International handel - planlægning og eksekvering

 • 1. Planlægning

  Når du er klar til at begynde at planlægge din internationale handel, bør du til at begynde med vurdere forretningspotentialet. Det indebærer at tage et sobert og kritisk blik på både salgspotentialet og din organisations parathed. Måske det vil tage for meget fokus fra kerneforretningen at bruge ressourcer på at eksportere eller importere? 

  Hvis du beslutter at fortsætte, skal du til at lægge en mere detaljeret plan for, hvad der skal ske, og hvordan. Her kan du tage udgangspunkt i de følgende trin.

 • 2. Research af markedet

  Nu skal du lære både markedet og en eventuel handelspartner bedre at kende.

  Specielt hvis du skal eksportere, så skal du sørge for at lære dit nye marked at kende. Her kan du både have glæde af markedsanalyse og ved at tale med eventuelle kontakter i markedet eller andre virksomheder, der har prøvet at eksportere til markedet.

 • 3. Kend din kunde eller leverandør

  Både ved import og eksport kan der være vigtigt at kende din handelspartner. Hvis du importerer, er der rart at have en vis sikkerhed for, at varerne kommer, og at der også kan blive leveret fremover. Og hvis du eksporterer, vil du naturligvis gerne have et indtryk af din kundes evne til at betale dig.

  Vi vil ofte kunne hjælpe dig til at lave en due diligence på din modpart, så du kan få en idé om virksomhedens økonomiske stabilitet og formåen. Og vi kan også hjælpe med at afdække den risiko, du tager ved at handle internationalt. Læs mere om vores Trade Finance-produkter.

  Du bør også overveje, hvordan sproglige og kulturelle forskelle kan påvirke relationen.
  Nu skal du lære både markedet og en eventuel handelspartner bedre at kende.

  Specielt hvis du skal eksportere, så skal du sørge for at lære dit nye marked at kende. Her kan du både have glæde af markedsanalyse og af at tale med eventuelle kontakter i markedet eller andre virksomheder, der har prøvet at eksportere til markedet.

  Hvad bør du gøre og undgå at gøre

  Det er en god idé at:

  • starte i det små for at lære din handelspartner at kende
  • sørge for, at de interne ressourcer er på plads
  • tage højde for, at processen kan være langvarig og tidskrævende
  • overveje e-handel, hvis du sælger til internationale kunder
  • involvere de rigtige partnere, som agenter, distributører og banker i planlægningen

  Det er en dårlig idé at:

  • undervurdere betydningen af landespecifikke risici
  • ignorere forskellen mellem indenlandske og udenlandske markeder
  • ignorere lokale handelsregler, dokumentationskrav og juridiske forhold
  • undervurdere vigtigheden af logistikplanlægning
  • være overdrevent afhængig af en enkelt leverandør eller kunde
 • 4. Kend dine risici

  Din handelspartner er dog kun en af de risici, du bør forholde dig til, når du sælger til eller køber fra udlandet. Nedenfor kan du se et overblik over de risikotyper, du bør forholde dig til:

  • Likviditetsrisiko – har du som køber den nødvendige likviditet, eller har du som sælger tillid til din kundes?
  • Misligholdelse – hvad sker der ved forsinket eller manglende betaling, og hvad hvis varerne modtages for sent eller ikke er i den nødvendige kvalitet?
  • Kreditrisiko – hvad vil betydningen være, hvis din handelspartner eller en af leverandør i værdikæden bliver insolvent?
  • Politisk risiko – hvordan er den politiske stabilitet i din handelspartners land, og hvad vil udsving kunne betyde for handlen?
  • Valutarisiko – hvad kan udsving i valutakurser, inflation og renter betyde for din virksomheds økonomi?
  • Operationel risiko – hvordan sikrer du, at varerne ankommer i ordentlig tilstand, og at de internationale betalingsprocesser er gnidningsfrie?


  Alle disse risici kan vi hjælpe dig med at identificere og afdække, så du ikke behøver at tage store chancer for at handle med udlandet.


 • 5. Dokumentation og jura

  Alt efter din virksomheds branche og hvad du handler med udlandet, kan dokumentation og jura være en afgørende ting at have styr på. Hvilken dokumentation og hvilke tilladelser skal du have, og er der toldmæssige aspekter, du skal have styr på?

  Vi kan hjælpe på et overordnet plan, men det kan være nødvendigt med juridisk assistance for at sikre, at du gør tingene efter bogen.

  Vi kan hjælpe dig med at lykkes med import og eksport

  •  Rådgivning gennem hele processen
  •  Prisbelønnede løsninger
  • Nemt overblik med vores digitale løsninger

  Kontakt os

 • 6. Lokalt netværk

  I det land, du sælger til eller køber fra, kan du få brug for partnere. Det gælder både i forhold til det juridiske og eventuelt i forhold til distribution eller transport. I de markeder, hvor vi har afdelinger, vil vi typisk kunne hjælpe med kontakter til det juridiske.

 • 7. Finansiering og økonomiske forhold

  Skal du købe, skal du naturligvis have penge klar til aftalt betalingstid. Og så skal du sikre, at du finder den rigtige måde at betale på. For eksempel kan en konto i udlandet somme tider være billigere og smartere for dig. Vi kan hjælpe dig med at finde den rigtige løsning.

  Både ved køb i udlandet og salg til udlandet skal du sikre, at din virksomhed har de nødvendige administrative ressourcer til at klare bogføringen, som typisk vil være mere krævende end ved indenlandsk handel. Det kan betyde opkvalificering af eksisterende medarbejdere, eller at du må tilkøbe dig midlertidig hjælp udefra.
 • 8. Evaluér forretningsplan løbende

  Når du har handlet med udlandet, er det en god idé at genbesøge din forretningsplan og de planer, du lagde forud for handlen. Holdt forudsætningerne og planlægningen? Hænger det sammen med din virksomheds strategi at handle internationalt? Og hvad kunne optimere processen en anden gang?

  Ved at besvare de spørgsmål er din virksomhed godt rustet til at træffe gode beslutninger om eventuel fremtidig international handel.

  Brug for hjælp?

  Har du brug for hjælp til at sælge din virksomhed? Kontakt os, og hør, hvordan vi kan hjælpe dig til et succesfuldt salg.

  Book møde

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.