FlexLife®

Realkreditlånet I kan forme, som I vil

Book møde
Beregn lån

 • Form lånet, som I vil, med afdrag og afdragsfrihed
 • Mulighed for afdragsfrihed i op til 20 eller 30 år
 • Tilpas lånet til jeres behov undervejs
0CCE35D87DD50674

FlexLife® er et nyt realkreditlån med variabel rente til jer, der ikke vil binde flere penge i mursten end højst nødvendigt. Tværtimod får I mulighed for lang afdragsfrihed og for at frigøre likviditet til den daglige drift, nye investeringer eller til forbedringer af ejendommen.

Med FlexLife® kan I selv bestemme, hvor meget eller hvor lidt l vil afdrage. I kan også selv vælge, om I vil have betalt lånet helt tilbage, inden det udløber*. Valget er jeres inden for de rammer, som vi sammen aftaler på forhånd.

Vær opmærksom på, at da FlexLife® indeholder afdragsfrihed, er jeres økonomiske forhold og ejendommen bestemmende for, om vi kan tilbyde FlexLife®.

 

Tilpas lånet til jeres behov 

Med FlexLife® kan I tilpasse jeres realkreditlån til jeres planer og ambitioner, og ikke omvendt. I kan mod et gebyr justere på lånet inden for de aftalte rammer, hver gang lånet skal refinansieres – uden at betale omkostninger til omlægning af lån. På den måde får I en fleksibilitet, I ikke får med andre realkreditlån.

Læs mere om FlexLife® i vores håndbog (PDF)

* Det beløb, I ikke har afdraget i lånets løbetid, betaler I sammen med sidste ydelse. 

Hvordan fungerer FlexLife®?

FlexLife® er et lån fra Realkredit Danmark. Fleksibiliteten i lånet hænger sammen med, hvor meget restgæld I har tilbage i ejendommen. Vi aftaler fra starten, hvor stor restgælden må være, når lånet udløber. Når gælden kommer under denne grænse, kan I skrue helt ned for afdragene i forbindelse med en refinansiering.

Så længe restgælden er inden for den aftalte ramme, kan I bruge den fulde fleksibilitet i FlexLife®. I bestemmer selv, hvor meget eller hvor lidt I vil afdrage. Og under de rigtige forudsætninger kan lånet være afdragsfrit i hele løbetiden.

Det er op til jer, hvor hurtigt I vil afdrage ned til grænsen og få glæde af den fulde fleksibilitet i FlexLife®.

 

Vil I gerne vide, hvordan jeres lån kunne se ud med FlexLife®? 

Lav en beregning

- eller ring til os på 45 14 01 00

Se hvordan FlexLife® kan bruges

Ejendomsselskabet Henrik Larsen ApS ønsker likviditet, som kan bruges i driften

Se hvordan

Rosenhaven A/B ønsker renovering - og stabilitet i boligafgiften

Se hvordan

FlexLife®

Fakta

 • Størrelsen på lånet

  Størrelsen på lånet

  Hvis I har en virksomhed, kan I låne op til 60% af ejendommens værdi over 20 år – og for andelsboligforeninger eller boligudlejningsejendomme kan lånet udgøre op til 75% af ejendommens værdi over 30 år.

  Vær opmærksom på, at med FlexLife® kan virksomheder ikke optage yderligere ejendomsfinansiering hos Danske Bank eller Realkredit Danmark med pant i ejendommen ud over 60% af ejendommens værdi, og for andelsboligforeninger og boligudlejningsejendomme er der tale om 75% af ejendommens værdi.

 • Restgæld ved lånets udløb

  Restgæld ved lånets udløb

  Vi aftaler på forhånd, hvor stor en restgæld, I må have, når lånet udløber. Når I har afdraget ned til den aftalte grænse, behøver I ikke afdrage mere. I kan selvfølgelig fortsat vælge at afdrage på lånet - det afgør I selv. I skal bare være opmærksomme på, at I kun kan lave ændringer på lånet i forbindelse med, at det skal refinansieres.

  Hvor stor restgælden ved lånets udløb må være aftaler vi individuelt med jer. For virksomheder kan den dog højst være 30% af værdien af ejendommen beregnet på det tidspunkt, hvor lånet blev tilbudt. For andelsboligforeninger og boligudlejningsejendomme kan den højst være 60%.

  Når lånet udløber, skal den restgæld, I ikke har betalt i lånets løbetid, betales sammen med den sidste ydelse – for eksempel ved, at I optager et nyt lån eller bruger overskudslikviditet.

