Handel med udlandet: Sådan begrænser du risikoen

Remburser, internationale garantier og collections

Det er relativt sikkert at handle med lande i den vestlige verden. Men der kan være en øget økonomisk risiko ved at eksportere og importere. Du er længere væk fra kunder og leverandører både fysisk, juridisk og kulturelt. Og handler du med politisk og økonomisk ustabile lande, er det i alle tilfælde klogt at sikre sig ekstra.

8 råd til at minimere risikoen

 • Planlæg din internationale handel og vurdér, om I er klar
 • Se på finansiering og økonomiske
  forhold
 • Undersøg markedet
 • Skab et lokalt netværk
 • Kend din kunde eller leverandør
 • Hav styr på dokumentation og jura
 • Kend dine risici
 • Evaluér forretningsplanen løbende

Læs mere i vores guide

Hos os får du en række muligheder for at begrænse lande-, leverandør- og kunderisici. Det kaldes trade finance og omfatter remburser, internationale garantier og collections. Du kan trygt søge råd og vejledning hos vores trade finance rådgivere. De fik i 2020 – for tiende år i træk – udmærkelsen ”Nordens bedste inden for trade finance” af analyseinstituttet TNS SIFO Prospera.

Vi tilbyder forskellige betalingsformer og sikringsinstrumenter:

 • Remburser:
  Eksport: Det sikreste betalingsinstrument, da importørens bank forpligter sig til at betale din virksomhed.
  Import: Meget sikkert for din virksomhed, da du ikke frigiver betalingen, før du har fået sikkerhed for, at varerne er på vej.

 • Internationale garantier:
  Sikringsinstrument, hvor du/din kunde opnår erstatning i tilfælde af kontraktbrud.

 • Collections:
  Et betalingsinstrument som giver sikkerhed for betaling. Dog ikke lige så sikkert som ved remburs.

Med District, vores finansielle platform til virksomheder, kan du nemt og hurtigt behandle remburser, collections og garantier elektronisk. Læs mere om mulighederne i District.

Brug for rådgivning?

Vi kan hjælpe dig med at reducere risikoen, når du handler med udlandet. Kontakt os på 45 14 99 86 eller tradefinance@danskebank.dk – eller book et møde med os.
Book møde

Blanketter til international handel

Hvis du skal bruge blanketter til eksempelvis eksport- og importremburser, garantier eller andet i forbindelse med handel med udlandet, kan du finde dem her.

Fakta om Trade Finance

 • Remburs – den største sikkerhed for betaling

  Når din virksomhed eksporterer varer og benytter remburs som betalingsform, forpligter importørens bank sig til at betale dit firma, når rembursens betingelser er opfyldt.

  Vi anbefaler remburs, hvis du er usikker på din kunde eller ved eksport til lande syd for Alperne og øst for Baltikum, dvs. typisk lande i Mellemøsten, Fjernøsten, Afrika og Sydamerika.

  Udover sikkerhed for betaling, kan rembursen også bruges til at skaffe din virksomhed likviditet.
 • Typer af remburser – hvordan i praksis?

  Der findes principielt to typer af remburser: Den bekræftede og den ubekræftede. Ved bekræftet remburs får du helt sikkert dine penge, hvis du opfylder rembursens betingelser. Ved ubekræftet har Danske Bank ingen betalingsforpligtelse, før vi har modtaget betaling fra den rembursudstedende bank i udlandet.

  Danske Bank kan rådgive dig omkring valg af remburs, og vi tilbyder også at træne og uddanne dine medarbejdere indenfor dette område. Med District, vores finansielle platform til virksomheder, kan du nemt og hurtigt behandle remburser elektronisk. Læs mere om mulighederne i District.

  Læs mere om remburser

 • Internationale garantier – erstatning i tilfælde af kontraktbrud

  En international garanti er et praktisk redskab, der sikrer dig/din kunde erstatning i tilfælde af kontraktbrud.

  Vores trade finance rådgivere har daglig kontakt med banker over hele verden og mange års erfaring i at behandle garantiforretninger. Med vores globale net af korrespondentbanker kan vi ekspedere internationale garantier i stort set alle lande.

