Information om investeringsrisici

I dokumenterne nedenfor kan du læse om de risici, der er forbundet med investering i forskellige typer finansielle instrumenter, og hvad der karakteriserer dem. Du finder dokumenterne på både dansk og engelsk.

 • Oplysninger om de forskellige typer af investeringsprodukter

  Oplysninger om de forskellige typer af investeringsprodukter


   Simple produkter Filer
   Aktier og investeringsforeninger PDF
   Obligationer og investeringsforeninger PDF
   Produkter med forskellige værdipapirer PDF
                                                          

   

   Komplekse produkter Filer
   Komplekse obligationer PDF
   Strukturerede produkter med høj kapitalbeskyttelse PDF
   Strukturerede produkter PDF
   Hedgefonde og AIF PDF
   ETF'er PDF
   Certifikater og warrants PDF
   Øvrige komplekse produkter PDF
                                  

 • Information about the different types of investment products

  Information about the different types of investment products


   Simple products Files
   Equities and funds PDF
   Bonds and funds PDF
   Products with mixed assets PDF
                                                          

   

   Complex products Files
   Complex bonds PDF
   Structured products with high capital protection PDF
   Structured products PDF
   Hedgefunds and AIF's PDF
   ETF's PDF
   Certificates and warrants PDF
   Other complex products PDF