Hvad hvis der bliver indbrud i din varebil, der ryger et vandrør på lageret, eller endnu værre, der bliver brand i din virksomheds lokaler? Uanset om du er iværksætter eller driver en mere etableret virksomhed, har du brug for forsikringer, der kan holde din virksomhed kørende, hvis uheldet er ude.

Helt generelt kan man sige, at hvis du vil sikre driften og holde virksomheden i gang, så du kan opfylde dine forpligtelser over for kunderne, skal du forsikre tre ting:

  • Værdierne
  • Indtjeningen
  • Medarbejderne

Sådan sikrer du værdierne og indtjeningen

For at have et sikkerhedsnet under din virksomhed er det en god idé med en erhvervsforsikring, som sikrer virksomhedens værdier og indtjening. Typisk dækker forsikringen brand, vandskade, tyveri – herunder indbrud i din netbank – og dit driftstab i den forbindelse.

Du kan skræddersy forsikringen og selv vælge, hvad du vil forsikre dig mod, og hvad du vil forsikre, fx dit varelager, værktøj, data, maskiner eller it-udstyr. Du kan også forsikre dit erstatningsansvar over for kunder ved fejl og mangler, eller hvis du kommer til at skade andre eller deres ting.

Når man som virksomhed skal vurdere behovet for en erhvervsforsikring, er det en god idé at spørge sig selv, om man har ressourcerne og pengene selv til at kunne klare sig i tilfælde af fx brand eller skade – eller om der er behov for en forsikring for at kunne holde virksomheden i drift.

Læs mere om erhvervsforsikring hos Tryg

Hvilke forsikringer passer til din virksomhed?

Som kunde hos os kan du få forsikringer hos Tryg, der passer præcis til din virksomhed – og samtidig få særlige fordele.

Læs mere om fordelene eller book et møde med Tryg, der kan rådgive dig om, hvad der passer bedst til dig.

Book møde med Tryg

Hvad med virusangreb og hackere?

Forestil dig, at du en dag møder ind i virksomheden, og så kan du ikke komme på systemerne og levere til kunderne på grund af et cyberangreb. Faktisk oplever over halvdelen af mindre virksomheder på et tidspunkt et angreb via mail, telefon eller computer.

Derfor er det en god idé at tegne en cyberforsikring, der kan hjælpe dig med at få dine systemer op at køre igen og begrænse skaden men også dække det økonomiske tab.

Læs mere om cyberforsikringen eProtect hos Tryg


Du skal forsikre medarbejderne – men hvad med dig selv som ejer?

Hvis du har medarbejdere i virksomheden, skal du have en lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Den dækker dine medarbejdere, hvis de kommer til skade i arbejdstiden.

Den dækker dog ikke dig som ejer af virksomheden, og derfor kan det være anbefalelsesværdigt at tegne en arbejdsskadeforsikring på dig som indehaver af en enkeltmandsvirksomhed.

Læs mere om arbejdsskadeforsikring og arbejdsskadeforsikring for indehavere hos Tryg


Hvad hvis du bliver syg?

Som virksomhedsejer er du i sagens natur ofte uundværlig i forhold til at holde virksomheden kørende og sikre indtjeningen. Med en sygedriftstabsforsikring kan du sikre virksomheden mod det økonomiske tab, der opstår, hvis du bliver langtidssygemeldt – og du har også mulighed for at forsikre udvalgte nøglemedarbejdere.

Læs mere om sygedriftstabsforsikring hos Tryg

Få rådgivning fra eksperterne i Tryg

Trygs rådgivere hjælper dig gerne med at vurdere, hvilke forsikringer du skal tegne som følge af lovgivningen – og hvilke der en god idé at tegne. Book et møde og få rådgivning.

Book møde med Tryg