Mange har oplevet, at deres forretning og kundegrundlag forsvandt med ét slag, at leverancerne pludselig blev usikre, at investorerne trak sig, at det blev svært at fastholde og engagere medarbejderne og meget andet. Og at det i virkeligheden ikke er sikkert, at vi vender tilbage til ”normale” tilstande, når krisen letter, og hjælpepakkerne er tømte.

Krisen er en opportun anledning til at vurdere, om den nye virkelighed er blivende, og om den har så store konsekvenser for din virksomheds forretningsmodel og strategi, at der skal ske større ændringer. Det er tid til at revurdere forretningsplanen!

Det har Salling Group fx gjort. De har besluttet at investere 500 mio. kr. i et nyt, digitalt system til online-salg, mens Real Coffee har udbredt sine salgskanaler til hhv. eget websalg, salg via detail og derudover fordoblet omsætningen ved eksportsalg via Amazon. 

Makro-trends: BNP, forbrugeradfærd 
”Krisen har en karakter, der aldrig er set før”, siger Jesper Langborg Jensen, Head of Business Advisory and Insights i Danske Bank. ”I en sådan situation er vigtigt at have så god viden som muligt og evnen til at tilpasse sin forretning og strategi løbende.”

Har du brug for yderligere sparring?

Kontakt din sædvanlige rådgiver, eller ring 45 14 00 00.

”Blandt ledende banker, regeringen og erhvervsorganisationer er der aktuelt et stort spænd i forventningerne til årets BNP nedgang (fra 2,5% - 8%), hvilket illustrerer den store usikkerhed, der er om fremtiden. 

Der er ingen tvivl om at Dansk økonomi og særligt udvalgte brancher er ramt hårdt. Kort- og MobilePay-data har vist et fald i forbruget under krisen, men der er dog fremgang at spore. Dette passer godt overens med at Danske Banks makro-økonomer forventer, at Nordeuropa vil komme hurtigere ud af en recession end vores sydlige naboer ”, siger Jesper.

”Mit råd til virksomheder er derfor at opstille og forholde sig til forskellige scenarier inden for fx økonomisk udvikling, forbrugeradfærd og regulering.”, siger Jesper.

Hør mere i Jespers webinar nedenfor.

Strukturelle ændringer som følge af Covid-19

  • Øget regionalisering
  • Øget digitalisering/automatisering
  • Nedsat mobilitet
  • Stigende e-handel

Baseret på analyser fra blandt andet BCG og McKinsey

Lad aldrig en god krise gå til spilde (W. Churchill)
Vi oplever, at mange virksomheder nu er på vej ud af de første faser i krisehåndteringen  - ledelse & HR, likviditet og finansielt beredskab – og derfor anbefaler vi at fokusere på virksomhedens værdikæde og forretningsmodel nu”, siger Poul Friis Jensen, Head of Corporate Analytics i Danske Bank. 

Henrik Smidt Lange, Senior Advisor i Danske Bank, uddyber: ”Prøv at se på, om I har nogen afhængighed eller sårbarhed i forhold til partnere eller leverandører, om I har de rigtige salgskanaler, om I kan udleje eller stoppe dele af produktionen og projekter, kig kritisk på, om I har de rigtige kompetencer i virksomheden - og endelig, fokusér på jeres kerneforretning.”

Danske Banks såkaldte Corona-hjul, som er et værktøj til krisehåndtering

”Hold øje med og udnyt mulighederne i markedet. Og sæt turbo på”, opfordrer Henrik. ”Og hvordan gør man så det? Mulighederne er fx selv at stå for produktionen af en vare frem for at købe, så I kommer hurtigere og sikrere på markedet, lave nye partnerskaber og alliancer og sætte gang i nye, digitale initiativer, herunder automatisering.”

”Krisen kan også have skabt en mulighed for at købe en konkurrent, viden eller kapacitet, nye salgskanaler eller nye kundegrupper, få fat i data om den ændrede kundeadfærd, fx fra jeres egen virksomheder, statistik, Danske Bank eller fra kunderne. Alt i alt ting, der gør virksomheden mere robust og konkurrencedygtig”, siger Henrik.

Udnyt krisen til mersalg og effektivisering

  • Identificér og se på sårbarheden i forhold til jeres centrale samarbejdspartnere
  • Kan I ændre i jeres salgskanaler, produktionen og værdikæden?
  • Udnyt de nye muligheder i markedet – gå efter ændret forbrugeradfærd
  • Kom tættere på kunder og leverandører – lav nye, unikke samarbejdsformer

Udnyt krisen til at komme tættere på dine leverandører
”Det er andet miljø nu, og derfor andre regler, der gælder”, siger Bo Dungal fra Danske Banks Procurement Innovation Team, som hjælper bankens kunder til at blive stærkere i deres indkøbsprocesser. Bo opfordrer derfor til at smide ”plejer” væk, indgå i tættere partnerskaber med kunder og leverandører og dele kompetencer, man normalt holder for sig selv.

Et eksempel er en gin-bar, der må holde lukket, men går til sin leverandør, og beder om, at producerer æsker med små, solide flasker og tilbehør til en Gin-Tonic, der kan sendes hjem til folk, så man fx kan holde en virtuel gin-smagning. 

”Det er lige som et ældre ægtepar, hvor konen har sat vand over, før manden ved, han har lyst til kaffe”, siger Bo Dungal. Når man er så tæt på hinanden, kan man finde og undgå flere fejl og effektivisere processer, fx gennem automatisering eller digitalisering.

Forretningsplanen er katalysatoren for udvikling ud af krisen
”Det, vi taler med vores kunder om lige nu, er, hvordan de bedst muligt udnytter krisen til at se på vækstmuligheder – nationalt, internationalt og gennem opkøb og fusioner,” siger Poul Friis Jensen. ”Og det er jo netop her forretningsplanen og –modellen er centrale katalysatorer og udgangspunktet for at komme videre.”

Lær mere på vores webinarer (se dem til enhver tid)

Inspiration til økonomiske og strategiske overvejelser v Jesper Langborg Jensen
Makro-trends og specifikke branchedata

Inspiration til at styrke virksomhedens værdikæde og forretningsmodel v Henrik Smidt Lange
Gode råd til at gå værdikæden efter i sømmene

Sådan styrker du samspillet med leverandører og kunder v Bo Dungal
Få inspiration til, hvordan du udnytter Corona til at komme tættere på dine stakeholders

Følg med i den økonomiske udvikling, og se disse og andre aktuelle webinarer her