Fra den 25. marts 2022 og indtil videre har vi i Danske Bank besluttet, at vi ikke længere vil varetage udførelse af handler, afvikling eller opbevaring af russiske værdipapirer, som ikke allerede ligger i depot i Danske Bank, eller overføre eventuelle russiske værdipapirer eller andre finansielle instrumenter til opbevaring i depot i Danske Bank.

Denne begrænsning omfatter alle værdipapirer, der er udstedt af russiske enheder, og andre finansielle instrumenter, herunder ADR’er (American Depositary Receipts) og GDR'er (Global Depositary Receipts), der er udstedt af eller baseret på russiske enheder. Herunder under ét betegnet ”russiske værdipapirer og finansielle instrumenter”. 

Det betyder, at kunder i Danske Bank ikke længere kan

  • købe russiske værdipapirer og finansielle instrumenter til opbevaring i deres depot i Danske Bank. 
  • overføre russiske værdipapirer og finansielle instrumenter til deres depot i Danske Bank.
  • forøge deres beholdning af russiske værdipapirer og finansielle instrumenter i deres depot i Danske Bank på nogen måde.

Kunderne kan dog beholde russiske værdipapirer og finansielle instrumenter, som allerede ligger i deres depot pr. 25. marts 2022.
De samme begrænsninger gælder for fonde med investeringer i russiske værdipapirer og finansielle instrumenter. 

Hvis du har spørgsmål til, hvordan dette kan påvirke din investeringsportefølje, er du altid velkommen til at kontakte en af Danske Banks rådgivere.

 

Konsekvenser af krigen i Ukraine
Danske Bank følger generelt konflikten i Ukraine i nøje, især med hensyn til indførelsen af relevante internationale sanktioner og de mulige konsekvenser af dem for de nordiske lande og markeder. Som følge af sanktioner indført af og foranstaltninger truffet af blandt andet EU er visse værdipapirer og andre finansielle instrumenter udstedt af russiske enheder på nuværende tidspunkt blokeret for handel og/eller afvikling. I Danske Bank har vi – som beskrevet her på siden – indført yderligere begrænsninger i forhold til russiske værdipapirer og finansielle instrumenter.