Større diversitet fører til bedre performance. Det peger langt de fleste undersøgelser på, herunder den nyligt udkomne guide ”Return on Diversity”, som blandt andet Danske Bank står bag. Som noget helt nyt rummer rapporten også et afsnit med praktiske værktøjer til at arbejde målrettet og struktureret med at skabe større diversitet – både for startups og investorer. 

Når to drenge i en garage bliver til to hundrede drenge i en – lidt større – garage
Alt andet lige bør ”jomfruelige” virksomheder jo have det bedste udgangspunkt for ikke at gentage tidligere tiders skævvridning. Det er desværre ikke det, rapporten viser. Startup-scenen er domineret af mænd, og med mindre man som founder arbejder meget bevidst med diversitet fra starten, står man pludselig med håret i postkassen, når virksomheden vokser. 

Derfor er der al mulig grund til at være obs på området, konkluderer rapporten, der udpeger fire områder at tage fat på: Rekruttering, kultur, produkt/marked og funding/rådgivning.

Har du brug for hjælp og sparring til at vækste din virksomhed?

Så mød vores særligt uddannede og engagerede Growth-rådgivere, der har en dybtgående forståelse for startups’ situation og behov.
Book møde

Vi har spurgt to startups med en pæn overvægt af hhv. kvinder og mænd som kunder, om hvorfor og hvordan de arbejder med diversitet, og hvilke resultater de kan se. Og så har vi bedt dem anmelde værktøjerne i rapporten – kan de bruges til noget?

Hvor dybt og struktureret arbejder I med diversitet?

Har du fx tænkt over, at ordet ”drive” i stillingsannoncer er meget maskulint appellerende? At den måde, I fortæller vittigheder på eller afholder team-events, kan virke ikke-inkluderende på visse grupper? Eller at uklare veje til toppen kan afholde bestemte typer mennesker, I ellers gerne ser som ledere, for at søge opad i organisationen? Måler I? Og hvordan præsenterer I jer over for investorer? Alt dette kan der arbejdes struktureret med.

Happy Helper – størstedelen af kunderne er kvinder
Happy Helper er landets største platform for privat rengøring, hvor folk, der ønsker rene stuer, kan få kontakt med private, der gør rent. 70% af køberne er kvinder. Firmaet er stiftet i 2015, har 16 ansatte i stabsfunktionerne, har gennemført 287.000 rengøringer for 30.000 husstande siden starten, har fået en række kapitalindsprøjtninger, blandt andet via børsnotering på First North i 2018, og er på vej ud over landets grænser.

”Det startede, da jeg blev lidt provokeret af en artikel i Børsen, der handlede om dynamik i bestyrelsesarbejdet, og viste 50 mænd i mørke jakkesæt”, fortæller CEO Dennis Forchhammer. ”Jeg for i blækhuset og besluttede samtidig sammen med min formand, Jesper Jarlbæk, at lave en klar politik for vores virksomhed, så vi kunne undgå at hyre vores eget spejlbillede og i stedet få nogen ind, der kan udfordre vores verdensbillede.”

Konsekvensen er, at der nu er to kvinder ud af fem i bestyrelsen og en kvinde i ledelsen. Dog oplever Happy Helper fortsat udfordringer med at få kunderne til at booke en mand på platformen. 


”Der eksisterer en myte om, at dem der er bedst til at gøre rent er kvinder, men hos Happy Helper har mænd lige så gode anmeldelser som kvinderne”, fortæller Dennis.

”Diversitet gør os skarpere, dygtigere og mere konkurrencedygtige, fordi vi får nye input, mere dynamik og dermed træffer bedre beslutninger. Ellers bliver vi blinde over for andre vinkler, endda ubevidst”, siger Dennis. Helt konkrete resultater af øget diversitet kan han ikke pt. dokumentere.

”Vores motto ”skab glæde” skulle gerne medføre, at medarbejderne tør udfordre status quo. Vi har ikke fokus på det hver eneste dag, men det popper op jævnligt”, siger han og fortæller også Happy Helpers kundekampagne ”Book en mand”, der modigt gik imod kundernes ønske om altid at få en kvinde.

”Jeg har selv en mand til rengøring, og han er satme god”, siger Dennis.

