DAC6 (også kaldet MDR – Mandatory Disclosure Regime) er nye EU-regler på skatteområdet. De nye regler skal skabe transparens i skatterådgivning og finansielle ydelser, fx bankprodukter og transaktioner, der lovligt bruges og foretages på tværs af grænser.

Ifølge DAC6-reglerne skal alle finansielle udbydere og rådgivere i visse tilfælde indberette oplysninger om denne type produkter og transaktioner til de lokale skattemyndigheder. Det gælder også os som bank.


Hvorfor indfører EU DAC6-reglerne?

Formålet med de nye regler er at skabe transparens og give skattemyndighederne i EU indsigt i, hvordan produkter og transaktioner lovligt bruges og foretages på tværs af landegrænser.

På den måde kan skattemyndighederne i de forskellige EU-lande samarbejde om at optimere skattelovgivningen, så der opnås en fair skattelovgivning på tværs af EU, og uønsket skatteplanlægning kan imødegås.


Hvornår skal vi som bank indberette oplysninger til skattemyndighederne?

Vi skal indberette oplysninger til skattemyndighederne om produkter og transaktioner, hvis de bruges på tværs af grænser og indeholder et eller flere kendetegn, som indikerer, at formålet med dem er at opnå en skattefordel. Der kan fx være tale om en transaktion, der vedrører udbyttebetaling, omstrukturering eller overdragelse af aktiver med henblik på at opnå en skattefordel.

Vi skal give skattemyndighederne oplysninger om selve produktet eller transaktionen og også om personen eller virksomheden, der benytter sig af dem, i form af blandt andet CPR- eller CVR-nummer.

Se en detaljeret beskrivelse af DAC6-reglerne og kendetegnene

Hvad betyder DAC6-reglerne for dig som kunde?

  • Du behøver ikke at gøre noget som følge af de nye regler i forhold til dit kundeforhold med os. 
  • Vi ønsker blot at gøre opmærksom på de nye regler, der gælder for produkter og transaktioner, der lovligt bruges og foretages på tværs af grænser.
  • Hvis vi indberetter oplysninger om dine produkter eller transaktioner, har det ikke betydning for dig som kunde hos os – formålet med reglerne er at give skattemyndighederne indsigt i den generelle brug af lovlige finansielle ydelser på tværs af grænser.