Den sjette udgave af Danske Banks impact accelerator er netop løbet af stablen. Temaet er ”Electrification”, og fokus er på at hjælpe de deltagende startups med at skalere – blandt andet ved at blive forbundet med investorer og relevante corporate kunder

Som led i bankens ambitioner inden for bæredygtighed og på at hjælpe startups med at skalere deres virksomhed gennemfører Danske Bank hvert år en række accelerator-forløb for unge, ambitiøse virksomheder, som har bæredygtighed som kerneforretning.

Acceleratoren spiller en rolle i at løse verdens store udfordringer

Hvor femte hold i maj havde fokus på Agrifood, retter det aktuelle sjette hold projektøren mod Energi og Mobilitet/Transport.

”At nå verdens bæredygtighedsmål kræver massive forandringer og investeringer i bæredygtighed, hvor meget af den teknologiske udvikling stadig er i sin vorden, og hvor de praktiske udfordringer omkring især elektrificering af transport, ejendomme osv. fortsat er høje. Derfor vil banken og vores partnere gerne være med til at facilitere og ad den vej skubbe på udviklingen”. siger Maria Grabowska, program manager for +impact-acceleratoren for Danske Bank.

Hjælper Green Growth-virksomheder med at vækste

På acceleratoren er det nye sub-segment under impact startups, ”Green Growth”, i centrum. Det er virksomheder, som har mange fællestræk med startups, men samtidig også er baseret på et større, tungt produktionsapparat, der kræver et langsigtet strategisk fokus. Over halvdelen af de nordiske impacts startups hører til i dette segmentet, herunder alle deltagerne på acceleratoren.

Iflg. Danske Banks seneste store undersøgelse, ”State of the Nordic Impact Startups”, som har Green Growth som tema, er segmentet blevet mere modent og tilgængeligt for investeringer, da flere og flere af virksomhederne bruger kendte og succesrige forretningsmodeller. 

Det er dog stadig en risikofyldt investering, og det er også fortsat de virksomheder, som er baseret på udviklingstung teknologi og uprøvede markeder, som tiltrækker mest kapital. De agerer generelt inden for fem områder: energi, fødevarer, materialer, ejendomme og transport. 73% af investeringerne går til energi, båret godt frem af Sverige og batterifabrikken Northvolt.

Fokus på partnerskaber

”Hvor de første hold i acceleratoren var længerevarende og omfattende træningsforløb, hvor de deltagende startups mødtes fysisk i fx København over tre måneder, er de nye hold kortere – otte uger. Fokus har også ændret sig fra at træne helt unge startups’ne i at eksekvere på deres forretningsmodel til fokus på matchmaking og partnerskaber for virksomheder, der er kommet noget længere i deres udvikling. Det handler om at hjælpe dem med at finde investorer, kunder og andre samarbejdspartnere”, fortæller Maria Grabowska.

En lang række store nordiske virksomheder inden for energi og mobilitet har da også deltaget på acceleratoren med stor interesse for at tilegne sig ny viden og ny teknologi – som fx den norske energivirksomhed VKK, der har etableret en selvstyrende business unit, der alene skal fokusere på nye løsninger.

”Deltagerne har været på workshops om fundraising, investeringsstrategi, og hvordan man egentlig henvender sig til en investor”, fortæller Maria Grabowska, herunder hvordan markante venture-fonde har deltaget i acceleratoren og givet deres besyv med.

”Hver uge har deltagerne desuden fået coaching i at få deres team til at fungere optimalt. Det er afgørende, for det er disse early stage-virksomheders vigtigste aktiv”, siger Maria.

Individuelle behov opfyldes

”Vi har fået rigtigt meget ud af +impact acceleratoren”, fortæller Sebastian Haglund, CEO og Co-Founder for Rebase, der leverer et softwaresystem for virksomheder til at simulere sammenhængen mellem deres klimaaftryk og performance.

”Det er ikke bare et program som så mange andre acceleratorer. Nej, der er fokus på vores behov, som arrangørerne så har søgt at møde 1:1. Det kan fx være i form af møder med investorer, kunder og også andre startups. Nogle af dem er måske lidt konkurrenter, men vi ser langt større fordele ved dele ting åbent med dem end at gå og gemme på vores strategi og udfordringer”, fortæller Sebastian. 

