Selv om inflation, krig og svingende energipriser stadig fylder meget er den grønne omstilling stadig et varmt emne og kan blive et helt afgørende element for danske virksomheder. Men hvor skal man starte, og hvad skal man overveje, inden man kaster sig ud i den grønne omstilling?

”Hver dag taler vi med vores kunder om de udfordringer og tanker der er, inden man kan træffe beslutningen om at gå i gang med at omstille sin virksomhed til en mere grøn verden. Og selv om vi nu står i en energikrise, er den grønne omstilling stadig et varmt emne. På baggrund af de mange samtaler med vores kunder, har vi derfor samlet en buket af tips og tricks, som man som erhvervskunde måske også kan have gavn af at overveje,” fortæller Andreas Tolmark, der er Senior Financial Advisor i Danske Bank.


Danske Bank yder ikke rådgivning om virksomheders muligheder for grøn omstilling. Vi anbefaler derfor, at du rækker ud til en rådgiver inden for grøn omstilling, hvis du har behov for sparring eller rådgivning om din virksomheds muligheder for dette.

1.
Det første råd handler om at se indad. Se på din virksomhed og din branche og undersøg, hvilke tendenser der lige nu påvirker virksomheden og dine konkurrenter. Hvilke tendenser, der er tale om, varierer meget fra branche til branche, men start med at se på, hvordan din virksomhed påvirker samfundet. Gå hele værdikæden igennem, og se på, om der kan laves grønne forbedringer i dele af kæden. Husk at alle initiativer tæller – og se på alt lige fra indkøb og produktion til selve produktet. Du kan også tale med dine leverandører og høre, om der er muligheder for forbedringer hos dem.

2.
Hvad efterspørger kunderne? At være bæredygtig bliver i stigende grad et konkurrenceparameter, og måske kan dine kunders behov hjælpe dig med at vælge, hvor og hvordan du skal sætte ind. Er dine kunder optaget af CO2-neutrale løsninger? Eller måske mindre brug af plastik? Er du selv underleverandør, så kan du også undersøge, om dine kunder stiller krav til dig som leverandør eller overvejer at gøre det.

3.
Start småt. Hvis man vil forandre det hele på én gang, ender det nogen gange med ingenting. Udvælg to til tre vigtige områder, som du vil fokusere på, og læg så al energien der. Se på din værdikæde og vurder, hvor de vigtigste områder er i forhold til at gøre en forskel. Når disse områder er på plads, kan du bedre vurdere fordele og ulemper og derefter bevæge dig videre til de næste områder. Når du vælger fokusområder, kan du overveje koblingen til din virksomheds strategi og mål. Hvis fokusområderne ikke er koblet direkte til strategien, forsvinder engagementet og viljen til at lave forandringen ofte hurtigt.

4.
Husk finansieringen. Grøn omstilling kræver investering, og måske er der behov for ekstern finansiering. Men i takt med at man verden over fokuserer mere og mere på den grønne dagsorden, vil der også komme nye krav til finansiering blandt for eksempel banker. Det kan eksempelvis være, at en virksomhed skal opfylde bestemte krav, der understøtter den grønne omstilling, for at få en finansiering. Overvej løbende din virksomheds behov for finansiering, også i forhold til kommende grønne projekter. Du er velkommen til at tale med Danske Bank om mulighederne for finansiering.

5.
Få styr på kompetencerne. I mange virksomheder kræver omstilling til eksempelvis en grønnere produktion stærke kompetencer hos medarbejderne, og det er derfor vigtigt, at du afklarer, om du har de rigtige kompetencer på plads. Men husk også, at forandring ikke altid er populært. Så sørg for at involvere medarbejderne og skab forståelse for, hvorfor der skal ske forandring. Sørg for at samarbejde med dine lokale ledere og at sikre dem ejerskab over processen og hjælp dem med at lave de rigtige prioriteringer. Og så skal topledelsen selvfølgelig være helt med ombord og tydeligt vise, at bæredygtighed også er et vigtigt tema for dem.

6.
Test, test, test. Når du har styr på fokusområder og kompetencer, er det tid til at komme i gang med forbedringerne. Har du en plan for de initiativer, du skal i gang med, og har du testet løsningerne grundigt, inden du skalerer op? Overvej at starte med mindre tests og skaler gradvis op, når du ser, at det virker. Ved at etablere de nødvendige ressourcer, inden du skalerer op, kan du undgå flaskehalse og andre udfordringer.

7.
Sæt mål. Du kan kun vide, om dine forandringer gør en forskel, hvis du måler dem. Sørg for at lave målsætninger for hvert fokusområde, og sæt både økonomiske mål for din virksomhed og for, hvordan disse områder påvirker samfundet. I dag taler man om den tredobbelte bundlinje. Det er et udtryk for, at der er tre elementer, der definerer bundlinjen: Indtægter, omkostninger og bæredygtig vækst. Med andre ord så skal den grønne omstilling også give økonomisk mening.

8.
Verificering. Det kan være en god idé at se på, om dine forbedringer kan verificeres af en uafhængig tredjepart. Det vil være til gavn, hvis du ønsker at fortælle omverdenen om dine grønne initiativer. Du kan også overveje at lave en plan for, hvordan du vil måle, og hvor ofte, der skal rapporteres. Du kan løbende justere dine mål i takt med, at dit fokusområde udvikler sig, så du hele tiden hæver barren og sikrer fremdrift.

9.
Fortæl om resultaterne. Når du har lavet grønne forbedringer, er samvittigheden måske lidt grønnere, men det er da sjovere, hvis kunderne og samfundet også hører om det. Du kan overveje at belyse din virksomheds arbejde med den grønne omstilling og være transparent om resultaterne – både de gode og knap så gode. Tjek, at din grønne omstilling harmonerer med gældende regler, inden du bruger begrebet ”grøn” i din kommunikation.

Læs mere om bæredygtighed og hvordan vi kan hjælpe dig videre i den grønne omstilling.