Gå til hovedindhold

Danske Investering+

Invester med din personlige investeringsrådgiver.

 • Løbende sparring og dialog
 • Adgang til ekspertviden
 • Handle på børser i ind- og udland

Vil du vide mere?
Ring 70 20 22 96
- alle hverdage kl. 9-17

Danske Investering+
Med Danske Investering+ får du din egen personlige, certificerede investeringsrådgiver, som du altid kan sparre med over telefonen eller på netmøder. Du kan kontakte din rådgiver så ofte, du vil, og få rådgivning om alle typer af værdipapirer.

Styr investeringerne selv
Du skal selv have viden om investeringer og forstå produkterne, for du styrer selv investeringerne og bruger blot din rådgiver som sparringspartner. Du skal derfor også løbende holde øje med dine investeringer, da du selv bærer risikoen.

Fuldt overblik online
Du får adgang til ’Udvidet investering’ i netbank, hvor du har overblik over alle dine værdipapirhandler, depoter og afkast. Du kan også se kurser, nyheder og analyser fra alle de vigtigste aktiemarkeder – og du får adgang til at handle på børser i 16 lande med mere end 15.000 aktier.

Rapporter flere gange årligt
Du får en investeringsrapport hvert halve år eller hvert kvartal efter dit eget valg – her kan du se papirerne i de depoter, du har hos os. Rapporten kommer i din e-Boks.

Fakta om Danske Investering+

 • Her er fordelene

  Her er fordelene

  Med Danske Investering+ har du adgang til ekspertviden og rådgivning med din egen certificerede investeringsrådgiver, som du kan ringe til, så ofte du vil mellem kl. 9 og 18 alle hverdage. 

  Du bestemmer selv 100 % over dine investeringer og handler, men det vil være investeringsrådgiveren, der sørger for gennemførelsen af handlerne i forbindelse med den rådgivning, du modtager. 

  Med ’Udvidet investering’ i netbanken får du adgang til at handle på markeder i 16 lande med mere end 15.000 aktier. Du får også mulighed for at få aktuelle kurser, nyheder og analyser fra os og fra de vigtigste aktiemarkeder. Du får også en oversigt over nøgletal og begivenheder – og adgang til et særligt modul, der beregner afkast.

  Se, hvordan du tilmelder dig ’Udvidet investering'

  Er du ikke tilmeldt Danske Investering+ koster det 75 kr. pr. måned at have Udvidet investering.

 • Din risiko og råderet

  Din risiko og råderet

  Du har fuld råderet over alle dine investeringer – og bestemmer selv, hvilke handler du vil gennemføre. Derfor er alle handler også helt for din egen risiko og regning. 

  Det er altid en god idé at tale med din rådgiver om din risikoprofil – og om, hvornår du skal bruge pengene.
 • Sådan følger du med

  Sådan følger du med

  Du kan følge med i dine investeringer via ’Udvidet investering’ i netbanken – og i de investeringsrapporter, du får hver tredje eller sjette måned i din e-Boks.

Tips & råd

 • Hvad er en investeringsprofil?

  Hvis du beslutter dig for at investere dine penge, skal du have en investeringsprofil, så du får rådgivning, der passer til din situation.

  Sammen med bank- eller investeringsrådgiveren skal du besvare tre spørgsmål:

  • Hvor robust er din økonomi? Hvor meget økonomisk overskud har du i hverdagen, hvad ejer du, og hvad skylder du væk.
  • Hvad er din holdning til risiko?
  • Hvornår skal du bruge pengene?

  Hvis der er lang tid, til du skal bruge pengene, betyder det mindre, hvis du oplever et år med tab. Så kan du bedre tåle at løbe en større risiko, som samtidigt over tid giver dig en større mulighed for et højt afkast.

 • Hvordan kommer jeg i gang med at investere?

  Først skal du have lavet en investeringsprofil – og når den er på plads, giver vi dig en konkret anbefaling om, hvilke typer af investeringer, der passer til dig og din situation.

  Anbefalingen tager højde for, hvor aktiv du vil være – dvs. om du selv vil passe dine investeringer, om vi skal gøre det sammen, eller om vi skal gøre det hele for dig.

  Du får også en anbefaling om, hvordan dine investeringer skal sættes sammen – og hvordan du kan begrænse risikoen – eller sprede risikoen, som man siger. Det kan du fx gøre ved at investere i flere typer værdipapirer.

  Ud fra anbefalingen kan du træffe en beslutning om, hvordan du gerne vil investere, og så kan du komme i gang.

 • Sådan får du en investeringsprofil

  Din investeringsprofil får du lavet i samarbejde med en professionel bank- eller investeringsrådgiver.

  Vi vil gerne hjælpe både med din investeringsprofil – og med at komme i gang med at investere.

