Her giver Søren Kofoed-Sørensen, direktør for erhvervskunder i Danske Bank, syv gode råd til, hvordan du kan optimere likviditeten i din virksomhed.


1. Saml likviditeten med saldotømning

Hvis du ejer en mindre virksomhed, kan du have glæde af saldotømning, som er den mest benyttede løsning blandt mindre virksomheder. Saldotømning betyder helt enkelt, at vi som bank automatisk overfører saldoen fra udvalgte af virksomhedens konti til en enkelt konto – deraf navnet saldotømning. På den måde kan du få samlet din likviditet ét sted, så du nemt kan få overblik over den.

2. Få det fulde overblik over likviditeten 

Når I udvider jeres aktiviteter – på hjemmemarkedet eller i udlandet med konti i forskellig valuta – er det vigtigt at bevare kontrollen over virksomhedens samlede likviditet. Hvis du har District, vores finansielle platform til virksomheder, kan du tilknytte et modul, så du kan få det fulde overblik over likviditeten på tværs af grænser, enheder og valutaer, og det er selvfølgelig i realtid. Det giver dig fuld kontrol, og du kan nemt sikre, at det rette beløb er tilgængeligt på den ønskede konto. Læs mere om District

Få rådgivning om, hvordan du kan optimere likviditeten

Få hjælp til, hvordan du kan styrke og styre likviditeten i din virksomhed og hvilke værktøjer, der kan være en fordel for dig. Ring til os på 70 133 000 eller book et møde med os.

Book møde
 

3. Få en kreditramme, der dækker flere konti

Oplever du likviditetsudsving, kan det være en fordel at have kredit, du kan trække på. Og har du brug for noget mere fleksibelt end en almindelig kassekredit, der altid er tilknyttet en enkelt konto, kan et fællesmaksimum være en relevant løsning. Med et fællesmaksimum kan du trække på kreditten på flere konti, da det er en kreditramme, der dækker flere konti samtidig – for eksempel driftskontoen og en valutakonto, hvis din virksomhed handler med andre lande. Med likviditetsmodulet i District kan du få en grafisk visning over, hvordan du har udnyttet dit fællesmaksimum over tid.

4. Saml likviditeten på tværs af virksomhedens konti hos os

Er du en del af en større virksomhed med en mere kompleks økonomi, kan du have fordel af kontoregulering, som giver dig mulighed for at sikre, at likviditeten automatisk er på den konto, hvor du vil have den. Med kontoregulering kan vi opsætte skræddersyede automatiske kontooverførsler mellem din virksomheds konti i banken. På den måde samler du hele tiden virksomhedens likviditet på én konto, så du nemt har styr på og overblik over likviditeten.

5. Saml likviditeten på tværs af konti i forskellige banker

Hvis din virksomhed benytter sig af flere banker, og der måske er tale om en større international virksomhed, kan det være svært at styre likviditeten på tværs af koncernen – og bevare overblikket på tværs af banker, lande og valutaer. Hos os kan du få kontoregulering, hvor koncernens likviditet samles på én konto med automatiske overførsler mellem koncernens konti. Det gør det nemt for dig at få overblik over likviditeten og optimere den på tværs af grænser og enheder.

6. Kompleks økonomi? Styr likviditeten med cash pools

Cash Pool er en løsning, som større virksomheder med en kompleks økonomi og mange konti kan have glæde af. Med en cash pool-løsning kan du samle og bevare overblikket over koncernens totale likviditet og styre kreditmaksima og rentesatser for alle selskaber i koncernen. Det giver adgang til nettolikviditet og mulighed for renteoptimering samtidig med, at du får udvidede muligheder for risikostyring ved hjælp af interne kreditgrænser. De forskellige cash pool-løsninger kan skræddersyes, så de passer præcis til din virksomhed.

7. Optimer arbejdskapitalen

Et ofte overset element i at optimere likviditeten er at styrke arbejdskapitalen. Det kan fx være, at virksomheden har for meget kapital bundet i varelagre eller fakturaer, som kunderne ikke betaler før langt senere – og virksomheden derfor oplever, at likviditeten bliver presset. Ved at optimere arbejdskapitalen kan de fleste virksomheder frigøre midler, der mindsker finansieringsbehovet og dermed renteudgifterne, og ofte kan de også øge finansieringskapaciteten. Det kan omhandle alt fra effektiv håndtering af debitorer og kreditorer til sammensætning af virksomhedens låne- og kreditportefølje. Vi rådgiver dig gerne om, hvordan du kan optimere arbejdskapitalen – book et møde med os eller ring på 70 133 000.

Få det fulde overblik med District

Med District kan du få det fulde overblik over din virksomheds økonomi og likviditet. District er mere end en netbank – du får én indgang til virksomhedens konti, transaktioner og likviditet, og du kan nemt styre økonomien, også på tværs af grænser.

Læs mere