Offentlig sektor

Understøtter vækst og velfærd med specialiserede løsninger

En offentlig institution eller virksomhed har nogle behov i forhold til den økonomiske drift, der ikke minder helt om nogen anden branches. Det ved vi, fordi vi som bank for størstedelen af landets kommuner og regioner har opbygget en erfaring og viden, som gør os i stand til at hjælpe dem med at nå deres mål.

Vi ser det som vores opgave at understøtte vores kunders vækst- og velfærdsinitiativer ved at levere strategisk sparring og løsningsorienteret rådgivning. Derudover skræddersyer vi typisk en løsning til likviditetsstyring til den enkelte kunde. 

Hele vejen rundt
For at kunne levere værdiskabende rådgivning og løsninger, gør vi os umage med at sætte os ind vores offentlige kunders verdener. Vi har forståelse for politiske prioriteringer, og vi kender både rytmen i et offentligt regnskabsår og i en valgperiode. Og så har vi et tæt samarbejde med såvel de offentlige institutioner som deres virksomheder, interesseorganisationer, advokater, konsulenter og naturligvis den store långiver til kommuner og regioner, Kommunekredit. På den måde kommer vi hele vejen rundt om problemstillingerne og kan finde de bedste løsninger.

Samtidig kombinerer vi vores specialistteam inden for den offentlige sektor med lokale rådgivere, samt eksperter fra hele vores koncern – det være sig inden for alt fra samfundsøkonomi over leasing og til komplicerede renteprodukter. På den måde får vores kunder en helhedsorienteret rådgivning baseret på deres behov.

Kredit, likviditet og strategi
Vores offentlige kunder har ofte glæde af analyse og pleje af deres låneporteføljer - herunder løbende individuel rapportering. Og hvis der er plads til forbedring, rådgiver vi om det - eksempelvis hvordan finansielle instrumenter kan bidrage til at optimere låneporteføljen.

Vi sørger også for at have et skarpt blik rettet mod likviditeten. Det betyder både at optimere likviditetsstyringen på tværs af organisationen, og hvordan man bedst udnytter eventuel overskydende likviditet. Ofte går vi også skridtet videre og agerer kompetent, kritisk og løsningsorienteret sparringspartner, når der skal udarbejdes en finansiel strategi.
Betalinger
Et andet afgørende område for den kommunale økonomi er betalinger. Selvom mange udbetalinger er flyttet til Udbetaling Danmark, er den daglige økonomiske drift i kommunerne i høj grad afhængig af, at betalingerne til og fra det offentlige og borgerne foregår problemfrit. Det kan vi sikre.

Derudover er det også afgørende for en god service for borgerne, at det er nemt at betale. Med vores betalingsløsning MobilePay har vi gjort det lettere for borgerne i en lang række af landets kommuner at betale for eksempelvis pas i borgerservice eller mad i skolens kantine.

Vidensdeling
For at bidrage til vidensdeling og udvikling af det faglige niveau, inviterer vi fra tid til anden vores kunder blandt landets kommuner og regioner til undervisning i gældspleje og optimering af overskudslikviditet. Og et par gange om året inviterer vi til seminarer eller workshops for kommuner og regioner, hvor aktuelle finansielle emner behandles.

Kontakt os
Hvis du er interesseret i at høre mere om, hvad vi kan tilbyde kommuner og offentlige virksomheder, er du meget velkommen til at kontakte os på 45140000.

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.