Be Safe – beskyt din virksomhed mod økonomisk kriminalitet

Det er en vanskelig opgave at beskytte en virksomhed mod økonomisk kriminalitet. Du skal derfor hele tiden være på vagt, træffe nødvendige forholdsregler og have passende compliance-procedurer.

Her på hjemmesiden kan du læse om de mest almindelige former for økonomisk kriminalitet, og hvad du skal være opmærksom på, så du kan håndtere risici i din virksomhed.

Gode råd om beskyttelse mod økonomisk kriminalitet

! Vær opmærksom på uopfordrede telefonopkald, e-mails og sms’er. Alle medarbejdere skal udvise forsigtighed, når de bliver bedt om at udlevere fortrolige eller personlige oplysninger via telefon, sms eller e-mail – også selv om henvendelsen ser reel ud. Vi anbefaler kun at sende fortrolige oplysninger via sikre kanaler som f.eks. Netbank Erhverv eller District.

! Overvej at tegne en cyberforsikring og en netbankforsikring. Du kan beskytte din virksomhed med en cyberforsikring, så du kan få professionel hjælp, hvis din virksomhed bliver offer for et cyberangreb. Forsikringen skal også dække cybertyveri/digitalt tyveri via Netbank Erhverv eller District. Læs om Trygs cyberforsikring og netbankforsikring.

! Gennemfør kundekendskabsprocedurer for at begrænse risiko. Sørg for, at virksomheden har implementeret standard kundekendskabsprocedurer, så du kan tjekke forretningsforhold, f.eks. med leverandører og kunder. Tjek udenlandske forretningsforbindelser lige så grundigt som indenlandske.

! Godkend først betalingsoverførsler, når du er sikker på, at alle oplysninger er korrekte. Når du overfører penge til udlandet, så husk at tjekke SWIFT-adressen, valutakoden og modtager- og landeoplysningerne. Gennemfør aldrig en betaling eller en overførsel, hvis du er i tvivl. Sørg for at have procedurer for sikker fakturering og betaling, og at virksomheden har lister over dokumenterede og godkendte leverandører og kunder.

! Foretag en risikovurdering. Vær opmærksom på trusselsbilledet og identificer sårbarheder og risici for økonomisk kriminalitet i din virksomhed. Læs mere om potentielle risici, og hvordan du kan begrænse dem i denne brochure.

! Sørg for at have klare politikker og træn medarbejderne i trusler om økonomisk kriminalitet. Med klart dokumenterede procedurer for træning og for processer, der involverer adgang til virksomhedens økonomi og fortrolige oplysninger, ved alle medarbejdere , hvordan de håndtere anmodninger på en sikker måde.

 

Har din virksomhed været udsat for svindel? Læs mere om, hvordan svindel skal indberettes, eller kontakt os omgående, hvis du har mistanke om svindel.

Håndtering af risiko for økonomisk kriminalitet

 • Brug af firmakort og digitale betalingsløsninger

  Læs, hvordan du beskytter din virksomhed, når du

  • bruger firmakort på et fysisk salgssted
  • betaler og overfører penge
  • handler på nettet
  • spotter en usædvanlig transaktion
  • modtager e-mails, sms’er og telefonopkald.

  Sådan opdager du økonomisk kriminalitet

  På vores hjemmeside om kort og digitale betalinger, får du gode råd om, hvordan du beskytter din virksomhed mod økonomisk kriminalitet, når medarbejderne bruger deres firmakort eller betaler og overfører penge digitalt. Siden beskriver også de risici, der er forbundet med betalinger.

 • Handel med udlandet

  Handel med udlandet er forbundet med en større risiko for økonomisk kriminalitet, så her skal du være på vagt

  • Det kan være svært at få bekræftet identiteten på en udenlandsk samarbejdspartner, så sørg for altid at gennemføre grundige kundekendskabsprocedurer for både potentielle og eksisterende samarbejdspartnere.
  • Når virksomheden gør forretninger med udenlandske parter, skal du være opmærksom på om der gælder embargoer og sanktioner. Disse ændres ofte, og i særdeleshed når det internationale politiske klima er ustabilt. Det er virksomhedens ansvar at overholde international lovgivning. Læs mere om sanktioner her.
  • Når virksomheden overfører penge til udlandet, kan vi have behov for at kontakte dig og stille spørgsmål. Det gør vi for at beskytte Danske Bank mod udenlandske risici.
  • Hvis din virksomhed bruger District, og du overfører penge til udlandet som ekspresbetaling, kan du ved hjælp af track and trace-funktionen følge betalingen helt frem til modtageren. Du kan se status på betalingen og kontrollere, at den er nået frem.
  • Handel med udlandet øger risikoen for svindel, da direkte kommunikation ofte er begrænset. Derfor bør du altid træffe forholdsregler, når virksomheden handler med udenlandske samarbejdspartnere.
  • Læs mere om handel med udlandet.
 • Når du er på nettet

  Alle virksomheder er nødt til at kunne håndtere cyberrisici, da de ellers risikerer, at kriminelle stjæler fortrolige oplysninger og penge. I værste fald kan et cyberangreb betyde, at en virksomhed må lukke sine aktiviteter.

