Finansielle løsninger og sparring til din virksomheds fokus på bæredygtighed

Bæredygtighed er på de fleste virksomheders agenda, men der er mange både praktiske og strategiske spørgsmål, der skal afklares, før de første skridt kan tages. Danske Bank kan hjælpe jer med finansiel sparring og målrettede finansielle løsninger

Udgangspunktet er typisk en dialog om, hvad I forstår ved bæredygtighed i jeres virksomhed, hvorfor og hvordan I vil øge fokus på den. Det kan være ændringer i jeres værdikæde, for eksempel produktionsapparatet, minimering af risici relateret til miljø, det sociale eller god selskabsledelse eller overvejelser om opkøb, partnerskaber eller internationalisering.

Overvejer I at sætte yderligere fokus på bæredygtighed?

Kontakt din rådgiver eller book et møde med os, og hør om de finansielle løsninger, vi kan understøtte jeres ambitioner med

Book møde

Dét kan Danske Bank hjælpe jer med

Vi ønsker at inspirere og hjælpe jeres virksomhed i jeres grønne omstilling. Vi ”taler sproget”, blandt andet via vores dialogværktøjer, der sikrer, at vi kan levere de mest optimale og målrettede finansielle løsninger til jer. Desuden bygger vi på indsigt på området både fra særlige uddannelsesforløb for vores rådgivere og fra vores mange kunderelationer med mindre og mellemstore virksomheder i Danmark.

Ved et møde kan vi gennemgå vores præsentation med jer, hvor vi sammen afdækker de aspekter inden for bæredygtighed, der har særlig relevans for jeres finansielle situation, og give et fingerpeg om, hvor I med fordel kan sætte ind over for bæredygtighed.

6 gode råd til arbejdet med bæredygtighed

1. Kend din virksomheds påvirkning på samfund og miljø. Se på hele værdikæden, og gå i dialog med dine interessenter
2. Vælg 2-3 strategiske områder, hvor I bedst kan koble jeres forretningsmål og kompetencer med at skabe værdi for samfundet
3. Fastsæt konkrete mål og en proces for monitorering
4. Engagér organisationen, og sørg for, at topledelsen går forrest
5. Udvikl planer, opbyg kompetencer og integrér bæredygtighed i processer og systemer
6. Kommunikér resultaterne transparent og lav en fortælling om arbejdet

Danske Banks løsninger inden for bæredygtighed

Rådgivning og sparring

  • Gode råd og praktisk finansiel sparring, baseret på analyser, værktøjer, erfaring og ikke mindst træning
  • Dialog og finansiel sparring om bæredygtighed i jeres forretningsplan, herunder finansielle analyser
  • Inspiration fra eksperter og andre kunder, events og webinarer
  • Impact startups - startups, der har bæredygtighed som kerneforretning - kan profilere deres verdensmål på the HUB og finde hjælp til rekruttering og investorer. På +impact-hjemmesiden kan de ansøge om at deltage på vores +impact-accelerator og finde rapporter og analyser om impact-økosystemet i Norden.

Produkter

Andre har også set