Derfor vil Easy Ingeniører A/S nu skifte til elbiler, der skal hjælpe med at reducere udgifterne til brændstof og ikke mindst CO2-udledningen. Med et skifte til eldrevne biler forventer virksomheden at reducere sit CO2-udslip og dermed tage et skridt i en mere grøn retning, samtidig med, at virksomheden bliver mere uafhængig af stigende priser på benzin og diesel.

At skifte hele flåden af køretøjer er dog en væsentlig udskrivning, og derfor gør virksomheden brug af Danske Banks grønne lån til erhverv. På mødet med banken blev virksomhedens finansielle muligheder i forhold til den grønne omstilling diskuteret, og ud fra dialogen med Easy Ingeniører A/S stod det klart, at et grønt lån passede godt til virksomhedens aktuelle behov.

Danske Bank tilbyder grønne lån til projekter af alle størrelser og som samtidig lever op til en række specifikke kriterier inden for eksempelvis vind- og solenergi, energieffektive ejendomme og eldrevne transportmidler, og med lånet får virksomheden mulighed for at realisere sine visioner og dermed bidrage til den grønne omstilling i samfundet. For Easy ingeniører A/S betyder lånet, at der nu er fri bane til en investering i en ny flåde af køretøjer, der skal sikre virksomheden en mere stabil udgiftspost og ikke mindst en styrkelse af virksomhedens grønne profil.

Easy Ingeniører A/S er ikke en virkelig kunde hos os. Det er en virksomhed, vi har opfundet for at beskrive, hvordan andre, der ligner den, muligvis kan få glæde af et grønt lån. Hvordan lige præcis din virksomhed kan bruge lånet kommer helt an på virksomhedens situation nu og i fremtiden.