  På vores hjemmeside om cybersikkerhed kan du læse mere om, hvordan du bedst sikrer din virksomhed. 

 • Vækst og styring af interne processer

  Vækst er forbundet med risiko for økonomisk kriminalitet. Ud over at følge de generelle råd er det derfor afgørende, at virksomheden – uanset størrelse, foretager en risikovurdering for at begrænse risikoen.

  En risikovurdering bør bl.a. dække følgende:

  • Vækst – flere medarbejdere og flere interessenter betyder flere personer, der måske ikke opdager tegn på økonomisk kriminalitet
  • International eksponering – internationale relationer øger virksomhedens eksponering mod nye former for økonomisk kriminalitet
  • Forskellige profiler og sektorer – aktiviteter inden for flere forskellige brancher gør virksomheden mere kompleks, og med øget kompleksitet følger en øget risiko for nye former for økonomisk kriminalitet.

  Processer og aktiviteter, der bør være dokumenteret

  • Kundekendskabsprocedurer – sådan bekræfter du identiteten på leverandører og andre forretningsforbindelser.
  • Dokumenteret leverandøroversigt – hvilke forretningsforbindelser har været genstand for kundekendskabsprocedurer og vides at være pålidelige?
  • Klare procedurer for betalinger og overførsler. Læs mere på vores hjemmeside om kortbetalinger og digitale betalinger.
  • ”Fire-øjne-princippet” Overvej, hvem der skal kontrollere hvem i virksomheden og identificér den enkeltes risiko for at overse advarselstegn (Brug funktionsadskillelse, når virksomheden vokser).
  • Begræns medarbejdernes adgang, så de kun har adgang til de data og systemer, som de har brug for i deres daglige arbejde.
  • Øg kendskabet til forskellige former for svindel.
  • IT-sikkerhedspolitikker. Læs mere på vores hjemmeside om cybersikkerhed.

  Hvis virksomheden har forskellige risikofaktorer, f.eks. både er i eksponentiel vækst, er internationalt eksponeret og har aktiviteter i brancher med streng regulering, bør du overveje, om der er behov for rådgivning eller dedikerede eksperter inden for de enkelte områder.

  Små virksomheder har færre risici, og har ofte lettere ved at kontrollere sin processer – store virksomheder har behov for tydeligere dokumentation og strengere kontrol med processer.

Typer af økonomisk kriminalitet

Sådan påvirker vores ansvar som bank dig og din virksomhed som kunde

I Danske Bank har vi stort fokus på at bekæmpe økonomisk kriminalitet. Det mærker du og din virksomhed også som kunde.

Som bank skal vi blandt andet kunne dokumentere over for myndighederne, at vi ved, hvem vores kunder er, og at vi forstår, hvordan de bruger banken.

Hvorfor beder I om legitimation?

 • Alle vores kunder er omfattet af vores kundekendskabsprocedurer, som sikrer, at vi ved, hvem vores kunder er. Procedurerne gælder ikke kun for nye kunder, men også for eksisterende kunder, selv om de har været kunder i Danske Bank i mange år.
 • Vores kundekendskabsprocedurer omfatter dokumentation af den reelle ejer af en virksomhed, forståelse af virksomhedens opbygning og fastlæggelse af, hvordan virksomheden bruger eller forventes at bruge banken.
 • Vi gennemfører regelmæssigt kundekendskabsprocedurer i forhold til vores kunder for at fastslå, om en kundes behov eller brug af banken har ændret sig. For at sikre, at vi får opdateret alle nødvendige oplysninger, spørger vi ind til virksomheden og personer med tilknytning til den.
 • Læs mere om, hvorfor vi stiller spørgsmål.

Hvorfor stiller I spørgsmål om vores transaktioner?

 • Ved hjælp af transaktionsovervågning og -screening kan vi følge med i, hvordan vores kunder bruger banken.
 • Ved at kende vores kunder og følge med i, hvordan de bruger banken, og derefter sammenholde disse data med kundens forventede brug af banken, kan vi opdage eventuel usædvanlig aktivitet.
 • Vores systemer og procedurer hjælper os med at finde ud af, hvornår vi skal undersøge, om en kunde er blevet offer for økonomisk kriminalitet, eller om Danske Bank udnyttes til ulovlige aktiviteter. På den måde beskytter vi både Danske Bank og kunderne.
 • Det kan ske, at vi beder jer om at fremsende dokumentation for transaktioner på virksomhedens konto, som synes at afvige fra, hvordan I forventes at bruge banken. Vi gør dette for at forstå jeres forretningsmodel og beskytte jeres virksomhed mod økonomisk kriminalitet.

Hvorfor stopper I vores transaktioner?

 • Vi sammenholder de oplysninger, vi har om vores kunder og deres adfærd, med data og oplysninger for at validere og foretage tjek på tværs af kundeoplysninger og data.
 • For at validere, sammenholde og screene vores kundedata benytter vi data fra internationale kilder som f.eks. EU og FN og data fra nationale registre.
 • I lighed med alle andre banker følger Danske Bank internationale sanktionslister og screener kundeoplysninger og adfærd op mod disse lister.

Ansvarsfraskrivelse: Ovenstående kan ikke træde i stedet for eller erstatte konkret juridisk rådgivning.

Andre har også set…


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.