Be Safe online

Hvis en virksomhed udsættes for cyberkriminalitet, kan det få alvorlige konsekvenser. Et angreb kan i værste fald være så omfattende og dyrt, at det kan true virksomhedens fortsatte eksistens.

På denne side får du gode råd om cybersikkerhed og tips til, hvordan du kan øge sikkerheden i din virksomhed.

Sådan kan du sikre din virksomhed

 • Udarbejdelse og håndhævelse af en sikkerhedspolitik

  Alle virksomheder bør have en skriftlig sikkerhedspolitik, som alle medarbejdere kender. Mindre virksomheder har måske ikke en IT-funktion eller specialister, der kan udarbejde og håndhæve en sikkerhedspolitik. I de tilfælde er virksomhedsejeren ansvarlig.

  En sikkerhedspolitik bør beskrive, hvordan man i virksomheden

  • beskytter oplysninger, systemer og netværk mod vira, spyware og anden ondsindet kode
  • sikrer internetforbindelsen
  • sikrer trådløse opkoblinger og netværk
  • installerer og aktiverer firewalls for alle forretningssystemer
  • forbinder styresystemer og applikationer
  • tager backup af alle vigtige forretningsdata og -oplysninger
  • kontrollerer fysisk adgang til computere og netværkskomponenter
  • træner medarbejderne i grundlæggende sikkerhedsprincipper
  • begrænser medarbejdernes adgang til nødvendige data og oplysninger
  • begrænser adgangen til at installere software til administratorer.
 • Obligatorisk sikkerhedstræning for alle medarbejdere

  Det er ikke nok at have en sikkerhedspolitik. Alle medarbejdere skal kende den, så snart de bliver ansat i virksomheden. Hvis muligt bør virksomheden have obligatorisk sikkerhedstræning for alle medarbejdere mindst én gang om året.

  Cybersikkerhed bør involvere hele virksomheden og alle dens medarbejdere. Det er vigtigt, at medarbejderne kender de reelle risici og har kendskab til specifikke forebyggende foranstaltninger.

  Selv om en virksomhed har implementeret de anbefalede sikkerhedsværktøjer og -metoder, er den fortsat sårbar over for cyberkriminalitet. Dette skyldes, at svindlerne ofte udnytter det svageste led i IT-sikkerheden: medarbejderne. Det er langt nemmere at få en medarbejder til i god tro at åbne døren end at bryde ind i avancerede systemer.

 • Hold dig opdateret om de seneste cybersikkerhedstrusler

  Hvis du vil vide mere, kan du her lytte til forskellige webinarer om cybersikkerhed.

Sådan beskytter vi din virksomhed

I Danske Bank er din virksomheds bankforretninger godt beskyttet. Her kan du læse om, , hvad vi gør for at forhindre cyberkriminalitet og beskytte din virksomhed.

Vi udvikler vores systemer, så vi er rustet til at modstå forskellige former for angreb

Vi udvikler hele tiden vores systemer, så de til enhver tid er rustet mod angreb udefra. Netbank Erhverv, District og alle vores apps er placeret i krypterede og sikre miljøer. Det betyder, at uvedkommende ikke kan få adgang til jeres data via Danske Banks platforme, og de kan heller ikke læse eller ændre data, der overføres mellem jeres browsere og banken. Hvis der sker unormale transaktioner på en af vores platforme, kan vi ved hjælp af vores avancerede overvågningssystemer gribe ind med det samme.

Vi stiller vores viden om og erfaringer med cyberkriminalitet til rådighed for andre

Cyberkriminalitet kender ingen grænser, så i Danske Bank skal vi ikke kun kunne afværge kendte former for angreb, men også være forberedt på nye, fremtidige trusler fra kriminelle, der opererer rundt omkring i verden. Derfor indgår Danske Bank i en række internationale samarbejder, hvor vi deler viden og erfaringer i fælles bestræbelser på at bekæmpe cyberkriminalitet. Danske Bank har f.eks. en plads i Det Europæiske Center for Bekæmpelse af Cyberkriminalitets rådgivende udvalg og er i løbende dialog med andre banker og førende IT-eksperter.

Vi vil også gerne hjælpe dig med at styrke din virksomheds IT-sikkerhed. Det gør vi bl.a. ved at stille vores viden om og erfaringer med cyberkriminalitet til rådighed og ved at tilbyde forskellige sikkerhedsværktøjer, som du kan implementere i din virksomhed.

Vi har systemer mod falske e-mails

Phishing-e-mails er et stort problem, og de bliver stadig mere avancerede og sværere at gennemskue. Vi har forskellige systemer til at opfange falske e-mails.

