Valutaudsving udgør en risiko, når din virksomhed importerer eller eksporterer. Der er en række spørgsmål, du skal tage stilling til i den forbindelse: Hvilken valuta skal en handel afregnes i, og hvordan kan valutakursbevægelser påvirke din virksomheds indtjening, balanceposter og cash flow? 

Vi kan hjælpe dig med at vurdere og håndtere risikoen ved betalinger til og fra udlandet. 

Du kan få rådgivning på det strategiske plan, hvor vi kan være sparringspartner på din virksomheds overordnede valutastyring. Vores specialister kan analysere konsekvensen af valutakursudsving, og hvad en given afdækningsstrategi betyder for din virksomheds nøgletal.

På det taktiske plan kan vi tilbyde valutarådgivning ud fra de anbefalinger, vores økonomer og analytikere laver. På den baggrund kan vi anbefale en valutaafdækning, som passer til din virksomhed og tager højde for den aktuelle situation på de finansielle markeder.