Be Safe - beskyt din virksomhed mod økonomisk kriminalitet

Det er en vanskelig opgave at beskytte en virksomhed mod økonomisk kriminalitet. Du skal derfor hele tiden være på vagt, træffe nødvendige forholdsregler og have passende compliance-procedurer.

Her på hjemmesiden kan du læse om de mest almindelige former for økonomisk kriminalitet, og hvad du skal være opmærksom på, så du kan håndtere risici i din virksomhed.

Find vores seks vigtige råd til at beskytte din virksomhed mod økonomisk kriminalitet.

Læs mere

Håndtering af risiko for økonomisk kriminalitet

 • Brug af firmakort og digitale betalingsløsninger

  Læs, hvordan du beskytter din virksomhed, når du

  • bruger firmakort på et fysisk salgssted
  • betaler og overfører penge
  • handler på nettet
  • spotter en usædvanlig transaktion
  • modtager e-mails, sms’er og telefonopkald.

  Sådan opdager du økonomisk kriminalitet

  På vores hjemmeside om kort og digitale betalinger, får du gode råd om, hvordan du beskytter din virksomhed mod økonomisk kriminalitet, når medarbejderne bruger deres firmakort eller betaler og overfører penge digitalt. Siden beskriver også de risici, der er forbundet med betalinger.

 • Handel med udlandet

  Handel med udlandet er forbundet med en større risiko for økonomisk kriminalitet, så her skal du være på vagt

  • Det kan være svært at få bekræftet identiteten på en udenlandsk samarbejdspartner, så sørg for altid at gennemføre grundige kundekendskabsprocedurer for både potentielle og eksisterende samarbejdspartnere.
  • Når virksomheden gør forretninger med udenlandske parter, skal du være opmærksom på om der gælder embargoer og sanktioner. Disse ændres ofte, og i særdeleshed når det internationale politiske klima er ustabilt. Det er virksomhedens ansvar at overholde international lovgivning. Læs mere om sanktioner her.
  • Når virksomheden overfører penge til udlandet, kan vi have behov for at kontakte dig og stille spørgsmål. Det gør vi for at beskytte Danske Bank mod udenlandske risici.
  • Hvis din virksomhed bruger District, og du overfører penge til udlandet som ekspresbetaling, kan du ved hjælp af track and trace-funktionen følge betalingen helt frem til modtageren. Du kan se status på betalingen og kontrollere, at den er nået frem.
  • Handel med udlandet øger risikoen for svindel, da direkte kommunikation ofte er begrænset. Derfor bør du altid træffe forholdsregler, når virksomheden handler med udenlandske samarbejdspartnere.
  • Læs mere om handel med udlandet.
 • Når du er på nettet

  Alle virksomheder er nødt til at kunne håndtere cyberrisici, da de ellers risikerer, at kriminelle stjæler fortrolige oplysninger og penge. I værste fald kan et cyberangreb betyde, at en virksomhed må lukke sine aktiviteter.

  På vores hjemmeside om cybersikkerhed kan du læse mere om, hvordan du bedst sikrer din virksomhed. 

 • Vækst og styring af interne processer

  Vækst er forbundet med risiko for økonomisk kriminalitet. Ud over at følge de generelle råd er det derfor afgørende, at virksomheden – uanset størrelse, foretager en risikovurdering for at begrænse risikoen.

  En risikovurdering bør bl.a. dække følgende:

  • Vækst – flere medarbejdere og flere interessenter betyder flere personer, der måske ikke opdager tegn på økonomisk kriminalitet
  • International eksponering – internationale relationer øger virksomhedens eksponering mod nye former for økonomisk kriminalitet
  • Forskellige profiler og sektorer – aktiviteter inden for flere forskellige brancher gør virksomheden mere kompleks, og med øget kompleksitet følger en øget risiko for nye former for økonomisk kriminalitet.

  Processer og aktiviteter, der bør være dokumenteret

  • Kundekendskabsprocedurer – sådan bekræfter du identiteten på leverandører og andre forretningsforbindelser.
  • Dokumenteret leverandøroversigt – hvilke forretningsforbindelser har været genstand for kundekendskabsprocedurer og vides at være pålidelige?
  • Klare procedurer for betalinger og overførsler. Læs mere på vores hjemmeside om kortbetalinger og digitale betalinger.
  • ”Fire-øjne-princippet” Overvej, hvem der skal kontrollere hvem i virksomheden og identificér den enkeltes risiko for at overse advarselstegn (Brug funktionsadskillelse, når virksomheden vokser).
  • Begræns medarbejdernes adgang, så de kun har adgang til de data og systemer, som de har brug for i deres daglige arbejde.
  • Øg kendskabet til forskellige former for svindel.
  • IT-sikkerhedspolitikker. Læs mere på vores hjemmeside om cybersikkerhed.

  Hvis virksomheden har forskellige risikofaktorer, f.eks. både er i eksponentiel vækst, er internationalt eksponeret og har aktiviteter i brancher med streng regulering, bør du overveje, om der er behov for rådgivning eller dedikerede eksperter inden for de enkelte områder.

  Små virksomheder har færre risici, og har ofte lettere ved at kontrollere sin processer – store virksomheder har behov for tydeligere dokumentation og strengere kontrol med processer.

Typer af økonomisk kriminalitet

Sådan påvirker vores ansvar som bank dig og din virksomhed som kunde

Forebyggelse og bekæmpelse af økonomisk kriminalitet er en væsentlig del af at være en ansvarlig finansiel institution. 

Derfor er vi i Danske Bank både forpligtet til og fokuseret på at overholde danske og internationale love og regler om hvidvask og bekæmpe hvidvask og bedrageri mod banker og kunder.

Det indebærer blandt andet, at vi løbende opdaterer vores viden om vores kunder og deres brug af vores produkter og tjenester, nøje overvåger transaktioner og har et tæt samarbejde med både danske og udenlandske myndigheder.

Ansvarsfraskrivelse: Ovenstående kan ikke træde i stedet for eller erstatte konkret juridisk rådgivning.

Andre har også set…


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.

Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.