  Kontakt os for en uforpligtende snak om, hvilke investeringer, der passer til dig og din situation.

  Tal med os
  Eller ring til os på 70 123 456

 • Hvad er en aktie?
  En aktie giver dig en andel af ejerskabet i et aktieselskab. 

  Ejer du alle aktierne, ejer du hele virksomheden. Ejer du mere end 51 procent af aktierne, er du i realiteten den, der bestemmer over virksomheden. Som aktionær bliver du inviteret til generalforsamling i virksomheden, hvor du har medindflydelse ved afstemninger. 

  Når du køber aktien, betaler du en pris, der er fastsat af kursen på aktien. Kursen afspejler for godt markedet mener, at det går for virksomheden. Hvis vurderingen er høj, er kursen høj – og hvis vurderingen er lav, er kursen også lav.

  Kursen kan hele tiden ændre sig, og derfor kan værdien af din aktie også stige eller falde over tid. Du kan få del i virksomhedens overskud, hvis den udbetaler udbytte til aktionærerne.
 • Hvad er obligationer?
  Når du køber en obligation, låner du i princippet penge ud til den, der udsteder obligationen. Og som betaling for at låne dine penge ud, får du en rente. 

  Derudover får du tilbagebetalt ét eller flere afdrag på lånet på aftalte tidspunkter – senest når obligationen udløber. Obligationens udløbsdato svarer til den dag, hvor det lån, du har givet, skal være betalt tilbage. 

  Hvis du køber en obligation til kurs 95, betyder det, at du har betalt 95 procent af obligationens værdi. Hvis obligationen har en værdi på 100 kr., så har du betalt 95. kr. for den. 

  Når obligationen udløber, får du altid kurs 100 – så jo længere under kurs 100, du har købt den, des mere tjener du. Det kaldes en kursgevinst.

  Du kan altså både tjene renter og kursgevinster på obligationer. Obligationer kan være udstedt af enten stater, realkreditinstitutter eller virksomheder.
 • Hvad er en investeringsforening?
  En investeringsforening er en forening, hvor medlemmerne sammen investerer i nogle bestemte typer af værdipapir, geografiske områder eller særlige brancher. Investeringsforeningen får investeringseksperter til at udvælge og købe værdipapirerne på vegne af medlemmerne.

  Medlemmerne kan komme med større eller mindre beløb, men et medlem skal mindst købe et investeringsbevis. Det samlede afkast bliver fordelt mellem medlemmernes i forhold til, hvor stor en andel af investeringerne de har.
 • Hvad er et depot?

  Et depot er det sted, hvor dine værdipapirer er registreret – altså en slags konto for værdipapirer. Hvis du har et depot, skal du også altid have en almindelig konto tilknyttet, hvor renter og afkast fx kan blive sat ind.

   

  Læs, om oprettelse af et nyt depot

 • Hvad er udbytte?
  Hvis en virksomhed har overskud på årsregnskabet, kan den give noget af overskuddet videre til sine aktionærer. Det kalder man at udbetale eller udlodde udbytte. 

  Hvis du har aktier, bliver udbyttet automatisk sat ind på den konto, der er tilknyttet dit depot (hvor dine værdipapirer ligger). Det sker normalt lige omkring det tidspunkt, hvor virksomhedens generalforsamling finder sted.
 • Hvad er kurtage?
  Kurtage er prisen for at handle et værdipapir. Du betaler kurtage, hver gang du enten køber eller sælger et værdipapir – uanset om det er obligationer eller aktier.
 • Skat af investeringer
  Der er mange regler for betaling af skat, når du investerer i fx aktier. Reglerne kan ændre sig, og derfor anbefaler vi altid, at du kontakter skattemyndighederne eller får professionel hjælp, når du har spørgsmål til skattereglerne for investeringer.

  Du kan læse mere på skattemyndighedernes hjemmeside
   
 • Risikomærkning

  Risikomærkningsordningen omfatter produkttyper som f.eks. aktier, obligationer, investeringsforeningsbeviser eller valutaterminsforretninger. Ordningen mærker investeringsprodukttyper som enten ’grøn’, ’gul’ eller ’rød’. Risikomærkningen kombinerer den overordnede tabsrisiko med gennemskueligheden for hver produkttype.

  ’Grøn’: Risikoen for at tabe hele det investerede beløb må betragtes som meget lille, hvis du beholder investeringen, til den udløber. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue.  
  ’Gul’: Der er risiko for, at du taber det investerede beløb helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue.  
  ’Rød’: Der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb, eller produkttyper som er vanskelige at gennemskue.

  Se risikomærkning af de produkttyper, der er mest anvendt i Danske Bank

  Se Finanstilsynets skema over produkttyper

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.