”Jeg har faktisk været overrasket over, hvor godt et netværk både Danske Bank og partneren WeWork har kunnet tilbyde os, fx i form af møder med store potentielle kunder, samarbejdspartnere eller investorer. Det er nok også kommet bag på mig, hvor forskellige investorer er i deres tankemåde, forventninger og horisont. For nogle er det det økonomiske, der tæller, for andre hjertet. 

Endelig har det også været en kæmpe fordel, at tidsforbruget har været begrænset og fordelt på 3-4 sessions om ugen”, siger han.

Stærkt personligt touch

William Bergh, CEO for Cling, stemmer i. Cling leverer en platform til genbrug af brugte batterier og har med Williams ord ønske om at være ”The Miners of the Future”, altså dem, der giver adgang til sjældne og nødvendige råvarer.
”Vi kendte til +impact acceleratoren på forhånd fra The HUB (Danske Banks talentplatform for startups, red.) og har deltaget på en del acceleratorer, hvoraf mange var meget strukturerede. På +impact oplever vi et mere personligt aftryk, hvor vi har kunnet komme med vores ønsker og behov, som så er søgt opfyldt, fx inden for brugervenlighed og økonomistyring. Vi er dog ikke helt så langt som fx Rebase og er med mest for at suge til os og gøre os klar til en større eksekvering”, siger William.

Han peger også på hver fredags ”Coach Klavs” på +impact acceleratoren, et event, hvor deltagerne på en humoristisk måde er blevet udfordret på, hvad de egentlig vil som iværksættere.

”Hvis jeg skal pege på noget, ville jeg godt have mødtes endnu mere fysisk med de andre deltagere for at udveksle viden og erfaring”, siger William. ”Jeg forstår selvfølgelig godt, at det ikke har været muligt under pandemien.”

Venture-kapitalen har fået øjnene op for Norden

En af partnerne bag +impact acceleratoren er den nye, europæiske investeringsfond, Contrarian Ventures. Fonden har været ansvarlig for at finde og matche de bedste deltagere og har også holdt oplæg om blandt andet fundraising. Contrarian Ventures investerer i bæredygtige energivirksomheder, der er i en tidlig fase i deres udvikling, og har fået øje for de mange muligheder i Norden.

”Der er mange muligheder i Norden”, siger Rokas Peciulaitis, CEO for Contrarian Ventures. ”Innovationen kører på højtryk, lovgivningen er favorabel, og mindsettet er på plads: Man VIL gøre en forskel inden for bæredygtighed. Men der er brug for kapital, derfor sætter vi mange kræfter ind for at blive en kendt spiller på markedet.”

”Danmark har fantastiske virksomheder med globalt udsyn og er gode til at tiltrække både medarbejdere og udenlandsk kapital. Der er mange succeshistorier fx inden for healthcare, og Vækstfonden gør blandt andre et super stykke arbejde. Programmer som +impact gør en kæmpe forskel, og derfor støtter vi også op om det,” siger han.

Om +impact acceleratoren


Et program designet til at hjælpe iværksættere med at omsætte deres visioner og drømme til profitable virksomheder. På programmet møder toppen af de nordiske startups, der har fokus på at løse verdens mest presserende problemer, den fremmeste viden og branche-eksperter.

Der gennemføres tre acceleratorer – batches – i 2021, alle med fokus på cirkulær økonomi. I takt med at pandemi-restriktionerne løftes bliver de gradvis mere fysiske, med lokation i hhv. Stockholm og Oslo. Temaerne er hhv. Agrifood, Energy og sandsynligvis PropTech i oktober.

Programmets første fase varer ca. 4 uger og indeholder primært workshops og 1:1 mentor-møder, målrettet den enkelte virksomheds behov. I fase 2, der også varer ca. 4 uger, har virksomhederne adgang til at arbejde fra WeWorks kreative kontorfaciliteter. Fasen er uden workshops, men med 1:1-møder efter behov.

Partnerne bag +impact acceleratoren er WeWork Labs, RISE (Research Institute of Sweden), Contrarian Ventures og Danske Bank. ”Electrification” løber fra 17. maj til 23. juni 2021 og har 15 deltagende impact startups.