Derfor stiller vi spørgsmål og beder om legitimation

I Danske Bank har vi stort fokus på at bekæmpe økonomisk kriminalitet. Det mærker du også som kunde. Som alle andre banker i EU har vi nemlig pligt til at følge de såkaldte ”Kend din kunde-regler”, der betyder, at vi skal kunne dokumentere, hvem vores kunder er, og at vi forstår, hvordan de bruger banken. Det betyder også, at vi frem over løbende kan kontakte dig og følge op for at sikre, at vores oplysninger er korrekte og opdaterede.

Når vi kender dig – og alle vores andre kunder – kan vi bedre:

 • Spotte kriminel adfærd.
 • Bekæmpe hvidvask, terrorfinansiering og anden økonomisk kriminalitet.
 • Bistå de danske og udenlandske myndigheder. 

Vi ved, at det kan føles besværligt eller måske ligefrem irriterende, når vi beder om oplysninger og/eller kopi af legimitation. 

Men lige som i sikkerhedskontrollen i lufthavnen giver alle de rejsende en tryg rejse, så er det både nødvendigt og til alles bedste, at vi efterlever reglerne og løbende opdaterer oplysningerne om vores kunder.

Som erhvervskunde i Danske Bank vil du opleve at blive kontaktet via kendte digitale kanaler såsom e-boks, Business Online, District, e-mail og SMS hvor vi beder dig / din virksomhed om at svare på en række spørgsmål, enten telefonisk eller ved at logge ind via “MyProfile”.

Spørgsmålene er tilpasset virksomheden og de personer, som er knyttet til virksomheden, så vi kan opdatere alle de informationer, som vi har brug for.

Hvis der er flere CVR- eller udenlandske virksomhedsnumre tilknyttet en koncern, vil hver enkelt enhed få tilsendt et spørgeskema.

89d3a9f3-00090249-d9cefb64
 

Hvad skal vi vide om jer som kunder?

Hvordan din virksomhed vil bruge os som bank

I kan opleve, at vi med jævne mellemrum spørger jer om de produkter og services, I forventer at bruge hos os samt jeres forventninger til betalingerne til og fra virksomhedens konti. Det kan f.eks. være:

 • Samlede ind- og udbetalinger
 • Betalinger til og fra udlandet
 • Kontante ind- og udbetalinger

Hvordan jeres forretning er bygget op

Vi skal også kunne forstå jeres forretningsmodel. Her kan vi f. eks. spørge ind til hvilken branche virksomheden opererer i, hvem jeres kunder og leverandører er, og hvilke kanaler I bruger til at afsætte jeres varer eller services – om det f.eks. er butik eller online. 

Afhængigt af virksomhedens branche, størrelse og kompleksitet kan vi også spørge ind til jeres koncernstruktur og organisationsdiagram, hvilke lande virksomheden driver forretning i, samt ejerforhold og skatteforhold. 

Identitet og legitimation

Vi har pligt til at dokumentere vores kunders identitet. 
Vi skal kende virksomhedens CVR-nummer samt eventuelle udenlandske virksomhedsnumre eller organisationsnumre – de kaldes også ’national identifier’. 

For vores erhvervskunder betyder det også -  alt efter ejer- og ledelsesstruktur samt nationale tilhørsforhold - at vi kan spørge ind til legitimation, statsborgerskab og skatteforhold for virksomhedens ejere, ledelse, tegningsberettigede og eventuelle fuldmagtshavere.

Passer vi godt på jeres oplysninger, og hvor længe gemmer vi dem?
Ja, det er helt afgørende for os, at du har tillid til, at vi passer godt på dine oplysninger. 

Vi behandler som sædvanligt alle oplysninger om dig fortroligt og efter gældende lovgivning. Vi gemmer dine oplysninger så længe virksomheden er kunde hos os og i fem år derefter. Vil du vide mere om, hvordan vi behandler personoplysninger, kan du læse vores ’Information om behandling af personoplysninger’ på danskebank.dk/erhverv. 

Spørgsmål og svar

 • Hvad er det retslige grundlag for at I må spørge om alt dette?

  Vi er som bank forpligtet til at kunne dokumentere hvem vores kunder er, og måden, I bruger banken på. Det er vi ifølge ’Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og terrorfinansiering’ -  også kendt som hvidvaskloven. 
  Vi skal også sørge for at disse oplysninger løbende opdateres – det fremgår af §7, §10 og §11 i loven. 

  Derudover er vi som bank forpligtet til at leve op til FATCA og CRS, som er to internationale aftaler, der handler om skat. Dem kan du læse mere om her

  Det er op til banken at vurdere, hvilke spørgsmål og oplysninger, der er nødvendige for at opfylde formålet med lovgivningerne.
  Vi vil typisk spørge til virksomhedens kunder, leverandører, forventede omsætning m.m., og vi kan i nogle tilfælde også have brug for andre oplysninger. 

 • Hvad sker der, hvis en kunde ikke leverer de oplysninger til os, vi er forpligtede til at indhente?
  Hvis du ikke opdaterer oplysningerne i første omgang, vil vi forsøge at kontakte dig gentagne gange. Hvis vi ikke kan træffe dig, eller det ikke lykkes for os at få de oplysninger, vi har brug for, kan det desværre medføre, at vi ikke længere må levere services eller produkter til dig. I yderste konsekvens kan vi være nødsaget til at afslutte samarbejdet. 
 • Jeg har været kunde i mange år, hvorfor spørger I om disse oplysninger nu?
  Selvom din virksomhed måske har været kunde hos os i flere år, kan du opleve, at vi kontakter dig for at spørge til dokumentation og virksomhedens brug af banken. Det skyldes, at vi løbende følger op for at sikre at vores oplysninger er korrekte og opdaterede.
 • Hvorfor er det ikke min egen rådgiver, der kontakter mig?
  Det er en meget stor opgave at indhente oplysninger på alle vores kunder. Vi har derfor en lang række specialister, der hjælper rådgiverne med at kontakte vores kunder og indsamle oplysningerne.
 • Hvordan kan du vide, at vores sms´er, e-mails og telefonopkald ikke er phishing? 

  Vi anbefaler, at du altid er på vagt overfor phishing. Vær opmærksom på, at du aldrig må udlevere dine personlige koder, pinkoder, kopier af dit NemID eller andet, som kan give adgang til din netbank, mobilbank, kort, konti, e-Boks eller lignende. 

   

  Har du fået en sms og/eller e-mail?
  I øjeblikket sender vi både sms’er og e-mails for at gøre vores kunder opmærksomme på, at vi mangler vigtige oplysninger. I disse sms’er og e-mails er der ingen links, som du skal trykke på. 

  I beskeden gør vi kun opmærksom på, at vi mangler oplysninger, og at vi har sendt en besked i din mobilbank eller netbank.

  Vi oplyser et telefonnummer, som du kan ringe til, hvis du har spørgsmål: 45 14 88 93

  Når vi ringer til vores kunder, har vi en klar politik om, at vi ikke spørger om CPR-nummer. Men ringer du tilbage til os – f.eks. efter vi har lagt en telefonbesked – kan vi bl.a. spørge om dit CPR-nummer, eller indestående på din konto, så vi sikrer os, at det er dig, der ringer. 

  Beskeder i netbank
  Har du fået en besked i din netbank, kan du altid trygt klikke på links i beskederne. 

Har du spørgsmål?

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på

45 14 88 93

 Åbent alle hverdage mellem kl. 9-16