Systemerne beskytter ikke kun Danske Bank, de beskytter også din virksomhed mod at få e-mails fra afsendere, der giver sig ud for at være Danske Bank. Skulle det alligevel lykkes en svindler at sende dig en e-mail, der ser ud til at være fra Danske Bank, beder vi dig indberette det ved at sende mailen til falskemails@danskebank.dk.

Så forsøger vi omgående at få fjernet den falske side.

Har din virksomhed været udsat for cyberkriminalitet?

 • Har du videregivet oplysninger om virksomhedens kort eller konti?

  Hvis en uvedkommende har fået fat på virksomhedens kort- eller kontooplysninger, skal du ringe til os omgående på 70 12 34 56.

 • Har du modtaget en falsk e-mails eller sms?

  Hvis du modtager en phishing-e-mail eller en falsk sms, som viser Danske Bank som afsender eller på anden måde nævner Danske Bank, kan du indberette den til os. Det gør du ved at videresende e-mailen eller et skærmbillede af sms’en til falskemails@danskebank.dk.

  Når du indberetter en falsk e-mail eller sms til os, hjælper du os med at beskytte andre.

  Læs mere om phishing og smishing her.

 • Hvis du vil anmelde forsøg på cyberkriminalitet til politiet

  Du er ikke forpligtet til at anmelde forsøg på cyberkriminalitet til politiet, men en politianmeldelse kan være med til skabe overblik over omfanget af angrebet og på sigt bidrage til bedre forebyggelse. Hvis du ønsker at indgive en politianmeldelse, hjælper vi gerne. Du kan ringe til os på 70 11 41 15. Du kan også ringe til politiet på 114 eller anmelde det på politi.dk.

Netbankforsikring

Virksomheder bærer selv risikoen I tilfælde af indbrud i netbanken, og de skal selv dække et eventuelt tab. Selvom sikkerheden i Netbank Erhverv er meget høj, anbefaler vi, at din virksomhed har en forsikring, hvis uheldet skulle være ude. Læs mere om netbankforsikring.

Sikkerheden i District

Med District får du en finansiel platform, som indeholder flere værktøjer, der kan hjælpe dig til en mere sikker digital hverdag.

Begrænset brugeradgang

Du kan administrere brugernes adgang til at foretage betalinger og oprette kreditorer. På den måde kan du f.eks. begrænse antallet af brugere, der har adgang til nye eller store kreditorer.

To godkendere

Du kan bruge to-trins-godkendelse, hvor to autoriserede District-brugere skal godkende en betaling uafhængigt af hinanden. Det gør det vanskeligere for hackere at foretage betalinger i virksomhedens navn.

Betalingsmaksimum

Du kan sætte et maksimum på, hvor mange penge der kan overføres fra en specifik konto eller af en specifik bruger.

Notifikationscenter

Du kan bl.a. få en notifikation på din mobiltelefon, når der sker vigtige transaktioner på virksomhedens konti, f.eks. ved betalinger over et vist beløb, eller når saldoen kommer under et bestemt beløb.

Brugeradministration

Det er nemt at få et overblik over, hvad de enkelte brugere har adgang til i District, og du kan selv ændre adgangsrettighederne med umiddelbar virkning – også fra mobile enheder. Det gør det nemt at godkende eller slette brugere, der ikke længere har behov for adgang.

Hvad alle i din virksomhed bør vide om cybersikkerhed

Medarbejderne udgør den første forsvarslinje mod cyberkriminalitet. Det er derfor vigtigt, at alle i virksomhedens har gode IT-vaner – både på og uden for arbejdspladsen.

Gode råd

 • Vær opmærksom på phishing-e-mails og sørg for altid at få afsenderen bekræftet. Vær særligt opmærksom, når I klikker på links og åbner vedhæftede filer.
 • Videresend mistænkelige e-mails og sms’er til falskemails@danskebank.dk.
 • Stop op et øjeblik, hvis der i en sms står, at noget er presserende. I bør altid se kontoopdateringer og tidsbegrænsede tilbud som tegn på mulig smishing.

Advarsler

 • I skal aldrig klikke på links, downloade vedhæftede filer eller installere programmer fra kilder, som I ikke kender eller har tillid til.
 • Reager aldrig på e-mails, telefonopkald eller sms’er, der virker mistænkelige. Legitime banker beder aldrig om kontoopdateringer eller om jeres log in-oplysninger pr. e-mail, telefon eller sms.
 • Brug aldrig det samme password til flere konti eller på flere platforme.

Ansvarsfraskrivelse: Ovenstående kan ikke træde i stedet for eller erstatte konkret juridisk rådgivning.

Andre har også set…


Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.

Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.