Så hvad har overrasket forfatterne, og er det bæredygtige segment af startups det nye sort?

”Jeg er meget positivt overrasket over, at Norden ligger så markant over andre europæiske lande, Asien og USA, når det kommer til investeringer i segmentet fra især fonde, det offentlige og store virksomheder”, svarer Mikkel Skott Olsen fra Danske Bank Growth & Impact og ansvarlig for rapporten.

De samlede venture-investeringer i Norden udgjorde i 2020 hele 1,6 mia. EUR, en 25-dobling siden 2010. ”Vores tal viser, at venture-kapitalen i Norden er væsentligt mere impact-fokuseret end i andre regioner. I Norden går 34% af investeringerne til impact startups, hvorimod gennemsnittet i EU er 17%. Dog er det selvfølgelig værd at bemærke, at i absolutte tal er især Storbritannien foran Norden.”

Overvejer du at vækste din impact startup?

Danske Bank Growth & Impact tilbyder sparring, netværk, adgang til kapital, viden og event og selvfølgelig passende bankløsninger.

Book møde

”Stor cadeau, til Sverige, for det er dem, der trækker tallet op for Norden, mens Danmark ligger tæt på EU-gennemsnittet. Det skyldes sandsynligvis et velfungerende investeringsmiljø og stærkt fokus på bæredygtighed i Sverige. Det er simpelthen nemmere for den almindelige svensker og professionelle at investere grønt”, siger han.


Vejen frem er at være evergreen

”Vi ser en meget tydelig strømning til fordel for investeringer i bæredygtighed, hvilket gør det attraktivt at investere tidligt”, siger Thomas Høgenhaven, Managing Partner i Planetary Impact Ventures. En af flere nystiftede venture kapital-fonde som Antler, Gigant og Contrarian Ventures, som har bæredygtighed i centrum.

”Vi er gået ind i det her både af moralske og forretningsmæssige årsager - med stor tålmodighed, så vi forventer ikke afkast lige om hjørnet. Udfordringerne er så store, at vi må have lang snor, og founderne forventer også, at vi – som evergreen-fond - er med til at skabe virksomheder, der også er her om 40 år”, siger Thomas.

Selv da synes Thomas det går for langsomt. Iflg. ham mangler der en CO2-lovgivning, og en kulturændring blandt investorerne. ”Det er stadigt alt for billigt at købe oksekød. Den reelle pris burde være tre gang så høj”, mener han. ”Og nogle investorer har investeret i en vindmølle i 90’erne uden held og har derfor tabt interessen for bæredygtighed. De ser ikke, hvor stor en mulighed dette faktisk er. Ydermere vil de fleste virksomheder som udgangspunkt være dyrere end konkurrenterne. Det skal der laves om på, og det vil styrke Danmarks internationale position.”

”Vi skal væk fra at se den grønne omstilling som noget tungt og dyrt – og i stedet se det som en kæmpe mulighed”, mener han. ”Fx har staten finansieret en dyr gasledning til sukkerfabrikkerne som erstatning for olie, men hvad nu hvis man kunne elektrificere produktionen i stedet? Ingeniørerne mener man kan – og det vil da være en fantastisk eksportmulighed.”

Planetary impact er stiftet i december 2020, har lukket 1 investering og har 4-5 på vej. I løbet af 2022 forventer man at rejse yderligere 100-200 mio. kr.


Impacts er mere modne og skalerer hurtigere

”Det overrasker mig også at se, at impacts har større succes end tech startups med at gå fra seed-stadie til Serie A-funding. Næsten dobbelt så mange impact startups er lykkedes med at få en serie-A investering inden for 36 måneder sammenlignet med europæiske tech startups”, siger Mikkel Skott fra Danske Bank.

”Det tyder på, at vi er forbi et tipping-point, hvor impact startups skal bevise sig selv. De ser faktisk ud til at klare sig bedre end andre startups og er bedre og hurtigere til at sikre sig finansiering til at vokse.”

Impact startups synes også at have lettere ved at tiltrække arbejdskraft, hvilket tal fra Danske Banks rekrutteringsplatform The HUB viser. Her får impact startups 25% flere ansøgninger end traditionelle startups i et jobmarked, der i øvrigt voksede med 12% i 2020.