Soundboks – et ret maskulint produkt
Soundboks har kun ét produkt, en stor, kraftig højttaler, der vist ikke behøver nærmere introduktion. Virksomheden har 57 ansatte, heraf 29% kvinder – og sælger til en kundegruppe, hvor 96% er mænd. Der er 15 nationaliteter, kontorer i tre lande og salg til Europa, Asien og USA. Soundboks har løbende rejst kapital, som nu er løbet op i et tocifret millionbeløb fra angels og venture-fonde.

”Diversitet de bedste svar”, siger Jesper Theil Thomsen, CEO og Co-Founder, og henviser til Soundboks’ kultur. ”Vi ønsker basalt set at være et sted hvor der er plads til at være dig selv, også følelsesmæssigt – og det kræver at vi har forskellighed, og rollemodeller som alle kan spejle sig i”.

”Diversitet er et løbende touch-point, som vi måler på – køn, alder og nationalitet”, siger Jesper og fortæller om rekrutteringsprocessen, hvor der tænkes meget i at sikre at både ord og billeder appellerer til et diverst kandidatfelt, og hvor eksterne bureauer også briefes herpå.

”Det er ikke nogen hemmelighed, at vi er en festlig organisation”, fortæller Jesper videre, men nævner samtidig mindfulness, personlig træning og foredrag som tilbud, Soundboks giver medarbejderne.

”Vi har en bedre organisation, når vi er diverse. Det sikrer at vi er attraktive for alle kandidater, er stabile og langtidsholdbare – og så tror jeg på at vi tager bedre beslutninger, når vi ikke alle er ens. Endvidere handler diversitet for mig også om ansvar – som rekrutterende leder er man efter min mening forpligtet til at undersøge og løbende minimere sine bias i rekrutteringsprocessen”, siger han.

Praktiske værktøjer til eftertanke

”Jeg synes især, det er godt værktøjerne gør op med myterne”, siger Dennis fra Happy Helper, ”fx det her med, at en iværksætter er en ung mand, der arbejder hele døgnet rundt. Så kan jeg også godt lide fokus’et på kulturen i virksomheden. Det tænker vi over og sørger for at lave events, hvor der ikke kun bliver snakket motorcykler og fodbold.” 

Værktøjerne bliver taget med til diskussion på næste ledelsesmøde i Happy Helper.

”Det er gode værktøjer”, vurderer Jesper fra Soundboks. ”De er actionable, og det er nemt at gå sin egen organisation i sømmene efter dem – hvor kan vi gøre mere? Vi har et mål om at sikre en fortsat større diversitet i organisationen, og der kan nogle af disse værktøjer uden tvivl være en hjælp.”

”Jeg må jo blankt erkende, at jeg har et kæmpe blindspot for de udfordringer, som kandidater kan møde i en rekrutteringsproces – jeg er en hvid mand fra Nordsjælland, der er vokset op i en ressourcestærk familie – og på den måde er jeg jo så privilegeret, som man kan være. Derfor kan værktøjerne som supplement til det arbejde, vi allerede nu laver, være en god tjekliste for os til at sikre, at vi tager fat de rigtige steder.”

Jesper kendte fx ikke de digitale værktøjer til at gennemgå stillingsannoncer for bias, som præsenteres i rapporten – dem vil han klart kaste et blik på nu. 

Return on Diversity – Unlocking the Potential of Better Gender Balance

Indeholder en undersøgelse af det forretningsmæssige potentiale i at have større diversitet, myter og udfordringer, funding og så to værktøjskasser, en for virksomheder og en for investorer

Værktøjskasserne indeholder konkrete råd til at arbejde med rekruttering, kultur, produkt/marked og funding/rådgivning udefra. 

Rådene omfatter fx udformningen af stillingsannoncer, sammensætningen af rekrutteringsudvalg, ny talentmasse, KPI’er og måling, omgangsform, work/life-balance, innovation og produkttilpasning og endelig præsentationen for investorer.

Udgivet december 2020 af Nextwork, Bootstrapping, Vækstfonden, Female Founders of the Future, IT-branchen, Danske Bank og Danish Business Angels

Hent rapporten her