Derfor stiller vi spørgsmål og beder om legitimation

I Danske Bank har vi stort fokus på at bekæmpe økonomisk kriminalitet. Det mærker du og din virksomhed også som kunde. Som alle andre banker i EU har vi nemlig pligt til at følge de såkaldte ”Kend din kunde-regler”, der betyder, at vi skal kunne dokumentere, hvem vores kunder er, og at vi forstår, hvordan de bruger banken. Det betyder også, at vi frem over løbende kan kontakte dig for at sikre, at vores oplysninger er korrekte og opdaterede.

Når vi kender dig – og alle vores andre kunder – kan vi bedre

  • spotte kriminel adfærd
  • bekæmpe hvidvask, terrorfinansiering og anden økonomisk kriminalitet
  • bistå de danske og udenlandske myndigheder. 

Vi ved, at det kan føles besværligt eller måske ligefrem irriterende, når vi beder om oplysninger og/eller kopi af legimitation. 

Men lige som i sikkerhedskontrollen i lufthavnen giver alle de rejsende en tryg rejse, så er det både nødvendigt og til alles bedste, at vi efterlever reglerne og løbende opdaterer oplysningerne om vores kunder.

Hvad skal vi vide om din virksomhed?

Hvordan din virksomhed vil bruge os som bank

Du kan opleve, at vi med jævne mellemrum spørger om de produkter og services, din virksomhed forventer at bruge hos os samt virksomheden forventninger til betalingerne til og fra virksomhedens konti. Det kan f.eks. være

  • samlede ind- og udbetalinger
  • betalinger til og fra udlandet
  • kontante ind- og udbetalinger.

Hvordan virksomhedens forretning er bygget op

Vi skal også kunne forstå din virksomheds forretningsmodel. Her kan vi f. eks. spørge ind til hvilken branche virksomheden opererer i, hvem virksomhedens kunder og leverandører er, og hvilke kanaler virksomheden bruger til at afsætte varer eller services – om det f.eks. er butik eller online. 

Afhængigt af virksomhedens branche, størrelse og kompleksitet kan vi også spørge ind til koncernstrukturen og organisation, hvilke lande virksomheden driver forretning i, og ejer- og skatteforhold. 

Identitet og legitimation

Vi har pligt til at dokumentere vores kunders identitet. 
Vi skal kende virksomhedens CVR-nr. og eventuelle udenlandske virksomhedsnumre eller organisationsnumre – de kaldes også ’national identifier’.

For vores erhvervskunder betyder det også -  alt efter ejer- og ledelsesstruktur samt nationale tilhørsforhold - at vi kan spørge ind til legitimation, statsborgerskab og skatteforhold for virksomhedens ejere, ledelse, tegningsberettigede og eventuelle fuldmagtshavere.

Spørgsmål og svar

Har du spørgsmål?

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på

45 12 58 83

 Åbent alle hverdage mellem kl. 9-16

Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.

Indholdet hentes