Overblik og strategi

 • 1.  Forskellige årsager til international ekspansion

  Når vi taler med virksomheder, der har etableret sig internationalt, giver de mange forskellige grunde til deres beslutning. Nogle er drevet af et ønske om at skabe mere vækst, andre af at opnå kritisk masse eller stordriftsfordele, og andre igen gør det for at sikre, at de kan vedblive med at være relevante i deres eksisterende marked.

  Mulighederne er mange, og hvis din virksomhed overvejer at etablere sig i udlandet, er det en god idé at gøre jer bevidst, hvilken strategisk prioritet der driver jer til at gøre det. På den måde kan I bedst identificere de muligheder og udfordringer, som kan have indflydelse på, om I når jeres mål. 

 • 2. Hvilke markeder er relevante?

  Hvilke markeder, der kan være relevante at etablere sig på, afhænger af din virksomheds størrelse, risikovillighed og branche. Optimalt set sker udvælgelsen af marked eller markeder ud fra en grundig analyse af data, så der findes det bedst mulige match mellem det, din virksomhed tilbyder, og mulighederne i markedet.

  Her er det relevant både at kigge på makroforhold som økonomisk vækst, politisk stabilitet og så videre, og mere branchespecifikke analyser.

  Til dette kan du både få hjælp af os i Danske Bank og af en række andre aktører:

  Eksportrådet (under Udenrigsministeriet): Gratis services: Indledende markedsrådgivning og behovsafdækning, sektorrapporter, analyser, tilskudsprogrammer m.v. Yderligere konsulentbistand mod betaling. 

  Eksportforeningen (non-profit, medlemsejet forening): Tilbyder sine medlemmer (og andre mod betaling) markedsviden og kontakt til eksportnetværk. 

  Dansk Industri (medlemsorganisation): Tilbyder sine medlemmer markedsanalyser og hjælp til strategifastlæggelse. Netværket DI International Business Network for viden, erfaringsudveksling, møder og fremstød i udlandet.

  Muligheder og trusler

  Det bør I gøre:
  Søg rådgivning ifht. lokale processer og regulering.
  Identificér mål for udvidelsen og sørg for, at disse deles af hele virksomheden.
  Overvej potentielle udfordringer ifht. det lokale marked, og hvordan de kan modvirkes.
  Overvej forskellige ekspansionsstrategier for at vælge den, der passer bedst.
  Tilføj folk med viden om det lokale marked til bestyrelsen.

  Det bør I undgå:
  At gå ind på et marked uden den nødvendige forberedelse.
  At undervurdere kulturelle forskelle.
  At antage, at dit produkt automatisk vil få samme succes på det nye marked.
  At gå i gang uden at have en plan B klar.
  At undervurdere betydningen af ordentlig integration.

 • 3. Køb, byg eller partner?

  Når beslutningen er taget om hvilket marked, din virksomhed vil satse på, skal I overveje, hvilken vej ind på markedet, I vælger. Det er groft sagt tre muligheder: At købe en virksomhed, at bygge op fra bunden eller at indgå i et partnerskab.

  Alle tre veje har deres fordele og ulemper. At købe en virksomhed kan være en hurtig vej til markedet og give mulighed for synergier med din eksisterende forretning. Selv at bygge et datterselskab op giver fuld kontrol og bedre mulighed for at bevare virksomhedens kultur. Og et partnerskab kan give fleksibilitet og mindre risiko.

  Disse muligheder bør afvejes og overvejes ud fra mulighederne i markedet og din egen virksomheds strategi og økonomi.

  Vi kan hjælpe jer hele vejen

  Få lokal rådgivning på 12 markeder.
  Kend og håndtér din valutarisiko.
  Optimér din likviditet på tværs af grænser og valutaer.
  Få skræddersyede branche- og markedsanalyser.
  Foretag betalinger nemt.
  Hav overblik over forbruget ved Corporate Cards.
  Tilbyd dine medarbejdere pension i hele Norden.
  Brug leasing på tværs af Norden. 
  Planlæg ud fra landespecifikke etableringsguides.

  Book et møde
 • 4. Planlæg proces og identificér interessenter

  For at give din virksomhed de bedste forudsætninger for at lykkes, bør du gennemtænke processen og hvilke skridt, der skal tages for at lave en succesfuld etablering i et andet land. I denne forbindelse bør I også identificere, hvilke interessenter der skal tænkes ind i processen.

  På den måde giver du din virksomhed de bedste forudsætninger for at lykkes med at ekspandere internationalt – uden negative overraskelser undervejs i processen.
  Du kan læse andre guides til international ekspansion på disse sider:
  Udvikling og finansiering
  Etablering og evaluering

  Brug for hjælp?

  Har du brug for hjælp til at sælge din virksomhed? Kontakt os, og hør, hvordan vi kan hjælpe dig til et succesfuldt salg.

  Book møde

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.