FlexLife®

Realkreditlånet I kan forme, som I vil

Book møde
Beregn lån

FlexLife® - realkreditlånet, I kan tilpasse jeres behov – og justere på undervejs

FlexLife® er et unikt realkreditlån, der primært henvender sig til andelsboligforeninger og ejere af en boligudlejningsejendom, som gerne vil udnytte den likviditet, der ligger i murstenene. Her får I mulighed for lang afdragsfrihed og for at frigøre likviditet til den daglige drift, nye investeringer eller til forbedringer af ejendommen. 

Med FlexLife® kan I selv bestemme, om I vil have fast eller variabel rente – og hvor meget og hvornår l vil afdrage. I kan derfor selv vælge, om I vil have betalt lånet helt tilbage, når det udløber. Det beløb, I ikke har afdraget i lånets løbetid, betaler I sammen med sidste ydelse. Valget er jeres inden for de rammer, vi aftaler på forhånd.

Tilpas lånet til jeres planer og ambitioner

Med FlexLife® kan I tilpasse lånet til jeres planer og ambitioner, og ikke omvendt. I kan mod et gebyr justere på lånet inden for de aftalte rammer – uden at skulle omlægge det og betale yderligere omkostninger.

I kan vælge mellem variabel eller fast rente. Vælger I variabel rente, kan lånet ændres ved hver refinansiering, og hvis I vælger fast rente, kan lånet ændres hvert kvartal.

Før vi kan tilbyde et lån, skal vi gennemgå jeres økonomi og ejendom.

Hvordan fungerer FlexLife®?

Med FlexLife® kan I - inden for de aftalte rammer - forme jeres lån, så det passer til jeres situation og planer, og I kan skifte mening undervejs. Vi lægger sammen en plan for, hvor store jeres månedlige ydelser på lånet skal være. Ydelserne kan være de samme gennem hele lånets løbetid, eller de kan variere, afhængigt af jeres økonomi og planer.

Fleksibiliteten i FlexLife® hænger sammen med, hvor meget restgæld I har tilbage i ejendommen. Vi aftaler fra starten, hvor stor restgælden må være, når lånet udløber. Når gælden kommer under denne grænse, kan I mod et gebyr skrue helt ned for afdragene. Det kan I gøre i forbindelse med en refinansiering, hvis I har FlexLife® med variabel rente – og hvert kvartal, hvis I vælger FlexLife® med fast rente.

Så længe restgælden er inden for den aftalte ramme, bestemmer I selv, hvor meget eller hvor lidt I vil afdrage. Og under de rigtige forudsætninger kan lånet være afdragsfrit i hele løbetiden. Det beløb, I ikke har afdraget i lånets løbetid, betaler I sammen med sidste ydelse.


Ejendomsselskabet Henrik Larsen ApS ønsker likviditet, som kan bruges i driften

Se hvordan

Rosenhaven A/B ønsker renovering - og stabilitet i boligafgiften

Se hvordan

FlexLife®

Fakta

 • Størrelsen på lånet

  Andelsboligforeninger og boligudlejningsejendomme kan låne op til 75 % af ejendommens værdi, og lånet kan løbe over 30 år.

  Vær opmærksom på, at med FlexLife® kan andelsboligforeninger og boligudlejningsejendomme med pant i ejendommen ud over 75 % af ejendommens værdi ikke optage yderligere realkreditlån hos Realkredit Danmark. 

 • Restgæld ved lånets udløb

  Vi aftaler på forhånd, hvor stor en restgæld I må have, når lånet udløber. Når I har afdraget ned til den aftalte grænse, behøver I ikke afdrage mere. I kan selvfølgelig vælge fortsat at afdrage på lånet - det afgør I selv. Vælger I lån med variabel rente, kan I mod et gebyr ændre lånet, når det skal refinansieres. Vælger I lån med fast rente, kan I mod et gebyr ændre lånet hvert kvartal.