”Der har været sagt og skrevet meget om, at millennials ønsker mening i deres job. Med tallene fra The HUB bliver det klart dokumenteret”, siger Mikkel, der også peger på, at evnen til at skabe det rigtige team er en af de absolutte faktorer i at skabe succes for en startup.


Green Growth er blevet mere attraktive for investorer

”Endelig er det positivt at se, at Green Growth-virksomheder er blevet mere attraktive som investeringsobjekt”, siger Mikkel.

Green Growth udgør cirka halvdelen af impact startup-segmentet i Norden, anslås det ud fra, at 665 af 1.230 startups i analysen er grønne. Det er typisk kapitalintensive virksomheder, der er tunge på produktionsapparat og forskning & udvikling. De fokuserer på miljø og agerer generelt inden for fem områder: energi, fødevarer, materialer, ejendomme og transport. 73% af investeringerne går til energi, båret godt frem af Sverige og batterifabrikken Northvolt.

Vi kan se, at det er de virksomheder, som er baseret på udviklingstung teknologi og uprøvede markeder – de såkaldte Green Deep Tech-virksomheder - som tiltrækker mest kapital. De får cirka dobbelt så meget, som andre Green Growth-virksomheder. Det er også typisk her, behovet for kapital er stort. Et eksempel er danske Green Hydrogen Systems i Kolding, der laver en løsning til at opmagasinere vindmøllestrøm.

Rapporten viser omvendt, at den anden halvdel af virksomhederne i Green Growth-segmentet bruger kendte og succesrige forretningsmodeller, hvilket alt andet lige skulle gøre risikoen ved investering velkendt og mindre (men dog stadig risikabel).

”Generelt er der jo en stor bevægelse inden for klima og grønne løsninger”, siger Mikkel, ”og ofte anses netop de her virksomheder som et godt bud på at løse klodens udfordringer med teknologi.”


Stor interesse fra det offentlige og corporates

De offentlige spillere, som fx Vækstfonden og Danmarks Grønne Investeringsfond i Danmark og Almi Invest i Sverige, har også en central en stor rolle i at hjælpe netop de virksomheder med finansiering. Især i de indledende investeringsrunder, hvor de bidrager med 46% af de samlede investeringer.

På et senere, mere modent plan, går store virksomheder ind med investeringer for at få adgang til ny teknologi, fx Volkswagen, der har investeret i batterifabrikken Northvolt. 41% af de samlede investeringer i Green Growth kommer fra corporates.


Hvorfor laver Danske Bank en rapport om impact startups?

”Det er vores mission at hjælpe startups med at skalere deres virksomhed, og derfor synes vi det er vigtigt, at få data på bordet. I det her tilfælde data om de myter, der kan være en barriere for vækst i segmentet. Transparensen er afgørende for at accelerere udviklingen”, mener Mikkel.

”Rapporten henvender sig både til økosystemet af startups, men især til investorer, hvor formålet er at blotlægge risici, som typisk ligger inden for team, teknologi og traction. Det er vores håb, at dem, der traditionelt investerer i tech, også vil se lidt på impact”, siger han.

”Jeg tror godt, man kan sige, at impact er kommet for at blive, og det ser ud til, at de klarer sig bedre end tech-startups. Der er ikke noget, der tyder på, at fundingen stopper, og virksomhederne er godt rustet ved at være agile, innovative, eksekverende og med fokus på at skalere. I øvrigt bliver alle startups – og mere traditionelle virksomheder – nok nødt til at forholde sig til bæredygtighed, enten som en løsning på klodens problemer – impact - eller til ESG”, slutter han.

Om State of the Nordic Impact Startups

For fjerde år i træk udgiver Danske Bank rapporten ”State of the Nordic Impact Startups”, der kortlægger strukturer og trends inden for segmentet af unge, ambitiøse virksomheder, der har bæredygtighed som kerneforretning.

Det sker som led i bankens ambitioner inden for bæredygtighed og satsning på at støtte startup-virksomheder med at vækste deres forretning og skabe arbejderpladser og innovation i Norden. Analysen er baseret på mere end 1.200 virksomheder.

Find rapporten og optagelsen af vores launch-webinar her