Danske banker er forpligtet til at fastslå og registrere, om en kunde har skattemæssigt hjemsted (dvs. er fuldt skattepligtig) i et andet land/andre lande end Danmark. Derfor beder vi dig oplyse, i hvilket land eller hvilke lande du har skattemæssigt hjemsted. Vi beder dig samtidig oplyse dit skatte-identitetsnummer (Taxpayer Identification Number, forkortet TIN). For mere information omkring "hvor finder jeg skattenummeret?" venligst følg linket til Europa Kommissionens oversigt.

Generelt har man skattemæssigt hjemsted i det land, hvor man bor eller opholder sig mere end 183 dage ud af en 12-måneders periode. I visse lande anses man for at have skattemæssigt hjemsted i landet – også selvom man er udstationeret i et andet land – hvis man f.eks. opretholder sit hjem eller sin familie i landet. Du kan være skattepligtig i USA, for eksempel fordi du er født der, har amerikansk statsborgerskab eller har en arbejdstilladelse (Green Card).

You must choose one
You must choose one
You must choose one

Venligst vedhæft en kopi af dit pas eller andet officielt dokument *

Hvis du i ovenstående ikke har haft mulighed for at oplyse dit Tin nummer har vi nu brug en kopi af et dokument, hvor dit navn, din fødselsdato, fødeby og dit fødeland fremgår, f.eks. dit pas.
Endelig har vi brug for en dokumentation på adressen oplyst i starten af formularen, denne dokumentation kan være en forbrugsregning, f.eks. vedr. gas, el, vand, varme, bredbånd, kabel-tv, lejekontrakt for fast ejendom, husleje kvittering for lejebolig, forsikringsopkrævninger vedr. fast ejendom, optagelsesbrev fra en uddannelsesinstitution hvis adressen er angivet. Endelige kan du også vedhæfte en kopi af et kontoudtog fra et andet pengeinstitut.
Nedenfor kan du vedhæfte dine filer. Du kan vedhæfte op til 10 filer, og de skal være i formatet Word/docx/doc, Excel/xlsx/xls, Pdf, Tekst/txt, Jpeg/jpg, Png eller Gif.
Vær opmærksom på, at en fil højst må fylde 4 MB, og at filens navn højst må være 24 karakterer, inklusiv mellemrum.

Tryk "Vælg" for at søge efter dine filer. Du kan kun vælge én fil ad gangen, og det kan tage et par sekunder før filen uploades.
Tryk "Send" når du har uploadet alle dine filer.

Delete
SendNår du klikker send accepterer du også at sende dine overstående oplysninger til Danske Bank.