Opdateret d. 26/4 2021: Vær opmærksom på, at vi den 1. juli 2021 ændrer standardrenten på erhvervsindlån i danske kroner. Få mere at vide.

Udsigten til en fortsat lang periode med meget lave renter betyder, at vi gennemfører følgende ændring af vores rentevilkår med virkning fra den 1. januar 2021:

  • Vi fjerner den hidtidige beløbsgrænse for at betale negativ rente. Hidtil har kunder haft mulighed for at have op til 200.000 kr. i indlån uden at skulle betale negativ rente. 
  • Kunder i Erhverv og Erhverv Direkte betaler fra 1. januar 2021 som standard -0,60% i rente om året af hele indeståendet på deres konti i danske kroner. For konti i euro er standardrenten -0,50%.

Alle berørte kunder vil få direkte besked om ændringen i løbet af september. 

Nye kunder betaler negativ rente af hele deres indestående fra den 16. september 2020.

Om ændringen siger Niels Bang-Hansen, chef for Danske Banks erhvervskunder i Danmark:

”Vi har længe friholdt vores kunder for negative renter på indlån op til 200.000 kr. og tilbudt en forhøjet corona-grænse på 500.000 kr. til små erhvervsdrivende. Men med udsigten til at de negative renter fortsætter i en lang periode, vælger vi nu at fjerne beløbsgrænsen,” og han fortsætter:

”Vi gør i forvejen meget ud af at tale med vores kunder om alternativer til større beløb på indlånskonti, og det vil vi selvfølgelig blive ved med. I nogle tilfælde kan det f.eks. bedre betale sig for kunden at afvikle gæld, og i andre tilfælde kan pengene med fordel investeres.”