For at vi kan oprette en konto og andre løsninger til din virksomhed, beder vi dig læse vores almindelige forretningsbetingelser og aftale om etablering af konto. Her kan du læse og downloade betingelserne.

  Vi sender dine kundeaftaler til den e-mailadresse, du har opgivet.

  Beskyt din virksomhed mod netbankindbrud

  Virksomheder er ikke automatisk dækket mod indbrud i netbanken på samme måde som privatpersoner er det. Du har derfor mulighed for at tegne en forsikring, der dækker din virksomhed mod netbankindbrud. Læs mere om netbankforsikring.

  Bekræftelse

  Skal være bekræftet

  Samtykke

  Vi vil gerne hjælpe dig godt i gang som kunde og gøre dig opmærksom på dine muligheder ved sende nyheder og anbefalinger til din virksomhed. Derfor beder vi her om dit samtykke.

 • Velkommen i Danske Bank

  Tak for de oplysninger, du har sendt os.

  Vi vil vende tilbage pr. telefonen indenfor 2-4 hverdage.
  Efter vi har talt med dig og modtaget alt nødvendigt dokumentation, kan du forvente en aktiv erhvervskonto indenfor 4 hverdage.

  Hos os er rådgivere og specialister med erfaring i virksomheders udfordringer og dagligdag klar til at hjælpe dig.

  Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på 70 133 000 eller welcometeam@danskebank.dk

Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.