  Vær opmærksom på 
  I særlige tilfælde kan vi bede jer afdrage på lånet, så restgælden ved udløb bliver mindre, end hvad vi oprindeligt aftalte, eller der ikke længere er nogen restgæld ved udløb. Det betyder, at I skal betale højere afdrag eller afdrage på lånet – også selvom I har afdraget ned til den aftalte restgæld og nu har afdragsfrihed i resten af lånets løbetid. Det kan for eksempel ske, hvis ejendommen falder i værdi, eller hvis I ikke overholder jeres aftaler med Realkredit Danmark eller andre kreditorer.

 • Ydelse og afdragsfrihed

  Ydelse og afdragsfrihed

  Med FlexLife® kan I under de rigtige forudsætninger få afdragsfrihed i hele lånets løbetid – som er op til 20 år for virksomheder og 30 år for andelsboligforeninger og boligudlejningsejendomme. Når lånet udløber, skal I betale restgælden sammen med den sidste ydelse, eksempelvis ved at optage et nyt lån eller bruge overskudslikviditet.

  I kan selv bestemme ydelse og afdragsfrihed inden for de rammer, vi aftaler, når I optager FlexLife®. På den måde er I selv med til at bestemme, hvordan jeres ejendomsfinansiering skal se ud. For eksempel har I mulighed for at få den lavest mulige ydelse gennem hele løbetiden ved at afdrage mindst muligt, eller I kan få afdragsfrihed hurtigst muligt ved at afdrage mest muligt i starten.

  Vær opmærksom på
  I særlige tilfælde kan vi bede jer afdrage på lånet, så restgælden ved udløb bliver mindre, end hvad vi oprindeligt aftalte, eller der ikke længere er nogen restgæld ved udløb. Det betyder, at I skal betale højere afdrag eller afdrage på lånet – også selvom I har afdraget ned til den aftalte restgæld og nu har afdragsfrihed i resten af lånets løbetid. Det kan for eksempel ske, hvis ejendommen falder i værdi, eller hvis I ikke overholder jeres aftaler med Realkredit Danmark eller andre kreditorer.

 • Rente og løbetid

  Rente og løbetid

  FlexLife® er et lån med variabel rente, hvor løbetiden er op til 30 år for andelsboligforeninger og boligudlejningsejendomme og op til 20 år for virksomheder. I kan vælge, om lånet skal refinansieres hvert år, hvert andet år eller op til hvert 10. år. 

  Renten på FlexLife® er fast i 1 til 10 år ad gangen afhængigt af jeres valg. Renten på lånet kan derfor ændre sig, når lånet skal refinansieres. 

  Inden for lånets rammer kan I selv afgøre, hvordan eventuelle renteændringer skal påvirke lånet. 

  • Stiger renten, kan I for eksempel vælge at sætte ydelsen op eller udskyde tidspunktet for start af afdragsfriheden. 
  • Falder renten, kan I enten få glæde af en lavere ydelse, eller I kan vælge at fastholde ydelsen og dermed afdrage mere på lånet. 
 • Risiko

  Risiko

  Da FlexLife® har variabel rente, betaler I typisk en lavere ydelse end på et fastforrentet lån. Der er dog risiko for, at markedet ændrer sig, så renten stiger, og ydelsen på lånet derfor også stiger.

  Derfor skal I have luft i økonomien til:

  • At rumme eventuelle stigninger i lånets ydelse
  • At tidspunktet for afdragsfrihed udskydes
  • Eller at restgælden ved lånets udløb bliver større 

  Effekten af renteændringer afhænger af jeres valg og af, hvor stor restgælden er på refinansieringstidspunktet, hvor renten stiger. 

  Lån med pant i fast ejendom til andelsboligforeninger skal risikomærkes som enten ’grøn’, ’gul’ eller ’rød’. Risikomærkningen er et udtryk for lånets kompleksitet kombineret med risikoen for ændringer i ydelsen for hver produkttype. FlexLife® er risikomærket gult, da lånet har variabel rente og kan have restgæld ved lånets udløb. Dog er farven rød, hvis rentebindingsperioden er 10 år. 

 • Indfrielse og opsigelse

  Indfrielse og opsigelse

  I kan indfri lånets obligationsrestgæld til markedskurs. Jo længere tid der er til næste refinansiering, jo større risiko er der for et stort kurstab, når I indfrier lånet.
  I kan indfri restgælden til kurs 100 ved en refinansiering, hvis du forinden har opsagt lånet.

  En eventuel kursgevinst ved indfrielse kan være skattepligtig, og I kan ikke trække kurstab fra i skat.

 • Prisen på FlexLife®

  Prisen på FlexLife®

  Renten er den samme som på FlexLån® med tilsvarende rentebinding. Bidragssatsen kan både være højere og lavere sammenlignet med andre lån med afdragsfrihed. Jeres rådgiver vil beregne jeres individuelle bidragssatser.

Andre har også set