En kommune, en offentlig institution eller virksomhed har nogle behov i forhold til den økonomiske drift, der ikke minder helt om nogen anden branches. Det ved vi, fordi vi som bank for størstedelen af landets kommuner og regioner har opbygget en erfaring og viden, som gør os i stand til at hjælpe dem med at nå deres ambitioner.

Vi er parate til deltage i kommuners og offentlige virksomheders fokusering på bæredygtighed. Vi deler erfaringer, indsigter og stiller løsninger til rådighed. 

Mange kommuner med fokus på at hjælpe det lokale erhvervsliv har også glæde af vores vækstrådgivere og vores platform the Hub, som støtter iværksættere og udviklingen i startupmiljøet.

Hele vejen rundt
For at kunne levere værdiskabende rådgivning og løsninger gør vi os umage med at sætte os ind i situationen for vores offentlige kunder. Vi har forståelse for politiske prioriteringer, og vi kender både rytmen i et offentligt regnskabsår og i en valgperiode. Og så har vi et tæt samarbejde med såvel de offentlige institutioner som deres virksomheder, interesseorganisationer, advokater og konsulenter og naturligvis også til den store långiver til kommuner og regioner, Kommunekredit. På den måde kommer vi hele vejen rundt om problemstillingerne og kan finde de bedste løsninger.

Samtidig kombinerer vi vores specialistteam inden for den offentlige sektor med lokale rådgivere og eksperter fra hele vores koncern – det være sig inden for alt fra samfundsøkonomi over leasing og til komplicerede renteprodukter. På den måde får vores kunder en helhedsorienteret rådgivning baseret på deres behov.

Hvad kan vi tilbyde?

Hvis du er interesseret i at høre mere om, hvad vi kan tilbyde kommuner og offentlige virksomheder, er du meget velkommen til at ringe til os på 45 14 00 00.
Kredit, likviditet og strategi
Vores offentlige kunder har ofte glæde af analyse og pleje af deres værdipapirporteføljer, herunder løbende individuel rapportering og markedsindsigt.

Vi sørger også for at have et skarpt blik rettet mod likviditeten. Det omfatter både at optimere likviditetsstyringen på tværs af organisationen og se på, hvordan man bedst udnytter eventuel overskydende likviditet. Derudover skræddersyer vi typisk en løsning til likviditetsstyring til den enkelte kunde. Ofte går vi også skridtet videre og agerer kompetent, løsningsorienteret sparringspartner, når der skal udarbejdes en finansiel strategi.
Betalinger
Et andet afgørende område for den kommunale økonomi er betalinger. Selvom mange udbetalinger er flyttet til Udbetaling Danmark, er den daglige økonomiske drift i kommunerne i høj grad afhængig af, at betalingerne til og fra det offentlige og borgerne foregår problemfrit. Det kan vi sikre.

Derudover er det også afgørende for en god service for borgerne, at det er nemt at betale. Med MobilePay har vi gjort det lettere for borgerne i en lang række af landets kommuner at betale for eksempelvis pas i borgerservice eller mad i skolens kantine.

Videndeling
For at bidrage til videndeling inviterer vi fra tid til anden vores kunder blandt landets kommuner og regioner til netværksmøder eller seminarer om aktuelle faglige temaer.

Kontakt os
Hvis du er interesseret i at høre mere om, hvad vi kan tilbyde kommuner og offentlige virksomheder, er du meget velkommen til at kontakte os på 45140000.