Betalingsmodulet til Business Online

Optimér dine udenlandske betalinger

Hvis du har udenlandske betalinger, kan du have fordel af de udenlandske betalingsmoduler i Business Online. Modulerne giver dig mulighed for at foretage og modtage lokale indenlandske betalinger i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Nordirland og Polen.
.
Reducér omkostningerne og valutarisikoen
Det vil ofte være billigere at foretage lokale betalinger til lokale priser i udlandet end at foretage udenlandske betalinger fra dit hjemmemarked. Og da lokale betalinger er i lokal valuta, kan du reducere valutarisikoen, mens modtagerne får betalingerne hurtigere.

Med de udenlandske betalingsmoduler kan du også modtage lokale betalinger fra dine kunder i udlandet. Det er billigere, og du får betalingerne hurtigere.

Effektiv betalingsproces
De udenlandske betalingsmoduler gør det muligt for dig at:

- spare tid og omkostninger
- få adgang til dine betalinger i realtid
- foretage individuelle betalinger eller en gruppe betalinger i en fil
- foretage overførsler mellem konti i Danske Bank-koncernen uden rentetab
- bruge forskellige betalingstyper og filformater

Andre har også set