Del

Ejendomsselskabet Henrik Larsen ApS ønsker likviditet, som kan bruges i driften

Henrik Larsen ApS har købt en mindre boligudlejningsejendom i Odense med et stort moderniseringspotentiale. Ejendommen har tre opgange med i alt 24 lejligheder på hver 80 kvm. 

Henrik Larsen planlægger at udskifte badeværelser og køkkener i alle lejligheder. Den samlede udgift er budgetteret til 6 mio. kr. Når arbejdet er fuldført, vil ejendommens værdi stige fra 20 til 35 mio. kr., og Henrik Larsen kan hæve beboernes månedlige husleje fra 5.000 til 6.000 kr. 

For Henrik Larsen er det vigtigere at have likviditet, som kan bruges til driften og vedligeholdelsen af ejendommen end at betale afdrag på lånet. Og et lån, hvor der er en restgæld ved udløb, passer fint til Henrik Larsens langsigtede planer for investeringen i ejendommen.


Sådan planlægger Ejendomsselskabet Henrik Larsen ApS at bruge FlexLife®

Når renoveringen af ejendommen er gennemført, optager Henrik Larsen ApS et 30-årigt FlexLife® på 21 mio. kr. Lånet dækker omlægning af det nuværende lån på 15 mio. kr. og 6 mio. kr. til de nye badeværelser og køkkener. 

Henrik Larsen vælger at afvikle ned til en restgæld på 17,5 mio. kr., det vil sige 50% af ejendommens værdi, i løbet af de næste 20 år. Herefter planlægger Henrik, at lånet skal være afdragsfrit, så han får mere likviditet, som kan bruges i driften og til vedligeholdelsen af ejendommen. 

Med denne løsning bliver Henrik Larsen ApS’s startydelse på FlexLife® væsentlig mindre om måneden end ydelsen på det lån, der indfries. Restgælden ved lånets udløb bliver på 17,5 mio. kr., som Henrik Larsen ApS skal betale sammen med den sidste ydelse.

Hvordan kan jeres ejendomsfinansiering se ud med FlexLife®? 

Beregn FlexLife®
- eller læs mere om lånet

Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.