Den 1. oktober 2022 har vi ændret standardrenten på erhvervskunders konti med indlån til p.t. 0% om året. Det gælder både for indlån i danske kroner og i euro.

Det betyder, at man som erhvervskunde ikke længere skal betale negativ rente på konti med indlån.

Sådan fastsætter vi renten
Når vi fastsætter renten på indlån, gør vi det ud fra en række forhold, blandt andet Nationalbankens renter samt konkurrencemæssige og forretningsmæssige hensyn.

 

Privatkunde? Renten på privatkunders indlån ændres også


Vi ændrer også den variable rente på privatkunders konti med indlån den 1. oktober 2022, så den ikke længere er negativ. Læs mere her.


 

Brug for rådgivning?

Vi rådgiver dig gerne om din virksomheds muligheder – book et møde med os eller ring til os på 45 14 00 00.

Book møde