Denne artikel er skrevet af TechSavvy. Original her.

Den sidste finanskrise mindede os om, at investorer styrer mod sikker havn, når krisen lurer. Uden om risikofyldte investeringer og over i statsobligationer, guld og schweizerfranc. Men betyder det så, at impact-startups er dårligere stillet, når venture-kapitalister ser iskoldt på forretningspotentialet og software-as-a-service-cases er mere velkendte?

Myten om trade-off mellem profit og bæredygtighed aflivet

Det er nok op til den enkelte investor. Men i slutningen af maj lancerer Danske Bank deres årlige rapport ’State of Nordic Impact Startups’ som tegner et billede af, at myten om trade-offs godt kan aflives.

”De foreløbige resultater i rapporten for i år peger på, at omkring 94 procent af de nordiske impact-startups, vi har data fra, integrerer impact og profit, og at der i de tilfælde ikke er tale om et trade-off. Vi ser også, at omkring halvdelen af stifterne og direktørerne i de her startups har erfaring som entreprenører og har startet en eller flere virksomheder op tidligere,” siger Mikkel Skott Olsen, der leder Danske Banks platform for impact-startups, +impact.io.

”Deres mindset, forretningsmodeller og tilgang er faktisk meget lig de klassiske startups. Og det er vigtigt, at vi husker, at selv om vi har en sundshedsmæssig udfordring og står på kanten af en finansiel krise, så vil de problemer, som impact startups adresserer, stadig plage og præge store dele af kloden og mange milliarder mennesker. Der er nogle drivkræfter, som ikke bare forsvinder,” siger han.

God købmandsfilosofi

En gruppe frivillige gået sammen for at hjælpe impact-startups til at rejse funding i den svære tid i initiativet Corona Funding, drevet af Martin Bjerregaard, der også stod bag Rainmaking. Formålet er at undgå den samme fundingtørke, der prægede tiden efter den sidste finanskrise, og som tvang mange startups i knæ i perioden 2009 og 2010.

Corona Funding har netop afsluttet deres første batch og har udvalgt fem startups, som de aktivt giver sparring og hjælper til at få funding ved at matche dem med private investorer. Nu leder teamet videre efter de 50 næste startups, der kan tilmelde sig her.

”Der er stadig investorer derude, der er klar til at investere. For det er også en god købmandsfilosofi, at man skal investere, når der er lave priser, og sælge når priserne er høje,” siger Martin Bjergegaard.

Yngre generationer gider ikke bullshit og greenwashing

En af de investorer er Martin Kring, der er medstifter af venture-studiet Kring, der både investerer i og bygger impact-drevne startups.

”Det virker til, at der stadig er en gruppe af investorer med stort samfundssind. Det er de investorer, der forstår, at der i fremtiden vil være et krav til bæredygtighedsagendaen, når folk forstår implikationerne - også økonomisk,” siger Martin Kring.

Selv om den første generation af impact-startups oplever meget modgang i tiden, og flere vil være nødsaget til at dreje nøglen om, så mener Marting Kring, at fremtiden er lys for impact-startups, og at vi vil se flere impact-investeringer i fremtiden.

”Kombineret med, at de yngre generationer ikke gider mere bullshit og greenwashing og den politiske dagsorden om en CO2 reduktion på 70 procent, så har vi en drivkraft og målsætning i Danmark, som fører os vidt, hvis vi vil,” siger Martin Kring.

Han bakkes op af Richard Georg Engström, der er impact investor og initiativtager til The One Initiative. Han mener ikke, at impact-investeringer vil påvirkes mere negativt end traditionelle investeringer på den lange bane. De kan måske sågar have en fordel og skabe en større interesse, i det man ofte investere i impact med et langt sigte om forandring og finansielt afkast, og dermed ikke er så konjunkturfølsom.

”Det er en oplagt mulighed, at vi ser på, hvordan vi kan omstille vores samfund og økonomi til at være mere robust i vores dagligdag, også selvom vi er del af en global økonomi. Mange impact startups har nye løsninger inden for f.eks. fødevaresektoren, sociale forbedringer og energi, hvor vi er mindre afhængige af en global forsyningskæde. Det er oplagt, at vi investerer i den type startups fremadrettet,” siger Richard Georg Engström.

Book møde