  Hvor stor restgælden ved lånets udløb må være, aftaler vi individuelt med jer, da den afhænger af ejendommens værdi, jeres friværdi og jeres økonomi. For andelsboligforeninger og boligudlejningsejendomme må den højst være 60 % af værdien af ejendommen beregnet på det tidspunkt, hvor lånet blev tilbudt.

  Når lånet udløber, skal den restgæld, I ikke har betalt i lånets løbetid, betales sammen med den sidste ydelse – f.eks. ved, at I optager et nyt lån eller bruger overskudslikviditet.

 • Vær særligt opmærksom på

  I særlige tilfælde kan Realkredit Danmark med seks måneders varsel bede jer om at afdrage/afdrage mere på lånet. Det gælder, fx hvis belåningen i ejendommen i mindst to år i træk udgør mere end 60 % (75 % for boligudlejningsejendomme) af ejendommens værdi, eller hvis I misligholder jeres økonomiske forpligtelser. For andelsboligforeninger kan Realkredit Danmark varsle ændringer, hvis kontantværdien af FlexLife® lånet inklusiv eventuelle foranstående lån og hæftelser både 9 og 10 år efter lånets udbetaling eller både 19 og 20 år efter lånets udbetaling udgør mere end 80 % af ejendommens værdi.

  Se lån- og forretningsbetingelser

 • Rente og løbetid

  Andelsboligforeninger og ejere af boligudlejningsejendomme kan vælge mellem variabel rente, der fastsættes på tidspunkter, I selv er med til at bestemme - eller fast rente i hele lånets løbetid. Vælger I variabel rente, kan lånet ændres ved hver refinansiering, og hvis I vælger fast rente, kan lånet ændres hvert kvartal.

  På FlexLife® med variabel rente kan I inden for lånets rammer selv afgøre, hvordan eventuelle renteændringer skal påvirke lånet:

  • Stiger renten, kan I f.eks. vælge at sætte ydelsen op eller udskyde tidspunktet for start af afdragsfriheden.
  • Falder renten, kan I enten få glæde af en lavere ydelse, eller I kan vælge at fastholde ydelsen og dermed afdrage mere på lånet.

 • Risiko

  FlexLife® med fast rente
  Med FlexLife® med fast rente sikrer I jer en fast rente i hele lånets løbetid – dog er renten typisk lidt højere på fastforrentede lån end på lån med variabel rente, når I optager lånet. Samtidig har I mulighed for at få en økonomisk fordel ved at konvertere lånet, hvis renten stiger eller falder.

  FlexLife® med variabel rente
  På FlexLife® med variabel rente får I typisk en lavere rente end på et fastforrentet lån, når I optager lånet. Der er dog risiko for, at markedet ændrer sig, så renten stiger, og ydelsen på lånet derfor også stiger.

  Derfor skal I ved valg af FlexLife® med variabel rente have luft i økonomien til:

  • At rumme eventuelle stigninger i lånets ydelse
  • At tidspunktet for afdragsfrihed udskydes eller
  • At restgælden ved lånets udløb bliver større – dog ikke større end det beløb, vi aftaler, når lånet bliver etableret.

  Effekten af renteændringer afhænger af jeres valg og af, hvor stor restgælden er på refinansieringstidspunktet, hvor renten kan stige.

 • Indfrielse og opsigelse

  • Har I FlexLife® med fast rente, kan I altid indfri til markedskursen eller max kurs 100 hvert kvartal ved en opsigelsestermin.

  • Har I FlexLife® med variabel rente, kan I indfri til kurs 100, når lånet skal refinansieres. Ønsker I at indfri lånet på andre tidspunkter, kan I gøre det til markedskursen, men hvis kursen er over 100, bliver det dyrere for jer at indfri lånet, end hvis I indfrier til kurs 100.

 • Prisen på FlexLife®

  Renten er enten fast eller variabel. Hvis den er variabel, er renten den samme som på FlexLån® med tilsvarende rentebinding. Bidragssatsen kan både være højere og lavere sammenlignet med andre lån med og uden afdragsfrihed. Jeres rådgiver vil beregne jeres individuelle bidragssats.

  Se lån- og forretningsbetingelser

Andre har også set


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.

Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.