Dokument-tjeklister

 • Veksler (tratter)

  Er vekslerne trukket på den part, som rembursen kræver? (veksler trukket på Danske Bank skal ikke præsenteres)

  Er beløbet korrekt? (oftest fakturabeløbet)

  Er vekslerne underskrevet og påført firmastempel?

  Udviser vekslerne det korrekte betalingstidspunkt?

  1. "At sight" ved betaling med det samme

  2. F.eks. "90 days after sight"

  3. Den faktiske forfaldsdato

  4. Hvis vekslen er betalbar f.eks. 90 dage efter afsendelsesdatoen: forfaldsdatoen efterfulgt af f.eks.: "XX days after B/L date" eller "90 days from date" (forudsat at vekslen er dateret samme dag som transport-dokumentet eller en ombordpåtegning).
 • Faktura

  Er fakturaen betegnet korrekt (Invoice/Commercial Invoice)?

  Er fakturaen udstedt af beneficianten (eksportøren), til ordregiver (importøren), med navne/adresser som anført i rembursen?

  Er varebeskrivelsen anført nøjagtigt som i rembursen?

  Stemmer mængde, enhedspris og totalbeløb med rembursen?

  Er alle forlangte erklæringer påført?

  Er fakturaen underskrevet - hvis det kræves?

  Er leveringsbetingelser, vægt, mærkning etc. anført og stemmer disse angivelser med tilsvarende oplysninger i de øvrige dokumenter?

  Er eventuelle rettelser/tilføjelser verificerede af dokumentets udsteder og - hvis legaliseret/certificeret - af de relevante parter?

  Stemmer eventuelle fragt- og forsikringsomkostninger overens med beløb angivet i transport-/forsikrings-dokumentet?

  Husk at der kun må faktureres de varer eller omkostninger, der er nævnt i rembursen.
 • Konnossement (Bill of Lading)

  Er "consignee" udfyldt korrekt - f.eks. to order?

  Husk at endossere alle originaler, hvis konnossementet er udstedt to order eller to shipper's order (hvis I er anført som shipper). 

  Er rubrikkerne "shipper" og "notify" udfyldt korrekt?

  Er afsendelsessted og destination som foreskrevet?

  Hvis der kræves fuldt sæt, skal du præsentere alle originalerne. 

  Fremgår det tydeligt, om fragten er betalt/skal betales?

  Angiver konnossementet, om varen er lastet om bord?

  Er varerne sendt inden for afskibningsfristen?

  Er konnossementet underskrevet korrekt?
 • Luftfragtbrev (AWB)

  Er "shipper", "consignee" og eventuelt "notify" anført korrekt?

  Er afsendelsessted og destination som foreskrevet?

  Er det afsenders eksemplar af luftfragtbrevet, der præsenteres? (ofte benævnt “original 3 for shipper”).

  Fremgår det tydeligt, om fragten er betalt/skal betales?

  Angiver luftfragtbrevet flynummer og -dato - hvis det kræves?

  Er varerne sendt inden for afskibningsfristen?

  Er luftfragtbrevet underskrevet korrekt?
 • CMR

  Er "shipper", "consignee" og eventuelt "notify" anført korrekt?

  Er afsendelsessted og destination som foreskrevet?

  Er fragtførerens navn og adresse anført i rubrik 16?

  Er fragtbrevet originalt underskrevet/stemplet af fragtføreren?

  Er varerne sendt inden for afskibningsfristen?

  Er det afsenders eksemplar (som oftest lyserød), der præsenteres?

  Er lastbilens registreringsnummer anført, hvis det kræves i rembursen?
 • Forsikring

  Er dokumentet benævnt korrekt? (Kræves en police, skal dokumentet være betegnet police. Kræves et certifikat, kan du vælge at præsentere enten et certifikat eller en police). 

  Er forsikringen tegnet i den rigtige valuta?

  Fremgår den krævede dækning tydeligt af dokumentets forside?

  Er dokumentet udstedt i det krævede antal originaler (i følge rembursen og selve forsikringsdokumentet)?

  Er dokumentet udstedt som forlangt, f.eks. to order - og hvis det er udstedt til jeres ordre: Har I endosseret det?

  Er det påtegnet “Premium paid” - hvis forlangt?

  Er eventuelle rettelser korrekt verificerede?

  Er det udstedt rettidigt?

  Er alle originaleksemplarerne (også duplikatet) original underskrevet?
 • Pakkeliste

  Er den udstedt i det krævede antal eksemplarer?

  Stemmer angivelser overens med øvrige dokumenter?

  Indeholder pakkelisten de oplysninger, som rembursen forlanger?

  Hvis din kunde har brug for en pakkeliste med flere detaljer, end rembursen kræver, anbefaler vi, at du laver to pakkelister og sender den detaljerede pakkeliste direkte til din kunde.
 • Oprindelsescertifikat

  Er det udstedt af rette firma eller organisation?

  Er dokumentet legaliseret, hvis det kræves?

  Er eventuelle rettelser verificerede af udsteder og - hvis legaliseret/certificeret - af de relevante parter?

  Er det udstedt i det rette antal eksemplarer?

  Stemmer indholdet overens med de øvrige dokumenter?
 • Certifikater og erklæringer

  Er dokumentet udstedt og underskrevet af den part rembursen kræver - ikke af dennes agent eller lignende?

  Har dokumentet det indhold, der kræves i rembursen?
 • Generelt

  Der er en frist på 21 dage fra varens afsendelse for præsentation af dokumenter, med mindre andet er anført - dog senest ved rembursens udløbsdato.

  Husk at præsentere dokumenterne så tidligt som muligt, så du har mulighed for at rette dine dokumenter for eventuelle fejl. Dette skal du især være opmærksom på, hvis rembursen udløber i udlandet.

  Undgå overflødige detaljer i dine dokumenter for at minimere risikoen for fejl.

 • Legalisering

  Ved krav om legalisering skal du være sikker på, om ambassaden/konsulatet findes på det sted, hvor rembursen kræver, at dokumenterne bliver legaliserede.

  Kan eventuelle krav om særlige formularer opfyldes?

  Kan/vil en eventuel tredjepart opfylde de krav, der er til påtegning af dokumenter eller udstedelse af certifikater og erklæringer?

  Er navnene på tredjeparter - og deres dokumenter anført som i rembursen?

  Vær i god tid, når legalisering skal foretages. Det kan tage op til flere dag at få legaliseret dokumenter på en ambassade/konsulat.

Kontakt os

Hovednummer

45 14 00 00

Erhverv Direkte:

70 133 000

Teknisk support Netbank Erhverv:

70 123 456

Teknisk support District:

70 114 115
Se åbningstider
 • Ring til os
 • Find os

  Find rådgivningscenter eller Hæveautomat

 • Skriv til os

  Spørgsmål, ros og klager

  Du er altid velkommen til at skrive til os - uanset om du har gode ideer, noget du vil klage over eller bare et spørgsmål.
  Skriv til os

Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.

Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.