Gode råd om beskyttelse mod økonomisk kriminalitet


  1. Vær opmærksom på uopfordrede telefonopkald, e-mails og sms’er. Alle medarbejdere skal udvise forsigtighed, når de bliver bedt om at udlevere fortrolige eller personlige oplysninger via telefon, sms eller e-mail – også selv om henvendelsen ser reel ud. Vi anbefaler kun at sende fortrolige oplysninger via sikre kanaler som f.eks. Netbank Erhverv eller District.
  2. Overvej at tegne en cyberforsikring og en netbankforsikring. Du kan beskytte din virksomhed med en cyberforsikring, så du kan få professionel hjælp, hvis din virksomhed bliver offer for et cyberangreb. Forsikringen skal også dække cybertyveri/digitalt tyveri via Netbank Erhverv eller District. Læs om Trygs cyberforsikring og netbankforsikring.
  3. Gennemfør kundekendskabsprocedurer for at begrænse risiko. Sørg for, at virksomheden har implementeret standard kundekendskabsprocedurer, så du kan tjekke forretningsforhold, f.eks. med leverandører og kunder. Tjek udenlandske forretningsforbindelser lige så grundigt som indenlandske.
  4. Godkend først betalingsoverførsler, når du er sikker på, at alle oplysninger er korrekte. Når du overfører penge til udlandet, så husk at tjekke SWIFT-adressen, valutakoden og modtager- og landeoplysningerne. Gennemfør aldrig en betaling eller en overførsel, hvis du er i tvivl. Sørg for at have procedurer for sikker fakturering og betaling, og at virksomheden har lister over dokumenterede og godkendte leverandører og kunder.
  5. Foretag en risikovurdering. Vær opmærksom på trusselsbilledet og identificer sårbarheder og risici for økonomisk kriminalitet i din virksomhed. Læs mere om potentielle risici, og hvordan du kan begrænse dem i denne brochure.
  6. Sørg for at have klare politikker og træn medarbejderne i trusler om økonomisk kriminalitet. Med klart dokumenterede procedurer for træning og for processer, der involverer adgang til virksomhedens økonomi og fortrolige oplysninger, ved alle medarbejdere , hvordan de håndtere anmodninger på en sikker måde.

 

Har din virksomhed været udsat for svindel?
Læs mere om, hvordan svindel skal indberettes, eller kontakt os omgående, hvis du har mistanke om svindel.

Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.

Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.