  Helt overordet skal du tage stilling til betingelserne for betaling af et eventuelt krav under garantien. Skal garantien udbetales mod en simpel erklæring om misligholdelse, eller skal banken afvente et forlig mellem parterne eller en retslig afgørelse?
 • Typer af internationale garantier

  Der findes forskellige garantityper. Der kan indgå flere typer garantier i en kontrakt:

  • Tilbudsgaranti (Bid Bond) bruges ved international licitation (tilbudsrunde), og sikrer erstatning, hvis tilbudsgiver ikke overholder tilbudsforpligtelser.
  • Forskudsgaranti (Advance Payment Bond) bruges primært ved kontrakter på store kapitalgoder, hvor kunden betaler en del af købesummen som forskud. Sikrer at forskuddet tilbagebetales i tilfælde af misligholdelse.
  • Arbejds- eller leverancegaranti (Performance Bond) sikrer erstatning i de tilfælde hvor en eksportør ikke opfylder sine forpligtelser omkring levering, funktion eller kvalitet.
  • Tilbageholdelsesgaranti (Retention Bond) sikrer tilbagebetaling af en udbetalt restrate, hvis de kontraktmæssige forpligtelser ikke bliver overholdt.
  • Betalingsgaranti (Payment Guarantee) sikrer, at din kunde betaler.

  Se garantiteksterne eller læs mere om de forskellige typer af garantier

   

 • Eksportfinansiering

  Hvis din virksomhed ønsker mellemlang/lang finansiering af jeres eksport af kapitalgoder og ydelser, så kan eksportfinansiering være løsningen. Finansieringen sker enten direkte til kundens køber, bank eller i nogen tilfælde med statsgaranti. Det involverer brug af EKF eller andre statslige institutioner til at dele risikoen med långivende bank. I nogle tilfælde skal eksportøren selv deltage i risikotagningen.

 • Collections – giver stor sikkerhed for betaling

  Collections bruges, når en eksportør ikke kender importøren tilstrækkeligt til at overlade varerne før betaling.

  I Collections er det de kommercielle dokumenter, der bruges til at opnå betaling, fx transportdokumenter, fakturaer og certifikater. De udstedes, når varerne sendes. Sikkerheden består i, at dokumenterne ikke udleveres, før importøren har betalt, eller før der foreligger en veksel, dvs. et lånedokument med en fremtidig betaling.

  Til forskel for remburs, har bankerne ingen betalingsforpligtelse ved collections.

  Læs mere om collections
 • Korrespondentbanker - samarbejde med udenlandske banker

  Vi har et stort internationalt samarbejde med banker i andre lande og mangeårig erfaring med både de nære og fjerne eksportmarkeder. Vi kan blandt andet hjælpe jer med oplysninger om større lokale banker og de mest benyttede betalingsformer i det pågældende land og give jer indblik i vores erfaringer med betalinger til og fra landet.

  Det kan I som eksportvirksomhed drage nytte af, når I gør forretninger på markeder med større politiske og kommercielle risici end i Nordeuropa.

Kontakt os om

 • Eksportremburs

  Eksportremburs - 45 14 99 86

  E-mail

  tradefinance@danskebank.dk

  Postadresse
  Danske Bank
  Trade Finance
  Holmens Kanal 2-12
  1092 København K 

  Personlig henvendelse
  Girostrøget 1, indgang F
  Høje Taastrup

 • Importremburs

  Importremburs - 45 14 99 68

  E-mail
  import-lc@danskebank.dk

  Postadresse
  Danske Bank
  Trade Finance
  Holmens Kanal 2-12
  1092 København K

  Personlig henvendelse
  Girostrøget 1, indgang F
  Høje Taastrup

 • Inkasso

  Erhverv
  Eksport & Import Inkasso - 45 13 03 10

  E-mail
  E-mail: tf.collections@danskebank.dk

  Postadresse
  Danske Bank
  Trade Finance
  Holmens Kanal 2-12
  1092 København K

  Privat 
  Inkasso - 45 13 86 10
  E-mail privat inkasso - kirprivat@danskebank.dk

  Personlig henvendelse
  Girostrøget 1, indgang F
  Høje Taastrup

 • Garantier

  Internationale Garantier - 45 14 35 75
  Indenlandske Garantier Erhverv - 45 13 68 15

  E-mail
  e-mail Internationale: intl.guarantees@danskebank.dk
  e-mail Indenlandske Erhverv: garantier.erhverv@danskebank.dk

  Postadresse
  Danske Bank
  Trade Finance
  Holmens Kanal 2-12
  1092 København K

  Personlig henvendelse
  Girostrøget 1, indgang F
  Høje Taastrup

 • Eksport finansiering

  Eksport Finansiering - 45 14 35 53

  E-mail
  e-mail: exportfinance@danskebank.dk

  Postadresse
  Danske Bank
  Structured Export Finance
  Holmens Kanal 2-12
  1092 København K

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.